ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Et parti som kaller seg venstreparti kan vel ikke være et vingleparti? Partiets leder i Vestby Kjell Meek bekrefter at partiet vil kun samarbeide med andre partier på venstresiden. Da vet vi det. I lokalpolitikken er det liten avstand mellom politikere og velgere mener Kjell. Vi er ombudsmenn på vegne av innbyggere i kommunen.

Politisk ungdomstid

Fartstiden til Kjell med samfunnsengasjement startet med aktiviteter i sin ungdomsskoletid på 60-tallet i Ås. Han var med på å starte en ungdomskafe og møteplass for uorganisert ungdom i kjelleren på rådhuset. Rusproblematikken var nettopp begynt, og han var aktiv mot rus i AUF. I kampen mot EU i 1972 gikk han over til SF senere SV. Under lærerstudiet på Nesna som nå skal nedlegges, var han en del av et aktivt politisk studentliv.

Viktige prioriteringer ­fremover

Kjell vil være aktiv for de sakene han og partiet brenner for. Med sin bakgrunn er det naturlig at skole er ett av satsings­områdene. Han har vært mange år i kommunestyret og vært medlem av flere byggekomiteer for skoler og er stolt av sats­ingen på nye skoler i kommunen. Ellers er han opptatt av at kommunen får en fordobling av 80+ i løpet av 10 år. Vi må derfor få mer ressurser til sykehjem og bemannede omsorgsboliger. For kommunens ansatte ønsker han fast ansatte i fulle stillinger. På den andre siden av skalaen har vi SFO som et godt tilbud til elever. Det er en stor tjeneste som i utgangspunktet ikke er lovpålagt. En fulltidsplass med mat koster 3400 kr. Over 700 barn benytter seg av tilbudet. Det er fint. Kjell er mer opptatt av de som ikke benytter seg av tilbudet av forskjellige årsaker. Det finnes ingen ordninger om reduserte satser som for eksempel i barnehagen. I første omgang bør det være gratis kjernetid for lavinntektsgrupper og gjerne gratis for alle på sikt.

På miljøsiden har kommunen flere mål og aktiviteter. Et tilbakeskritt er imidlertid jordvern. En utbygging på Deli-jordet med flytting av jord kan bli aktuelt hvis departementet tillater det. SV ønsker i første omgang utbygging tilpasset kommunens innbyggere og ikke gigantanlegg for å tiltrekke flest mulige besøkende.

Økonomi

Kommunens budsjett må første omgang være minimum i balanse. Vi har i de siste årene noen titalls millioner i overskudd som kan bli barbert bort ved en renteøkning. Kjell påpeker viktige prioriteringer ved aktuelle investeringer i utvidelse av barneskoler, ny svømmehall og kulturkvartalet. Med dagens økonomi er det ikke aktuelt å innføre eiendomsskatt på boliger. Men det kan ikke avskrives ved ekstreme investeringer eller andre økonomiske endringer. Stor befolkningsvekst vil medføre økte kostnader samt skatteinntekter.
Grupper med spesielle behov.
Barn og unge som vokser opp i Vestby skal ha like forutsetninger for å delta i fellesskapet med kultur, idrett, SFO etc. Ingen skal holdes utenfor ved vanlige aktiviteter for barn og unge.

Sentrumsplanen

Alle ønsker et mer attraktivt sentrum. Et levende sentrum som tilfredsstiller innbyggeres behov for uteliv, servicenæring, botilbud og kulturaktiviteter, vil skape et dynamisk sentrum. Gjennomføringen vil påføre kommunen kostnader ved infrastruktur selv om mye blir betalt av utbyggere. Kjell ønsker stort engasjement ved folkemøtet 22.08. om trafikkavviklingen og spesielt over brua. Han røper allerede nå mulige løsninger ved rundkjøring og påkjøringsfelt med redusert hastighet i krysset Osloveien/Garderveien.

Om 10 år

Vestby kommune er spennende med flere tettsteder som har sine særtrekk. Son, Hvitsten og Hølen skal beholde sine spesielle egenskaper. Viktig at folk engasjerer seg i sine områder. Son er snart fullt. Det blir folkemøte i Hvitsten i slutten på august. Utvikling i Vestby sentrum må være basert på positive opplevelser. Kulturbygg med bibliotek vil være et fint møtested og opplevelse. Kjell er opptatt at kommunen følger opp saker som folk har engasjert seg i og får svar innen rimelig tid.
Alle politikere er 80-90% enige om hva som er det beste for kommunens innbyggere. Det kan være uenighet om prioritering av investeringer som svømmehall før kulturkvartalet. Vi respekterer hverandre og har et fint politisk klima i disse miljøtider, avslutter Kjell optimistisk.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.