ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

I forhold til størrelsen er det vel ingen andre partier som har fått større mediaoppslag enn MDG. De elsker bomringer, klima og miljø. Alle har jo et forhold til disse sakene.

Konservativ og radikal

I Vestby har partiet to representanter i kommunestyret. Mange har opplevd forgrunnsfiguren Bente Brekke som tidligere har vært stortingspolitiker for Høyre og til nå fokusert på Vestby til hun roer seg ned til høsten. Da dukker det opp en ny miljøtopp: Louise Brunborg-Næss som er partiets profil i årets kommunevalg. Louise har på kort tid klatret fra listefyll og varaplass til listetopp. Noe til etterfølgelse for andre som har en politisk interesse. Louise forteller at foreldrene har hatt hytte på Emmerstad siden barndommen, og at det var naturlig å flytte hit for 8 år siden. Med 3 barn, mann og nå aktiv politiker, må det ofte noe planlegging for at logistikken skal fungere. På spørsmål hvorfor hun ble politiker starter hun ganske beskjedent at hun alltid har vært samfunnsengasjert og har en bekymring for fremtiden som vi etterlater til våre barn og etterkommere. I tillegg har hun en kjærlighet til kommunen vår, og vil gjerne bidra til å ta vare på det som gjør Vestby unikt.

Viktige saker for MDG

I denne perioden har MDG 2 kommunestyremedlemmer. Vi føler at vi har kommet inn med noe nytt i Vestby-politikken og prøver å dytte de andre partiene i en grønnere retning, forteller Louise. Naturlig nok er hovedsakene klima, miljø og natur, noe som er viktig for oss alle og særlig våre etterkommere. Med visjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå, er vår ambisjon å omsette dette til praktisk politikk lokalt. I denne perioden har vi bl.a. fått gjennomslag for skjerping av politivedtekter når det gjelder forsøpling, bidratt til at kommunen har fått orden på kyststien ved Obosstranda og utredet alternativer til kunstgress på fotballbanene. Det finnes alltid nye måter å se ting på, og det er positivt å se at vi også får stemmer fra andre partier til noen av våre forslag. Vi er konservative for bevaring av natur, kulturminner og matjord. På den annen side er vi radikale når det gjelder klimaomstilling og miljøtiltak. Vi er blokkuavhengige og synes dagens skille mellom høyre- og venstresiden i politikken er kunstig: Det vil være andre kriterier for partigrenser i fremtiden. Vi ser for eksempel at Høyre, Arbeiderpartiet og FrP finner sammen i en rekke saker her i Vestby.

Fremover

Med rask befolkningsøkning og krav til større boliger, næringsvekst og transportbehov vil arealpolitikk bare bli viktigere og viktigere. Med dette følger press på matjord, naturområder og kulturminner. Louise påpeker også at større åpenhet og mer innbyggerdialog er et tema MDG vil jobbe for i Vestby. Få er for eksempel klar over muligheten til å få svar på sine spørsmål av ordføreren under kommunestyremøtene hvis man har sendt inn skriftlige spørsmål til ordføreren på forhånd. Vi har nylig sett at kommunens administrasjon ikke har overholdt sine lovpålagte tidsfrister grunnet manglende kapasitet. Det er i befolkningens interesse at kommunen blir drevet effektivt og kostnadsbesparende, men dersom det går for langt slik at viktige oppgaver ikke blir utført, er det nødvendig å se på om kommuneadministrasjonen må styrkes for å levere bedre tjenester til innbyggerne og lette byrden for ansatte med stort arbeidspress. Videre ønsker vi å jobbe for å forbedre kollektivtilbudet internt i kommunen og mot nabokommunene. I fremtiden vil vi oppleve større fleksibilitet innen persontransport med ny teknologi som bilpooler og selvkjørende busser. Det gir oss muligheten til å redusere utslipp fra veitransport i kommunen, og gjøre det lettere for innbyggerne å komme seg rundt.

Høy kommunegjeld

Fylkesmannen anbefaler at kommunen ikke skal ha mer gjeld enn 50% av kommunens netto driftsinntekter. Vestby har i dag en gjeldsgrad på 138%. Vi er et ansvarlig parti og mener derfor blant annet at å avsette 400 mill kr til et kulturkvartal ikke er riktig å gjøre når gjelden er så høy. Vestby kommune har eiendomsskatt på næring, men ikke på bolighus og fritidsboliger. Skal vi være attraktive for nye næringsetableringer spesielt med sentrumsplanen, er ikke økt eiendomsskatt på næring den riktige løsningen for å betale ned på gjelda vår.

Tilrettelagte tiltak

En stemme til MDG er en stemme fra svake og sterke grupper og for de som kommer etter oss. Vi ønsker å gjøre det lettere for mennesker grupper med lav yrkesdeltakelse å bidra i arbeidslivet eller drive med frivillig arbeid, og at alle skal få sine muligheter vurdert og realisert. Barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialstønad. Vi ønsker også å innføre en «eie-til-leie» ordning som gjør at de som leier kommunale boliger på sikt kan kjøpe boligen. Ulempene ved å leie i stedet for å eie bolig bidrar til store økonomiske og sosiale forskjeller. Det er mange aktiviteter for barn og unge i kommunen, men vi ser likevel at det er utfordringer med noen ungdomsmiljøer i kommunen, og vi har tro på at vi må jobbe enda mer med forebygging, og at det å ansette en SLT-koordinator (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) vil være viktig for å jobbe effektivt med forebygging.

Sentrumsplanen

Vi synes sentrumsplanen er spennende og ser frem til et fint og levende urbant miljø i Vestby sentrum, med butikker, kafeer, verksteder og andre tjenester. Utbyggere må skape et variert og grønt miljø med beplantning både på tak, fasader og i uteområdene. Håper vi unngår firkantete byggeklosser. Med godt kollektivtilbud vil behovet for egen bil være mindre. Vi tror at nye fleksible persontransportløsninger kan føre til at færre vil eie egen bil, og heller sette pris på kort vei til toget og ha tilgang til andre transportmulighet ved behov. Klarer vi å bevare det vi er glade i denne kommunen – både jordbrukslandskapet, kysten, trehusmiljøer, friluftsområder, kulturlivet etc, – og i tillegg få et spennende urbant sentrum med gode møteplasser, så vil vår kommune være et godt bosted for oss og våre etterkommere. Det tror vi i MDG på, avslutter Louise.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.