ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Vi har i tidligere utgave presentert ordfører Tom-Anders Ludvigsen i Vestby kommune (link). I denne utgaven er turen kommet til Frogn og Ås kommune (link). Først er vi nysgjerrig på hvordan man blir politisk interessert. Noen får det inn med morsmelka, andre blir opportunister og noen modnes med oppgaven.

Den kalde krigen

Ordføreren minnes urolighetene mellom øst og vest på 60-tallet. Familien bodde i Harstad, og faren var yrkesmilitær. Han søkte og fikk ny stilling sørpå. Da Odd Haktor var midt i tenårene, meldte han seg inn i Unge Høyre. Med en botid på 50 år i Frogn er man godt etablert i kommunen. Allerede som 25-åring etablerte Odd Haktor en rørleggerbedrift som i dag har vel 40 ansatte. Flere familiemedlemmer beskjeftiges i bedriften.

Mange store saker i et samlet kommunestyre

Odd Haktor fremhever at det har vært stor enighet om mange politiske saker i Frogn. Drøbak idrettsanlegg, Helsebygget og Smia samt minnesmerket i Badeparken over de 50 fra Frogn som falt under krigen er noen av eksemplene. Andre saker som Bølgen, Byutviklingsplanen og Plan for gamle Drøbak har noen konflikter, men tror at planene blir landet i nær fremtid. Områdeplanen for gamle Drøbak fører til bevaring av gamle trehus som må vedlikeholdes og ivaretas.
For øvrig vises til separat artikkel om åpningen av Bølgen 8. juni i dette nummeret (link). Mange velgere opplever ofte store kontroverser mellom politikere i media. I Frogn har det vært et budsjettsamarbeide mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Utover det kjemper hvert parti for sine saker.

Hva skjer fremover i kommunen som en del av Viken?

I neste periode vil valgresultatet og partiforhandlinger gi grunnlaget for den politiske styringen. Den nye fylkeskommunen Viken fra 2020 vil legge premisser for bl.a. samferdsel, veibygging og kommunikasjon. Odd Haktor er spesielt opptatt av at kommunene kan være med i beslutningsprosessene. Lokalt mener han at det vil fortsatt bli noe uenighet i byggesaker. Venstresiden mener at Høyre viser for mye skjønn i byggesaker som omfatter områdeplan for gamle Drøbak. Oppfølging av kommunedelplanen for nordre Frogn vil være viktig for den del av kommunen fremover. Høyre ønsker å være en ja-kommune og samarbeider gjerne over partigrensene. Det viktigste er at politikere finner løsninger som er til beste nytte for kommunenes innbyggere.

Vekst er en forutsetning for kommunens utvikling

Ordføreren er opptatt av vekst ved bl.a. boligbygging. Spesielt boliger for førstegangsetablerere med rimelig inngangsbillett er viktig. Det er et mål på 150 nye boliger pr. år. Det vil gi en vekst på 1,5% og være et positivt grunnlag for kommunens inntekter samt gi et økt marked for handel, håndverk og industrivirksomheter. For næring er det områder ved Måna og Holter industrifelt som kan utbygges. I kommunens regi er Odd Haktor klar for å prioritere omsorgsboliger med og uten bemanning i neste periode. Med en gjeld på 1,6 mrd. kr har kommunen kontroll på økonomien, men politikere må ikke bruke mer penger enn vi har. Med de ressurser vi har til rådighet ønsker vi at Frogn skal være en god kommune å bo og leve i. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt, da vi mener den er usosial, og at verdiene allerede er beskattet, argumenterer Odd Haktor.

Noen grupper har spesielle behov

I forskjellige livsfaser kan det være behov for differensierte tiltak. Kommunen skal ha ordninger for utleie av kommunale boliger samt kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter. Odd Haktor mener det er viktig at alle kan ta del i de nevnte aktiviteter uavhengig av økonomi. Her er alle politiske partier enige. Muligheter for tiltak skal være enkle og lett forståelig. Det skal ikke være vanskelig å få hjelp.

Bruk din rett til å stemme!

Alle som har stemmerett bør følge med i den politiske debatten og finne et parti som ligger nærmest egne samfunnsprioriteringer. Ingen parti har 100% av ønskelisten, men gjennomføringsevnen av de viktigste sakene kan være et viktig kriterium.
Så kommer en oppfordring om medmenneskelighet fra ordføreren som vi alle kan være enige i. Vær snille mot hverandre så blir livet lettere! Og vi vil gjerne føye til at godt humør hjelper.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.