ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

I forbindelse med kommunevalget 2019 har vi som mål å få kommentarer fra ordførere i våre nærmeste kommuner i Akershus. Tidligere har vi gitt spalteplass til ordfører Tom-Anders Ludvigsen i Vestby (link). I denne utgaven kommer Ås og Frogn kommuner (link). Vi ønsker samtidig å få et personlig preg på våre folkevalgte om bakgrunn og hvorfor de ble politikere.

Portrett av Ordfører i Ås kommune Ola Nordal

Portrett av Ordfører i Ås kommune Ola Nordal

Rask karriere i seneste laget!

De fleste blir påvirket av familie og miljø før de entrer sin politiske bane i ung alder. Et unntak her er ordfører Ola Nordal i Ås. Han forteller at han alltid har vært interessert i samfunnsspørsmål. I moden alder da barna hadde flyttet ut meldte han seg inn i Ap i 2009. Kort tid etter ble han nominert inn i kommunestyret og fire år etter valgt som ordførerkandidat. Med bakgrunn i den gang NLH (NMBU) og fagområder som miljø, jord og vann er han skreddersydd for ordførervervet i denne kommunen. Ola forteller at han ser på politiske verv som en dugnad for en periode. Engasjement i planutvalget teknikk og miljø med store prosjekter skapte større interesser. Det var i denne perioden planprosessen for Veterinærhøyskolen landet.

Stor enighet i kommunen om de store sakene.

Det er gledelig at kommunestyret med bred enighet har gått inn for viktige prosjekter som tre nye skolebygg med idrettshaller, nytt demenssenter samt tilbygg på sykehjemmet. Det samme gjelder Sentrumsplanen som forventes vedtatt i denne perioden. Den er viktig for å skape et godt og levende bomiljø i Ås sentrum med tilhørende utesteder og handelsvirksomhet.

Kontrollert vekst fremover.

Ola er opptatt at veksten er i henhold til vedtatte planer og økonomi. Ansvarlighet prioriteres fremfor store ønsker og krav. Det er et stort behov for en ny svømmehall, men vi må prioritere lovpålagte tjenester innen skole og helse først. Videre er det viktig å effektivisere driften av kommunen samt gjennomføre omstillingsprosjekter før vi evt vurderer eiendomsskatt på private boliger. NMBU har sin årlige vekst. I tillegg kommer ca 500 nye studenter og nær 1000 ansatte fra Norges Veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet hvorav noen vil søke bolig i nærområdet. Det er stor etterspørsel etter boliger som ikke er for dyre for førstegangsetablerende. De store boligprosjektene på Eldor og Solberg øst har tilsammen et potensiale på 1250 boliger.

I tillegg til Sentrumsplanen som skal detaljreguleres, er det mindre sentra på Vinterbro og ved Nygård/Solberg mot Ski. Det må utarbeides nye næringsområder slik at kommunen kan fange opp knoppskytingsbedrifter fra NMBU og legge til rette for næringsutvikling. Kan også være aktuelt å vurdere mulige arealer i tilknytning til den nye E18. Med NMBU som lokomotiv ønsker kommunen at det grønne miljøet skal prege næringsutvikling og landskapet. Viktige turområder må skjermes mot utbygging. Utbygging på matjord er lite sannsynlig. På sikt kan det være aktuelt med fornyelse og utvidelse av ungdomsskolene og resten av barneskolene og flere barnehager gitt en befolkningsvekst. Ellers ser Ola frem til 4 tog i timen som gjør Ås lettere tilgjengelig. En bedre bussforbindelse mellom Vinterbro og Ås er viktig.

Fokus på ensomhet og grupper med spesielle behov.

Ordføreren peker på grupper som med gode omstillingsprosjekter kan øke sin livskvalitet. Her tenker han på studenter og andre som kan ha behov for møteplasser og samlingspunkter i samarbeide med kommunen og frivillige organisasjoner. Kommunen har fått prosjektmidler til 30 møteplasser. Med nasjonaliteter fra 120 land har kommunen et mangfold av innbyggere som ressurs. Grunnet uklarheter og endringer fra sentralt hold vil kommunen holde seg til et lavt inntak av flyktninger i 2019.

En annen forbedring er samkjøring av funksjoner for hjelp ved spesielle behov og omsorgstjenester slik at bruker kan forholde seg til en saksbehandler og ikke til et mangehodet troll som noen kan oppleve. Det vil være et positivt løft både for ansatte og brukergrupper. Digitalisering og bruk av smarte, intelligente løsninger kan gjøre alderdommen enklere og bedre. Slike systemer fungerer 24/7 og kan skape en økt trygghet for de som ønsker det og vil bo hjemme. Ola informerer om et demorom med tekniske løsninger slik at både ansatte og brukere kan se og teste systemene.

Samarbeide med nabokommuner.

Små kommuner har ofte ikke tilstrekkelige ressurser til å løse alle sine samfunnsoppdrag alene. Et alternativ til kommunesammenslåinger kan være å samarbeide på områder med felles interesser og behov. Ett område som kommunen har inngått samarbeide med gjelder IKT-tjenester med Frogn og Vestby kommuner. Her blir etableringen i Drøbak. For ansatte vil fordelen ofte være kompetanseheving i et større miljø. Også andre støttefunksjoner som ikke er rettet direkte mot publikum kan være aktuelle. Ola ser også for seg et bedre samarbeide med frivillige organisasjoner på tvers av kommunegrensene. Han påpeker at kommunale tjenester skal foregå i kommunal regi.

Økonomiske rammer.

Ordføreren mener at summen av fondsmidler og gjeld er akseptabel. Økonomien kan tåle en viss renteøkning. Investeringer og en eventuell økning av gjelden er avhengig av at befolkningsveksten fortsetter med påfølgende skatteinntekter. Som tidligere nevnt må alltid lovpålagte tjenester med nødvendige investeringer prioriteres. Så gir vi ordføreren utvidete økonomiske rammer og forespør om hva han da vil prioritere. Da kommer ønsket om en 50 m innendørs og utendørs svømmehall gjerne sammen med studentmiljøet. Kommunen har også en veldig aktiv svømmegruppe med større behov.

Til slutt har ordføreren et ønske om at valgdeltakelsen i kommunen bør komme godt over 60%. Det vil være en vitaminpille til alle partier med positiv smitteeffekt for det politiske arbeidet fremover.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.