Husets historie strekker seg tilbake til 1600-tallet, men har vært omgjort i mange omganger. Gården ble sannsynlig ryddet allerede i romersk jernalder, perioden mellom rundt 1 – 400 e.Kr.

Norske Gårdsbruk, som er utgitt av diplom ingeniør Lars Berg i 1941, omhandler alle gårdsbruk i Akershus skriver om Hvidsten gård:

Hvidsten ligger i et temmelig flatt lende fra Verpet mot Drøbak. Hvidsten finnes som gårdsnavn mange steder, ikke minst rundt Oslofjorden. Gårdsnavnet er nevnt fra 1410 som ­Hwitostaine, senere Hwittesten i 1510, ­Huidsteen i 1578, Hvidsten fra 1723. Gårdens navn, beliggenhet og størrelse, samt de mange arkeo­logiske funn, tyder på at Hvidsten sannsynlig er ryddet i romersk jernalder. Trolig er flere av de omkringliggende gårder ryddet fra Hvidsten, som var en storgård som omfattet land ned til fjorden. Ifølge sagaen bodde det i 1100 århundre den kloke Navstein som var gift med Ingrid som var datter til Sigurd Syr og bror til Harald Hardråde. Fra tiden i jernalderen gikk det en rive-, eller køvvei fra gården og ned til strandstedet Hvitsten. Disse sporene finner vi forbi Skog (Skaug), Ugjestrud, S Knalstad, Sekkebekk og til standen.

Fra 1600 tallet har man sikre opplysninger om eier –  Bent ­Hvidsten. Svend Hvidsten overtok etter dette i 1616. Denne tiden var det leilendinger som drev gårdene siden staten ofte eide gården. I 1669 ble gården solgt til Hans Nielsen som eide Grøstad fra før – han døde og i 1702 kjøpte ­Levord Anonsen Hvidsten. ­Levord sin sønn Anon hadde 4 barn (Jens, ­Helle, Anne Marie og Maren Sophie). Anon døde og hans kone giftet seg med Hans Olav Nyqværne som eide gården fra 1729 – brukeren var den gangen Søren Hvidsten, mens eier bodde på strandstedet Hvitsten.

I 1752 solgte Hans Olav N gården til Carl Hansen Ugjestrud. I taksten fra 1753 var gården i meget dårlig forfatning. Husene var dårlig, skogen var uthugget, jorder var gjengrodd, gjerder til beiter var ikke i stand. Grunnen til dette var nok at gården hadde vært leid bort og i tillegg vært brukt som bosted for soldater under bla. Den store nordiske krig på 1700 tallet.

I 1792 overtok Jørgen Carlsen gården etter sin far Carl Hansen. Jørgen døde i 1822, og eldste sønnen Hans Jørgensen overtok gården. Han var gift med Ragnhild Jørgendtr Tørfest. I 1845 var det 3 husholdninger og 2 husmannsfamilier på Hvidsten. Hans var svært dyktig bonde og fikk i 1836 Agershuus Amts Landhusholdnings Selskab æreds pris (en stor sølvskje). Hans hadde en datter, Johanne Helene, og hun overtok Hvidsten i 1864. Hun var gift med Ole Johannesen fra Strand gård i Hvitsten. De fikk 4 barn og hans yngste sønn, Hans, for­paktet Hvidsten (fra 1885) mens Ole flyttet til Strand gård. Hans hadde 5 barn (Ole, Helene, Hildur, Jens, Johannes). Det var Johannes som eide Hvidsten etter sin far i 1891. Han var gift med Janna Næss, og han var en meget politisk interessert mann og drev i lang tid som kommunekasserer. Johannes døde i 1917 og var barnløs. Enken solgte gården til sin nevø Ole Hvidsten. Ole eide også Strand gård så han solgte gården til sin yngre bror Jens Hvidsten – dette var i 1920. Jens var gift med ­Ingeborg Hvidsten (f. Randem). Jens solgte igjen gården til sin nevø Helle Randem som igjen solgte gården til sin sønn i 2003 til Jens Andreas Randem.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.