ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Norsk nederlender i kommunevalget

Mange har sett og lest om den profilerte nederlenderen i debatter i kommunestyret. Arjo van Genderen. Han fant sin norske kjærlighet under felles studier i Nederland og fulgte henne hjem til Norge. Han var den gang ikke politisk aktiv, men kom til et hjem som hadde Venstre-atmosfære. Arjo forteller at han hadde en konkret sak som avgjorde valget av parti. Jeg ble med i lokalpolitikken, fordi jeg ble provosert av at en kulturkirke skulle bygges i Son, mens en skole i Hølen skulle legges ned.Det virket fullstendig urimelig på meg, og jeg tok kontakt med diverse partier. Da jeg traff folk i Venstre ble jeg tatt godt imot og ble raskt invitert med. Jeg er ganske liberal og opptatt av miljø slik at det å bli Venstremann kom ganske lett. Jeg ble raskt kasserer, og det ballet på seg etter hvert med verv. Jeg er leder i lokallaget, sitter både i formannskapet og kommunestyret i Vestby og ble valgt som fylkesleder for Viken Venstre i år. Å være engasjert i (lokal)politikk – som folkevalgt eller medlem – er en type frivillig arbeid som de aller fleste bør prøve seg på. Veien til makt i Norge er meget kort, og det er et fantastisk gode vi må ta vare på! Mange har sett og lest om den profilerte nederlenderen i debatter i kommunestyret. Arjo van Genderen. Han fant sin norske kjærlighet under felles studier i Nederland og fulgte henne hjem til Norge. Han var den gang ikke politisk aktiv, men kom til et hjem som hadde Venstre-atmosfære. Arjo forteller at han hadde en konkret sak som avgjorde valget av parti. Jeg ble med i lokalpolitikken, fordi jeg ble provosert av at en kulturkirke skulle bygges i Son, mens en skole i Hølen skulle legges ned.

Lite parti. Hvordan påvirke?

Som folkevalgte har vi stor påvirkning på det som skjer i politikken. Selv om vi er få representanter fra Venstre, har vi full mulighet til å fremme og diskutere saker med våre politiske kolleger fra de andre partiene. Det er ikke bare antall representanter som er viktig (selvom det ER viktig), men også kvalitet på diskusjon og gode debatter. Den viktigste oppgaven en folkevalgt har er å opptre som ombud til innbyggere våre.

Hvilke saker har dere vært med på å gjennomføre?

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi jobbet intensivt for å sikre en god, grundig og gjennomførbar planlegging av Vestby Sentrum som skal bli en grønn småby på landet. Vi har sikret at grønne og liberale verdier ble i varetatt. For eksempel ved å sikre at ingen svartelistede arter skal brukes i Vestby Sentrum og at kommunen ikke driver med sosial diskriminering ved å forby tigging, noe som Venstre fikk stanset. Venstre var også veldig effektiv i Havnekomitéen slik at Sonskilen forblir tilgjengelig som befolkningens leke og kulturstue til havs. Vi har vært pådrivere for mer penger til kulturskapere og har vært meget kritisk til planene om å bygge svømmehall i nord på nåværende tidspunkt. Venstre jobber tett med planleggingen av heldøgnsomsorgsboliger som det nå er tenkt å bygge på Solhøy; noe vi mener er feil tomt fordi den er for liten.

Og hvilke saker vil være viktige fremover?

Vi må sikre at Vestby Sentrum bygges i følge planene som en grønn småby på landet. Eldreomsorgen må være verdig og bærekraftig. Utbyggingen må være basert på behov og ikke en tilfeldig tomt som er for liten. Kommunale og politiske prosesser må bli mer åpne ved å styrke innbyggermedvirkning. Det er på tide at kommunen får innført et lobbyregister. Vi ønsker å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatt på næring. Et viktig moment er vern av jord og kulturlandskap.

Ønsker dere andre prioriteringer på kommunebudsjettet?

