ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

F.v. Thomas Halvorsen, leder André Børnes, Ragnhild Mar og Pia Synnøve Løken er fysioterapeuter i kommunes regi. I mai håper de å være fulltallige, med en nytilsatt og en turnuskandidat i rekkene. Foto Hege Krogseth

Vestby kommune har 7 fysioterapeut-stillinger på fulltid. To av dem holder til på Vestby sykehjem. Ytterligere to på Solhøy. En er i Rådhusgata, og to (hvorav en er turnus) kommer på plass i løpet av sommeren og skal være henholdsvis på Solhøy og sykehjemmet.

I Vestby kommune er det fysio­terapeuter med drifts­tilskudd hos Vestby fysikalske institutt i Vestby og ved Steinløkka i Son. I tillegg er det også kommunalt fysioterapitilbud med fysioterapeuter som holder til i Rådhusgata 6b, på Solhøy og på Vestby sykehjem. Det er for tiden 5 fulltidsstillinger. Det ligger ute èn fulltidsstilling til som vil bli besatt i løpet av sommeren. To fysioterapeuter har for tiden kontor, treningssal og behandlingsrom på Vestby sykehjem. De er ikke til­knyttet sykehjemmet, men er organisert under resultat­området Helse og livsmestring. De behandler pasienter som er inne på sykehjemmet på korttidsopphold for rehabilitering etter for eksempel hoftebrudd og slag.

I tillegg samarbeider de kommunale fysio­tera­peutene på Solhøy og ved Vestby sykehjem om pasienter som kommer utenfra til poliklinisk behandling. Det vil si at pasientene reiser til lokalene enten ved Vestby sykehjem eller til Solhøy for å få fysikalsk behandling. De samarbeider også om ulike gruppetilbud og hjemmebesøk.

Ventetid er noe som man ikke kommer utenom innen fysio­terapi med offentlig drifts­tilskudd. Fysioterapeutene som er ansatt i Vestby kommune har ventelister, både på Solhøy og ved sykehjemmet. Pasienter med akutt problemstilling som er nyoppstått eller har brått funksjonstap på grunn av sykdom eller skade får førsteprioritet, og kan få behandling i løpet av få uker. Også problemstillinger knyttet til terminal fase, det vil si ved livets siste fase, blir prio­ritert. I skrivende stund er det to fysioterapeuter som holder til på Vestby sykehjem. En tredje 100 prosent stilling som fysioterapeut er lyst ut. I tillegg holder ytterligere to fysioterapeuter til på Solhøy. Disse tar også imot barn.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.