Vi har lagt opp til et spennede folkemøte med næringsliv og innbyggere. Det blir presentasjon av Wessel park, et stort prosjekt som har fått god mottakelse. Son Næringsforening og Vestby BedriftsForum slås sammen til Vestby Næringsforum.

ANNONSE

Sparebank1
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Næringsutvikling og fortetting av planlagte utbyggingsområder

Vi har lagt opp til et spennende folkemøte med næringsliv og innbyggere. Det blir presentasjon av Wessel park, et stort prosjekt som har fått god mottakelse. Son Næringsforening og Vestby BedriftsForum slås sammen til Vestby Næringsforum. Vi vil få nærmere presentasjon av sentrumsplanens krav om næring og bærekraft. Nye energiløsninger, sesongvarme, muligheter for nullutslipp og spennende nye tanker rundt søppelhåndtering i sentrum. Dette er folkemøtet du ikke kan gå glipp av og vi åpner for paneldebatt etter de spennende innleggene. Alle er hjertelig velkommen!

Innleder: Halvor Sørbye, grunneier og eiendomsutvikler-Meierikvartalet Wessel Park-Felles nærings- og BedriftsForum 2019

Innleder: Gunvald Andersen, grunneier og eiendomsutvikler-Sentrumsplanen-Energiløsninger og miljøhensyn-Renovasjonsløsning i sentrum

Møteleder: Hilde Merete Farangen, foreningsleder og leder programkomiteen i Vestby Høyre.

Tid og sted:   16. januar,  kl. 18.00 – 20.30, Vestby rådhus (kommunestyresalen).