ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Konfirmasjon er et ritual som markerer overgangen fra barndom til voksenliv. Det er opprinnelig et kristent ritual. Både konfirmasjonsalderen og hva ritualet går ut på, varierer mellom de ulike kirkesamfunnene. I Norge finnes også flere ikke-kristne konfirmasjonsritualer, blant annet humanistisk konfirmasjon og holistisk konfirmasjon.

UTTALE konfirmasjˈon
ETYMOLOGI Ordet konfirmasjon kommer fra latin confirmatio, som betyr «bekreftelse», «stadfestelse» eller «styrkelse».
 

Opprinnelig var konfirmasjonen en bekreftelse av dåpen der konfirmanten avga et løfte eller en bekjennelse om å fortsette å være kristen. I dag avlegges det ikke lenger noe løfte. Konfirmasjonen regnes heller som en forbønn for konfirmanten der presten ber om at konfirmanten vil bli bevart i den kristne troen.

Rundt 34 500 unge ble konfirmert i Den norske kirke i 2019. Dette utgjør rundt 55 prosent av alle 15-åringer bosatt i Norge. Antall konfirmanter i Den norske kirke er synkende. Prosentandelen i 2005 var 66 prosent, i 1990 81 prosent og i 1960 93 prosent.

Det største ikke-religiøse konfirmasjonsritualet i Norge er den humanistiske konfirmasjonen som arrangeres av Human-Etisk Forbund. Inntil 2005 het den borgerlig konfirmasjon. I 2018 ble cirka 11 500 ungdommer konfirmert humanistisk, altså noe under 19 prosent av alle norske 15-åringer. Meditasjonsorganisasjonen Acem innførte i 1994 et «overgangsstudium» som alternativ til konfirmasjon. Flere nyåndelige trossamfunn har også etablert et konfirmasjonstilbud, blant annet Holistisk Forbund og Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.

KONFIRMANTER

I DEN NORSKE KIRKE 

HØSTEN 2022

Vestby

Vestby kirke

lørdag 3/9 kl.10.30:

 • Henrik Olsen Berntsen
 • Tobias ­Johnsrud Braaen
 • Louise Kristine Damengen
 • Sander ­Romstad Eriksen
 • Johannes Venås Galby
 • Mina Wallin Isachsen
 • Fiona Amira ­Rallonza Karlsen
 • Amy-Sophie Kitti
 • Rebekka Aarum Lindahl
 • ­Susanne Westby Lund
 • Maija Nærkland
 • Lucas Rikheim Oprann
 • Camilla ­Ryen-Amundsen
 • Aksel Andreas Thinn

 

Vestby kirke

lørdag 3/9 kl.12.30:

 • Lea Synnøve Håko Amundsen
 • Hedvig Enger Andersen
 • Fredrik Aspeli-Jahr
 • Birk Edvard Hegland
 • Marie Helland
 • Helene Henriksen
 • Josephine Elmann Høyum
 • Iselin Ihlen-Johansen
 • Faife Jakobsen
 • Ida Sundmark Kjelsrud
 • Tobias Kjos-Meland
 • Liv Cleopatra Kongsberg
 • Mathilde Kristoffersen
 • Tobias Forfang Rømset
 • Sofie Østnes

 

Vestby kirke

lørdag 3/9 kl.14.30:

 • Marlen Aamodt Brandt
 • Birk Andreassen,
 • Nikolai Bakken
 • Gabriel ­Pettersen ­Engelberg
 • Elias Gjønnes
 • ­Sander Lohmann Hauger
 • ­Haakon ­Johannes Kjølberg Haug
 • Iver Lunde, Anniken Jobsen ­Pedersen
 • Emanuel ­Rudshaug
 • ­Christian Smith
 • Thea Britt ­Suphammer
 • Elvar Peder Sylte

 

Vestby kirke

søndag 4/9 kl.11.00:

 • Iselin Aamodt
 • Xeno Matheus Borge Svaleng
 • Filippa Bjerke Borgen
 • Adrian ­Gadiano Eriksen
 • Selma Bjerved ­Folkvord
 • Leif Henrik Baardsen Huse
 • Jesper Jahr
 • Mathias Slorafoss Nybo
 • Tiril Thulin Pretorius
 • Tor Erik Jensen Røed
 • June Sikveland
 • Jasmin Nooma Syvertsen
 • Fredrik Westgaard
 •  