Det er viktig at investeringer skjer i riktig rekkefølge: at vi investerer i lovpålagte oppgaver først, at vi planlegger gode løsninger som matcher behov, men innenfor bærekraftige finansielle rammer på egnede områder og tomter. Kulturkvartalet må dimensjoneres etter reelle behov og som først og fremst skal gi plass til biblioteket og kulturskolen. Venstre er skeptisk til å bygge en stor kommunal kultursal. Vi foretrekker å investere i de lag og personer som skaper kultur og idrettsaktivitet fremfor kulturbygg. Til slutt: ingen svømmehall i nord før Vestby Sentrum står ferdig.

Er 2 milliarder i gjeld forsvarlig?

Ja. Men bare gitt at vi prioriterer det vi må ta tak i nå, nemlig eldreomsorg og sykehjem, skoler og barnehager. Vi støtter kulturskaperne rundt om i kommunen, og vi må ikke investere i driftsfordyrende tiltak vi ikke trenger nå. Eksempelvis nye idrettshaller, svømmehall og uhensiktsmessige kultursaler.

Vil innbyggere få eiendomsskatt i nær fremtid?

Venstre skal fortsette å jobbe for å unngå eiendomsskatt. Dessverre er vi i ferd med å planlegge en urasjonell eldreomsorgsstruktur ved at kommunestyret står i fare for å velge å bygge flere små enheter i stedet for 2 store. Vi er i ferd med å investere i en svømmehall vi ikke trenger per dags dato. Alt som skal bygges må betales ned samtidig som det skal driftes. Skal vi unngå eiendomsskatt OG levere gode, verdige, økonomisk bærekraftige tjenester bør vi bruke tid til å tenke først og tørre å prioritere det som er viktig – ikke det som er populært.

Hva med grupper som har spesielle behov?

Vi vil styrke brukermedvirkning betraktelig og gjennomgå tjenestestrukturen. Vi vil også åpne for private aktører som kan være med å styrke tjenestetilbudet.

Sentrumsplanen

Venstre er en veldig entusiastisk pådriver for at vi bygger Vestbyen som en fin og grønn småby på landet. Vi vil at utviklere skal bygge ut sentrum etter de gode premissene kommunestyret har satt ned. Infrastrukturen skal forskutteres av kommunen, men i hovedsak betales av utbyggerne.

Vestby har vokst til 21 tusen innbyggere og kommer til å bli enda større. Vestby Sentrum fase 1 står ferdig med flere butikker, kafeer og noe puber. Gågatene er full av folk som handler, skravler og nyter omgivelsene. De fleste bor i kommunen, og flere besøkende kommer med tog. De har fin utsikt over Dehli-jordene mellom mølla og E6 som står urørt og skaper fin kontrast mellom kulturlandskap og et moderne urbant småbyliv. Fase 2 er i gang og Vestbyen er i ferd med å bli til en fin, liten by. Hølen er i gang med å organisere den 13e Saana festivalen som er verdenskjent og tiltrekker kulturfeinschmeckere fra hele Europa. Son er fylt av folk og Hollenderseilasen åpnes av den nederlandske ambassadøren med god ost, lokalt øl og lokale musikere. Kommunen bevilger midler til alle disse og andre kulturarrangementer. Vestby er blitt en kulturkjempe på Østlandet. Kommunen er i sonderinger med Ås og Frogn om de skal slå seg sammen til Søndre Follo kommune.

Samarbeide og ytre påvirkninger fra nasjonalt hold som kan påvirke kommunevalget

Venstre er glad for det valget vi tok i 2015 og er stolt over og fornøyd med det vi har fått til sammen med våre samarbeidspartnere i Ap, BL, Sp og SV. Vi kan tenke oss å fortsette med det nåværende samarbeidet, men det er først og fremst valgresultatet som avgjør det. Innbyggerne bestemmer kommunestyrets sammensetting og dermed mulighet for samarbeid. Det er en bra ting. Kommunen er naturligvis påvirket av regjeringen og den nasjonale og regionale politikken. Vestby Venstre har et godt og tett forhold til våre partifeller på fylkes-, stortingsog regjeringsnivå. I lokale saker hvor vi har behov for drahjelp fra øvre myndigheter, er det lett å ta kontakt med våre folk. Vi er ikke redde for å gå til topps når det trengs. Min rolle som leder av Viken Venstre gir meg en unik kontaktflate og spennende og utfordrende ansvar som jeg med glede – og til tider smånervøs famling – tar, avslutter en selvsikker og optimistisk Arjo!

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.