ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Vi ønsker å se bak kulissene og finne ut hvorfor rekrutteringen av nye musikanter i Såner-korpset går bedre enn korpset i Vestby nord. I denne omgang uttaler rektor ved Kulturskolen seg.-Så flott at dere setter fokus på korpsene, sier rektor Ole Thomas Evensen i Vestby kulturskole da vi tar kontakt. -De er en veldig viktig musikalsk arena for barn og unge i kommunen.

Vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor det ser ut til at korpset i Såner/Son har lettere for å rekruttere nye medlemmer enn i Vestby nord. Mange med oss er bekymret for at Vestby skolemusikkorps må legge ned p.g.a. da de får stadig færre musikanter.
Når vi kontakter Evensen, er det for å spørre om det kan være økonomiske årsaker til at man ikke får nye musikanter. Vi har forstått at opplæringen går gjennom Kulturskolen, og det koster ganske mye pr. år. Vi spør kultursjefen om han kan uttale seg om dette.

-Fram til skoleåret 2012-2013 hadde Vestby kulturskole et formalisert samarbeid med de to skolekorpsene i kommunen, regulert gjennom en egen samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen ble sagt opp fra korpsene sin side.

-Kulturskolen og skolekorpsene har fremdeles et godt samarbeid, og kulturskolen inviterer styreledere i korpsene til dialogmøter to ganger i året, eller oftere om nødvendig. Vi skal snart ha høstens første dialogmøte. Hvorfor et av korpsene i kommunen nå sliter med å skaffe medlemmer har jeg ingen svar på, men jeg regner med at korpsene har noen tanker om dette som vi vil være med å diskutere.

-Når det gjelder undervisning ved kulturskolen så er det foresatte som selv melder eleven inn i kulturskolen. På korpsinstrumenter har vi både elever som spiller i korps og elever som ikke spiller i korps. Kulturskolen oppfordrer alle som spiller blåseinstrumenter til å spille i skolekorpsene. Korpsene er en veldig god samspills-arena. Det er også slik at søkere fra skolekorpsene har fortrinn til ledig plass på korpsinstrumenter ved kulturskolen. Vi strekker oss også langt for å gi alle søkere på korpsinstrumenter en plass ved kulturskolen. Både ved å øke undervisnings-kapasiteten og ved å legge om undervisningen til gruppeundervisning for å få plass til flere elever om nødvendig. Jeg er ikke kjent med om korpsene krever at medlemmene skal gå i kulturskolen eller om korpsene organiserer egen opplæring for sine medlemmer.

-Dette semesteret har vi sett en økning i elever som har tilknytning til Såner skolekorps, og vi jobber i disse dager med å gi et undervisningstilbud til alle søkerne. Vi ser at Såner skolekorps lykkes med rekruttering av nye musikanter og synes det er synd at ikke Vestby skolemusikkorps opplever samme nyrekruttering.

-Kulturskolen bidrar aktivt til rekrutteringsarbeid på korpsinstrumenter gjennom at våre lærere gjennomfører skolekonserter med korpselever og at lærere fra kulturskolen besøker grunnskolene og informerer om våre tilbud og korpsene sine tilbud. Vi tilbyr også gratis introduksjonskurs for elever på korpsinstrumenter i vårsemesteret. Det er kun for korpsinstrumenter at vi legger et slikt omfang av ressurser og innsats i potten for å sikre rekruttering.

Til slutt opplyser Evensen at betalingssatsene for Vestby kulturskole fastsettes av kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtaket hvert år.

Vi følger opp saken og kommer tilbake med forhåpentligvis gode nyheter i en senere utgave.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.