Garder kirke

søndag 4/9 kl.13.00:

 • Benjamin Miller
 • Kristian Dahle ­Torstensen
 • ­Oskar Tamburstuen ­Ulviksbakken

 

Son kulturkirke

lørdag 17/9 kl.10.30:

 • Maia Sofie Fledsberg
 • Alicia Adrianne ­Gabrielsen
 • Sofie Emilie ­Heimdahl-Jacobsen
 • Erle Kleven-Solvang
 • Eliah August Knudsen
 • Julia Daher Knutsen
 • Brandon Aleksander Kristiansen
 • Jonathan Leine, Isabel Linge
 • Amanda Moi-Breda
 • Oliver Nicolay Nyheim
 • Sirianne Bergseth Pettersen
 • Inga Bøyum Smith
 • Edel Andrea Rønning Solstad
 • Victor August Rønning Solstad
 • Alvaro Utakleiv

 

Son kulturkirke

lørdag 17/9 kl.12.30:

 • Haakon Weel Aasen
 • Jakop Fleisje Andreassen
 • Selma Brevig-Christiansen
 • Nora Oly Sivertsen Gibba
 • Sara Hauge, Lucas Hestevik
 • Eirik Westerheim Imsen
 • Aksel Stubbe Listerud
 • Sunniva ­Netzebandt,
 • Oliver Aleksander Olsson-Bjørsland
 • Marcus ­Aleksander Pedersen
 • Theodor Skarpnord
 • Anton Sommernes
 • Leander Tvedt
 • Martinius Tvedt
 • Simen Valdal

Son kulturkirke

søndag 18/9 Kl.11.00:

 • Tia Elise Berg
 • Emilie Haug Eide
 • Sofie Haug Eide
 • Dina ­Evadatter Hermansen
 • Nora Kjørkleiv Lauritzen
 • Linus Rasmussen
 • Celin Alves Westbye

 

Såner kirke

søndag 18/9 kl.10.30:

 • Tor-Odin Pihlstrøm Berntsen
 • Isabel Grønbeck
 • Elisabeth Dolonen Gundersen
 • Henrik Johannes Haglerød
 • Julie Eide Ingolfsrud
 • Andreas Juberg-Fjelldal
 • Thomas Juberg-Fjelldal
 • Mia Elise Oddhaug
 • Markus Nikolai Røed

 

Hvitsten kirke

søndag 18/9 kl.13.00:

 • Jeppe Mannich Borg
 • Martin Thorstensen

 

Norske ­leksikon: snl.no/konfirmasjon

 

Konfirmasjon i Den norske kirke:

Den norske kirke er det bare de døpte som kan konfirmeres. Presten eller kateketen leder konfirmasjonsundervisning som omfatter klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. I Den norske kirke understrekes det at det er Gud som bekrefter sine løfter. Det blir derfor bare bedt for hver enkelt konfirmant.

Historikk:

Martin Luther (1483–1546) forkastet konfirmasjonen som sakrament, men en evangelisk konfirmasjonshandling ble mange steder vanlig. Den kom til å bestå av katekismeforhør og håndspåleggelse. I Danmark-Norge ble konfirmasjonen innført som «en almindelig Regel og skyldig Pligt» for alle i 1736, og konfirmasjon var tvungen frem til 1912. Det ble også utarbeidet en egen lærebok til bruk i konfirmasjonsundervisningen. Boken Sandhed til Gudfrygtighed forelå i 1737 og var skrevet av hoffprest i København og senere biskop i Bergen, Erik Pontoppidan. Den var en forklaring til Luthers lille katekisme og bestod av til sammen 759 spørsmål og svar.

Formålet med konfirmasjonen var å sikre offentlig kontroll av de unges kunnskap og en offentlig bekreftelse av dåpspakten. Forordningen forutsatte en todelt konfirmasjonsundervisning: Først skulle det gis undervisning i offentlig skole, men der det ikke fantes skole, fikk klokkeren eller en annen ansvaret for undervisningen. Minst tre måneder før selve konfirmasjonen overtok sognepresten og holdt undervisning to ganger i uka. Konfirmasjonsforberedelsen ble avsluttet konfirmasjonsdagen med overhøring i kirken. Selve konfirmasjonen fant sted som en liturgisk handling ved alteret i kirken, hvor konfirmantene med håndslag gav løfte om å fastholde sin dåpspakt.

