ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Kommunestyret i Vestby har bestemt at valglokalene også skal være åpne søndag 8. september. Her er en oversikt over de partiene som stiller med liste til kommunevalget i Vestby kommune, de tre første kandidatene på hver valgliste, og noen av sakene som de forskjellige partiene vil jobbe med. Listen er ikke uttømmende.

Arbeiderpartiet
arbeiderpartiet.no

 1. Tom Anders Ludvigsen
 2. Annette Mjåvatn
 3. Trond Finstad
 • Styrking av barns og unges fritidstilbud.
 • Helsestasjon som er lett tilgjengelig for barn og unge.
 • Tilby variert boligtilbud for vanskeligstilte i bolig­markedet.
 • Arbeide for 30 minutters rute for lokaltog fra Vestby og Sonsveien.

Bygdelista
bygdelistavestby.no

 1. Eirin Stuhaug Bolle
 2. Knut Erik Toftner
 3. Kari Bergitte Finstad
 • Sørge for at kommunen har en sunn økonomi.
 • Nei til kommunesammenslåing.
 • Sommeråpne kommunale barnehager.
 • Tiltak for å friskmelde vannkvaliteten i Brevikbukta.

Fremskrittspartiet
frp.no

 1. Kenneth Lien Steen
 2. Jeanette Hoel
 3. Tore Hem
 • Påse at det er nok parkeringsplasser i Vestby sentrum.
 • Iverksette tiltak for å hjelpe skolesvake elever.
 • Starte planlegging av ny ungdomsskole på Pepperstad og ny barneskole på Randem.
 • Styrking av fysioterapitilbudet i Vestby.

Høyre
hoyre.no

 1. Pål Engeseth
 2. Hilde Merete Feragen
 3. Roble Wehib Jama Wais
 • Støtte opp om mer og variert næringsliv.
 • Bygge svømmehall og ny barnehage i Vestby nord.
 • Intensivere kampen mot rusmisbruk og mobbing.
 • Arbeide for å opprettholde bruktbutikken Godset ved Vestby stasjon.

Kristelig Folkeparti
facebook.com

 1. Lars Johan Rustad
 2. Anton Sigurd Eick
 3. Else Marie Aasen
 • Arbeide for et godt arbeidsmiljø i skolen for elever og lærere.
 • Arbeide for å få fylkeskommunalt skoletannlegetilbud tilbake til Vestby kommune.
 • Utvide pendlerparkeringene ved Vestby og Sonsveien stasjoner.
 • Fortsette å arbeide for fri ferdsel i strandsonen.

Miljøpartiet De Grønne
mdg.no

 1. Louise Hoen Brunborg-Næss
 2. Trygve Olsen
 3. Marita Kristiansen
 • Ta vare på naturen i kommunen og ikke bygge ned matjord.
 • Flere busser til jernbanestasjonene, og opprette lade­stasjoner for elbiler og elsykler.
 • Etablere omsorgsboliger på Solhøy og ta vare på gamle Solhøy skole.
 • Sikre tilstrekkelig antall sykehjemsplasser.

Partiet De Kristne
facebook.com

 1. Steinar Wold
 2. Henriette Wold
 3. Madeleine Wold Øfsti
 • Et sterkt vern om familien, oppvekst og det ufødte liv
 • Trygghet og frihet for enkeltmennesket innenfor ethvert aspekt av livet.
 • Redusering av skatter, avgifter- og offentlig byråkrati.
 • Søke å oppløse Viken som fylke etter valget.

Rødt
rødt.no

 1. Jan Myrstad Wollnick
 2. Ole-Morten Brobakk Nordgård
 3. Mona Elisabeth Holt Kvisla
 • Utrede vikarpool med fast ansatte i stedet for ringevikarer.
 • Bekjempe barnefattigdom, ikke regne barnetrygd som inntekt ved beregning av sosialhjelp.
 • Styrke busstilbudet til Son, Hvitsten og Hølen.
 • Busstopp i Vestby for bussene til Kalnes.

Senterpartiet
senterpartiet.no

 1. Tone Anita Skretting
 2. Guro Randem Hensel
 3. Karl Øyvind Trandem
 • Nei til nedbygging av dyrket mark.
 • Nei til eiendomsskatt på gårdsbruk og private boliger.
 • Gå imot konkurranseutsetting og privatisering av kommunale tjenester.
 • Tilrettelagte boliger for funksjonshemmede.

Sosialistisk Venstreparti
facebook.com

 1. Kjell Arild Meek
 2. Carine Johansen
 3. Susanne Riekeles
 • Hensyn til miljøet må komme først.
 • Øke bemanning i eldreomsorgen og tilby heltids­stillinger til alle ansatte.
 • Innføre gratis kjernetid i SFO for familier med lav inntekt.
 • Arbeide for gratis skolemåltid for alle elever.

Venstre
venstre.no

 1. Arjo Van Genderen
 2. Marianne Henriksen Nessheim
 3. Vibeke Hjelm
 • Etablere forsøk med stemmerett for 16-åringer.
 • Arbeide for å planlegge og bygge 160 heldøgns ­omsorgsboliger.
 • Sikre forutsigbarhet for brukere av hjemmebaserte ­tjenester.
 • Legge til rette for rimelige boliger i Vestby sentrum.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.