ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

For tiden arbeides det med ny jernbanestasjon og ny dobbeltsporet jernbanetrasé gjennom Moss. Prosjektet blir mye dyrere enn man hadde regnet med.

De som har reist med tog til Moss har muligens opplevd at toget har blitt stående ved Sandbukta like nord for Moss stasjon for å vente på signal til å kjøre videre. Det er her dobbeltsporet på jernbanen slutter og den enkeltsporede strekningen gjennom Moss begynner. Da Østfoldbanen fikk ny dobbeltsporet trasé fra Ski gjennom Ås og Vestby kommuner, var planen at den nåværende strekningen til Moss stasjon skulle utvides til dobbeltspor.

Så kom et forslag om å bygge tunnel og underjordisk stasjon i Moss, men mange mente det ville bli for dyrt. Så ble man ikke enige, og etter en del om og men ble bevilgningen til dobbeltspor helt fram til Moss stasjon trukket tilbake. I mellomtiden er det bygget en rekke boligblokker langs jernbanelinjen i Moss. Utvidelse av den nåværende traseen, slik planen var på 90-tallet, er derfor ikke lenger mulig.

Enkeltsporet flaskehals

Den nåværende Moss stasjon har tre gjennomgående spor med plattform. Sammen med den enkeltsporede strekningen er den blitt en flaskehals, etter at linje R21 mellom Oslo og Moss har avgang hver halvtime. En ny Moss stasjon med fire spor med plattform er under bygging. Det samme er en ny dobbeltsporet trasé på om lag 10 km gjennom Moss. Nord for Moss stasjon er den 2,7 km lange Mossetunnelen under bygging, mens Carlbergtunnelen sør for stasjonen blir 2,3 km lang. Byggestart var i 2019, og reisetiden med tog mellom Oslo og Moss skal ned til 30 minutter. Dobbeltspor og ny stasjon i Moss er også en forutsetning for å kunne kjøre flere tog på strekningen.

Kvikkleire og andre utfordringer

Egentlig skulle anlegget tas i bruk i 2024-25. Etter funn av mer kvikkleire enn tidligere antatt, regner man nå med at åpningen av den nye strekningen vil bli utsatt til høsten 2026. Anlegget vil koste atskillig mer enn forventet som følge av kvikkleire. Det er også for tiden et krevende leverandørmarked. Etter kvikkleirefunnene er organisasjonen styrket med personer som har spisskompetanse innen geologi. Sprengingsarbeidene i Carlbergtunnelen sør for Moss stasjon ble gjenopptatt 3. mai, og det er beregnet 10 uker på de resterende 470 meterne av tunnelen.

Ny stasjon i Moss

Kostnadsrammen er satt til 17,9 milliarder kroner, og det er over 7 milliarder dyrere enn det man opprinnelig hadde regnet med. Vi skal ikke se bort fra at kostnadene for prosjektet kan bli enda høyere. Nye Moss stasjon blir bygget like sør for den nåværende stasjonen. Den vil få fire spor med plattform, samt bussholdeplass i tilknytning til stasjonen. I tillegg skal det bygges et anlegg for parkering av togsett i ved Gon i Rygge, med plass til 16 togsett med 110 m lengde. Parkeringsanlegget er også en forutsetning for flere togavganger på strekningen, dersom stasjonene i Ås og Vestby kommuner skal få flere togavganger.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.