Konfirmasjonen innebar en viktig statusendring. Den markerte overgangen fra barn til voksen, og dermed inntrådte endringer i klesdrakt, livsstil og arbeidsmuligheter. Det var også en betingelse for å inngå ekteskap at man var konfirmert.

I andre kirkesamfunn

Den katolske kirke er konfirmasjonen (ferming) et av de sju sakramentene, og bare biskopen kan foreta den. I ortodokse kirker forretter presten konfirmasjon i forbindelse med dåpshandlingen. I Norge finnes det en rekke frikirker som også tilbyr konfirmasjon og andre overgangsritualer. Den evangelisk-lutherske Frikirken er den største av disse. Mange frittstående metodist-, baptist-, og pinsemenigheter arrangerer også konfirmasjon for sine medlemmer.

KONFIRMANTER

HUMANISTISK

Fra Ås og Vestby

 PS! Har allerede vært

14. mai 2022! 

Sted: Aud Max

Klokken 10:00:

 • Thale Settem Berg
 • Antoni Chlosta
 • Mikkel Galdo Kirkvaag
 • Erik Heflo, Herman Holm,
 • Cedric Jørgenvåg
 • Vilde Serine Samset
 • Liam Stensaker-Bakke
 • Sigurd Stoltenberg
 • Kristoffer Æsøy
 • Sverre Borg Ustvedt
 • Isak Bjugan-Mellegård
 • Trym Habberstad Haugen
 • Jan Øivind Hansen
 • Emil Haug-Bergmo
 • Ludvik Holm-Wennerhag
 • Odin Kalvik, Phillip Malkin
 • Jonas Mehran Raja
 • Kajsa Seilø Solheim
 • Guro Skuterud
 • Sigurd Flatjord Sletten
 • Johannes Andersen Bøe
 • Kaisa Brendskag Østli
 • Sofia Cortes
 • Erica Eckhoff
 • Maria Fjellheim Kokvold
 • Morten Hamborg Mæhlum
 • Signe Tomine Nordskaug
 • Sofie Odenmarck-Thorvaldsen
 • Eline Aamodt Skagseth
 • Aurora Tærum-Timraz
 • Kaja Westereng
 • Nicolai Ødegård

Klokken 12:00:

 • Ivar Marius Onsvaag-Sjaastad
 • Aurora Anitasdatter Andersen
 • Maria Isabell Bekkeli Sørlie
 • Helene Bjerke
 • Frida Røed Espe
 • Emma Matilde Johansen
 • Brage Hamre Krogen
 • Sondre Mjelva-Johansen
 • Ludvig Filip Hajem Moen
 • Samuel Nore
 • Sindre Matheson Ringe
 • Benjamin Ruud
 • Erik Røed Kleven
 • Henrik Johnsen Skånseng
 • Adrian Stuvøy
 • Leona Svensen Torp
 • Benjamin Alim
 • Mathias Andreassen
 • Sverre Koldsø Brodersen
 • Nora Dahl-Andersson
 • “Noah” Aurora Hansen Garfors
 • Kasper Kalvøy
 • William Wiken Knutson
 • Martinius Kvam-Eriksen
 • Anders Sliper Langeteig
 • Robin Gabriel Lyshaug
 • Jonathan Michelsen
 • Luara Bauge Midtøy
 • Helene Dale Stølan
 • Casper Wahlgren
 • Johanne Helene Walker Ørka
 • Rasmus Adamiak-Husby
 • Sivert Biernat Lofterød
 • Lukas Burud
 • Casper Carlsen
 • Naomi Divon
 • Marius Brekke Eide
 • Theodor Hvidsten Krogstad
 • Amalie Isaksen
 • Sivert Langsholt Finnøy
 • Yara Sherko Nader
 • Filip Engh Persson
 • Malene Rogne
 • Nikolai Røst-Larsen
 • Katrine Hamre Skuterud
 • Tea Kleivenes Østby

Klokken 14:00:

 • Nicolay Lambech Afseth
 • Gunnar Bjerva
 • Mathilda Finvold
 • Johanna Hafsengen
 • Eyla Aardal Holum
 • Joakim Halsnes Knudsen
 • Kaisa Johanne Kongsten
 • Ylva Melkeraaen Lundell
 • Philip Svanes
 • Imre Mathias Moen-Guthe Tobiassen
 • Nikolai Wennersgård
 • Frida Amundstad
 • Petter Amundstad
 • Fredrikke Frich Aschjem
 • Adam Asmus
 • Alvin Opedal Bakken
 • Theodor Dugstad Marthinsen
 • Fabian André Elmblom Waler
 • Luna Gabrielsen
 • Teo Gabrielsen
 • Nea Hedenstrøm
 • Daniel Knapkøien
 • Fredrik Liland
 • Anders Western Lileng
 • Theo Leander Pedersen Olufsen
 • Siene Thrane
 • Fredrik Saugestad Skinner

Klokken 16:00:

 • Daniel Berget
 • Julie Eikås Edvardsen
 • Emilia Ekenes-Fosback
 • Anna Eline Nybjerkan Haug
 • Sara Rusås Hedman
 • Jonas Kolnes
 • Milea Linjordet Fredriksen
 • Mariella Eriksen Rudberg
 • Evert Schwarz
 • Linus Schwarz
 • Ane Skovholt
 • Solveig Fjeldså Brynlund
 • Jacob Egeberg Holm
 • Hennie Löhrer Francke
 • Mina Garshol
 • Isabella Steffens Hariz
 • Theodor Angell Hedenstad
 • Signe Elise Jørgensen
 • Albert Aleksander Næss
 • Albert Sandland Rykkja
 • Agnes Evensen Solhjell
 • Leo Sørung Skar
 • Mie Eid Tunestveit
 • Helene Johanne Ringstad Wulvig
 • Erik Øverlie Bakke,
 • Karl-Richard Roarson Ånesland.

Humanistisk konfir­masjon:

Den første humanistiske konfirmasjonen ble holdt i Oslo i 1951. I dag tilbys humanistisk konfirmasjon en rekke steder i landet.

Konfirmasjonsundervisningen består i et kurs i etikk, livssynsspørsmål og samfunnsspørsmål med sikte på å vekke forståelse for etiske verdier på humanistisk grunnlag, med særlig vekt på menneskerettigheter. Kurset avsluttes med en høytidelig seremoni der familie og venner er gjester.

Navn og utvikling:

Etter flere års arbeid for å etablere en ikke-religiøs overgangsseremoni, ble «Foreningen for Borgerlig Konfirmasjon» dannet i 1950. Foreningen skulle bli en forløper for Human-Etisk Forbund (stiftet 1956), og arrangementet ble overtatt av Human-Etisk Forbund fra 1957.

Betegnelsen var hentet fra Danmark, der «borgerlig konfirmation» ble tilbudt allerede fra 1915. Men navnet møtte motstand, da konfirmasjon tradisjonelt betydde bekreftelse av dåpen, og borgerlig ble assosiert med det politiske høyre. Human-Etisk Forbund brukte imidlertid det latinske confirmare i betydningen «styrke, støtte, gjøre fast» og borgerlig i betydningen «sivil». Navnet ble i 2005 endret til humanistisk konfirmasjon, i tråd med navnene på Human-Etisk Forbunds øvrige seremonier.

Den første konfirmasjonsseremonien fant sted i Universitetets aula 6. mai 1951. Den markerte avslutningen på «Kurs i godt medborgerskap», som ble fulgt av 34 ungdommer. Seinere ble Oslo rådhus ramme for markeringen, og fra slutten av 1960-tallet ble borgerlig konfirmasjon etablert i flere større byer. Årlig antall konfirmanter økte svakt fram til cirka 1000 i 1982, da tilbudet ble etablert i Finnmark og dermed dekket alle fylker. I løpet av de neste 20 årene ble tallet tidoblet.

SKREVET AV: 

Elstad, Hallgeir; Aas, Per Anders; Thomassen, Merete; Løøv, Margrethe: konfirmasjon i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 16. august 2022 fra https://snl.no/konfirmasjon

Kilde: Store Norske ­leksikon: snl.no/konfirmasjon

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.