ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Vi ser at noen politikere kommer inn i politikken med en god ballast fra sine foreldre og familie. Toppkandidaten Lars Johan Rustad er en av disse. Hans foreldre hadde flere verv i partiet gjennom mange år. Hjemme ble han tidlig engasjert både i menighet og politikk. Allerede som 20-åring ble Lars valgt inn i kommunestyret tidlig på 80-tallet og har siden vært politisk aktiv. Han forteller om sitt samfunnsengasjement, og at det ikke er likegyldig hvem som bestemmer.

Kan et lite parti påvirke og gjennomføre sine saker i lokalpolitikken?

Gjennomslag kan variere fra periode til periode, mye avhengig av om partiet er i posisjon eller ikke. Denne perioden har ikke KrF vært i posisjon i Vestby. Tidligere har KrF vært i posisjon i flere perioder og spesielt med Jegstad som ordfører, var påvirkningsmulighetene større. Nå har opposisjonen samarbeidet om budsjettet. Selv om partiet er i opposisjon har det en viss verdi å foreslå fornuftige løsninger. Det er ofte stor enighet om viktige avgjørelser. Lars påpeker at KrF vil markere egne standpunkter og stemme etter egen overbevisning. Mange reagerer på spillet i kommunestyret hvor mange saker blir formelt eller uformelt avgjort på forhånd i formannskapet og i komiteer og utvalg. Gode forslag kan få et positivt utfall. Eksempelvis kan nevnes forslaget til Julia Sandstø om streaming fra kommunestyremøtene som på nytt ble fremmet av Ap og godkjent for et halvt år siden.

Hva vil være viktig i neste periode?

KrF mener at de viktigste sakene vil være god forvaltning av arealer samt oppnå en sunn kommuneøkonomi. Både jordvern og naturvern må bli ivaretatt i en vekstperiode. Lars og KrF er spesielt opptatt av en kommuneøkonomi som skal tåle rentehevinger uten at det skal bli nødvendig med et nytt sparebudsjett på driften. Videre ser vi frem til at Solhøy blir utviklet og vi går inn for at Hospice skal la seg realisere på Solåsen. Kommunen må også støtte opp om frivillig arbeide og spesielt forebygge rus og spillavhengighet og gi tilbud for å styrke psykisk helse hos ungdommer. Ap, FrP og H er partier som prioriterer sterk vekst, mens KrF vil prioritere boforhold, jordvern og kulturvern for innbyggere i kommunen.

Vil KrF gjort andre prioriteringer i kommunebudsjettet?

Jeg tror vi er kjent for å være et økonomisk ansvarlig parti lokalt, med litt færre løfter enn mange andre partier. Inneværende periode lovet vi ingen svømmehall i nord som eneste parti. Nå sier vi at svømmehallen bør prioriteres foran kulturhuset. Vekstpartiene vil ha kulturhus for å gjøre sentrumsplanen mer attraktiv. Vi mener at kommunen ikke bør overstimulere, men heller bygge etter at markedet har gitt en naturlig sentrumsvekst.

Er 2 mrd. kr i gjeld forsvarlig?

Det er et høyere nivå enn godt er, men det lar seg håndtere så lenge rentene er lave. Om rentenivået skulle stige av betydning vil kommunestyret måtte velge mellom innsparingstiltak eller eiendomsskatt på bolig. Kommunen måtte redusere driftsutgiftene med 10% i 2003. Det er neppe mulig i dag hvis rentene skulle øke. Vi har gjort oss avhengige av eiendomsskatt på næring som innbringer nesten 30 mill. kr. Kommunen bør ikke komme i en situasjon hvor eiendomsskatt på privatboliger blir nødvendig.

Mange grupper har spesielle behov.

Vi vil prioritere preventive tiltak for å unngå at spesielt ungdommer blir utsatt for negative omgivelser. KrF vil opprette en SLT-koordinator stilling (Samordning av Kriminalitets- forebyggende Tiltak). Dette for å samle alle ressurser i en helhet der de enkelte etater samhandler for god oppvekst. Det er viktig å definere hvilke behov som er viktigst og løse disse. Det er ikke alltid de som roper høyest som har de største behovene påpeker Lars.

Hva med Sentrumsplanen?

Kommunen har hatt betydelig vekst de siste 20 årene i likhet med hele randsonen rundt Oslo. Vestby KrF har forsøkt å bremse veksttempoet, mens lokalpartier med større innflytelse enn oss gjerne har gitt mer gass. At veksten konsentreres mer enn tidligere er arealeffektivt og gir mindre transportbehov samt bedre utnyttelse av kollektiv transport. Det er også et bidrag i det store klimaregnskapet. Deler av infrastrukturen skal utbyggerne være med å betale. Tempoet i sentrumsutbyggingen vil i stor grad bestemmes av markedet. Bestemmelsen om at 80 prosent av utbyggingen skal skje i sentrum er en overordnet føring som vi kan synes begrenser mulighetsrommet i andre deler av kommunen vel mye.

Hvordan vil Vestby bli på lang sikt?

Den største forskjellen fra i dag vil nok være synlig i Vestby sentrum der de første blokkene har kommet og noen vil være under bygging. Solhøy vil være bygd ut. De nye områdene som er lagt inn i kommuneplanen til næring (på To) vil være planert og kanskje utbygd. Ikea sitt lager på næringsområdet vil stå ferdig. Så blir det spennende hvordan det går med skolekapasiteten i Vestby nord. Vi må hele tiden vektlegge miljø og naturlandskap.

Påvirkning sentralt og samarbeidspartnere.

KrF vil i samarbeide med andre partier påvirke til en mer moderat vekst og sette fokus på jordvern, friluftsliv og naturvern. Med vår påvirkning vil KrF bidra til at Vestby blir en trygg og familievennlig bosted avslutter Lars.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.