Til venstre; Daglig leder i LHL Vestby, Steinar Setten ønsker Stavgang-gruppen i LHL god tur. Denne onsdagen kl 12 har det møtt opp ti «sprekinger» foran Rema 1000 i Vestby.

– Vi i LHL Vestby har som mål å gjøre det hyggelig for våre medlemmer og tilby aktiviteter som bidrar til at folk rører på seg, sier daglig leder, 74-årige Steinar Setten.

– Kom deg opp av stolen, ellers blir du sittende til du blir sittende, sier Steinar med et smil og et lite vink til sine medlemmer. – Man trenger ikke bli gammel i kropp og sinn, selv om dåpsattesten viser noe annet. Blir du syk og skrøpelig, så begynn i det små. All aktivitet er god aktivitet. Målsetningen vår i LHL Vestby er å aktivisere det meste av kroppens muskler, ikke for å bygge dem, men fordi det er helse i hvert skritt, sier han. – Når sykdom rammer, blir mange dessverre overlatt til seg selv og isolert. Den hjelpen og rehabiliteringen de skulle hatt, er av ulike årsaker uteblitt. LHL sentralt har personer som kan informere, veilede og gi råd. I Vestby vil du bli del av et sosialt fellesskap når du deltar på våre turer og aktiviteter. Vi har alltid hjertestarter med oss, men foreløpig har det ikke skjedd noe på noen av våre turer og aktiviteter, forsikrer Steinar.

Steinar Setten

LHL Vestby ble stiftet i 2006. Steinar Setten har vært leder for LHL Vestby i vel 6 år, men tilhører selv ikke denne gruppen, til tross for at han har vært medlem i 25 år. Med sine nåværende 500 medlemmer er Vestby blant de største lokallagene i landet. Steinar forteller at de skal ha et «kom i gang møte» 1. oktober med maks. 50 personer på Seniorsenteret, hvor de vanligvis holder møtene sine. Steinar er nestleder, samt kasserer for Seniorsenteret, i tillegg til at han er leder for eldrerådet i kommunen. Han har snart 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet og sitter nå i sin 6. periode for AP i Vestby kommunestyre. Denne dagen har Steinar avlagt Petanque-gruppen et besøk, det er en aktivitet de er stolte av. Vel 30 personer møtes utenfor Vestby Arena hver torsdag kl. 10-14 i peri­oden fra mai og ut september. Om vinteren spiller de Petanque inne og låner da en «bane» i et gammelt «grisefjøs» på en gård på veien ned mot Hvitsten.

Hvert skritt teller

Den populære Stavgang-gruppen møtes hver onsdag hele året kl. 12 utenfor Rema 1000 i Vestby sentrum. Bjørg Hagen er leder for de 14-16 personene som hun sier er selve grunnstammen i gruppen. De skifter rute hver gang og går med eller uten staver ca. en halv mil i et par timer, med kaffepause imellom. – Godt å se at de er i gang igjen etter koronaen, sier Steinar og ønsker dem god tur. –  Gruppen går ikke raskere enn den som går sist, de justerer farten etter svakeste ledd. Det handler heller ikke om å gå flest skritt, det å komme seg ut og møte andre er vel så viktig, forklarer han. Trimmen, kalt«fysisk aktivitet nivå 2» holdes ukentlig i Støttumvn.7 (gamle Asola­bygget) i Vestby og hver mandag og torsdag på Son barneskole. Steinar følger vedlikeholdstrimmen når han har anledning, men som ­oftest trener han en halv times tid på stuegulvet sitt hver morgen. Han presiserer at man ikke trenger å være syk for å være medlem i LHL Vestby. Medlemsavgiften på 450 kr gir dessuten mye for pengene.

Aktiviteter hele året

– Vi har aktiviteter hele året. All trening her er gratis og fritt for alle, forklarer Steinar. På nettsiden står det: «Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende. Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle – uavhengig av helsesituasjon og medlemskap.»
– Utenom våre ukentlige aktiviteter, har vi 6-8 aktiviteter i året fordelt på lagsmøter mm. Dette har vist seg å passe for de fleste. Det er viktig å ha tema som fenger og at folk kan få litt ny kunnskap, pluss at vi hygger oss. Vi arrangerer dagsturer og to livredningkurs i året. Pris på turene ligger i nedre grense, overkommelig for de fleste. Pga. koronaen har vi måttet være restriktive når det gjelder bussturer, dette for å hegne om en utsatt gruppe. Vi får heller ikke tilgang til gymsal på Vestby videregående skole før over nyttår, sier Steinar. LHL sentralt har kompensert for restriksjonene med å tilby webinarer og podkaster. Se nettsiden til LHL.

Planer for 2022

LHL Vestby har 6-10 styremøter i året. Styret består av 8 personer, pluss to aktive varamedlemmer, i tillegg til mange instruktører. Styret har vært kjempestabilt, kun en person er skiftet ut i år. Steinar er overrasket over stabiliteten blant medlemmene også, de fleste beholder medlemskapet. – Vi har medlemmer i alle aldre, men hoved­tyngden er mellom 65 år og 90 år. Vestby er en av få lokallag som har gjennomført årsmøte i år, riktignok via nettet og med liten deltakelse. Vi planlegger en utenlandstur, sommertur og sommeravslutning i 2022. Siste halvdel av august tenker vi å arrangere tur til hytta på Ødemørk, og vi vil ha juleavslutning både i år og til neste år. De fysiske aktivitetene fortsetter som før, så får vi se om det dukker opp nye. Vi skal ha et arbeidsseminar i styret i midten av oktober for å planlegge neste år, sier daglig leder Steinar Setten.

LHL-tjenester

LHL har klinikker over hele landet, samt pasientombud, likemannstjeneste og støttepersoner som kjenner systemet og kan rettlede om pasient- og trygde­rettigheter. I tillegg har de en hjerne­slag-gruppe, etablert som egen enhet for vel 7 år siden, med en generalsekretær sentralt. – LHL Vestby har ikke hatt likemannstjeneste, heller ikke mottatt henvendelser vedrørende dette, men vi er i gang med å bygge opp en kompetanse i Vestby rundt denne ordningen, forteller Steinar. En like­person er en som selv har vært syk og som stiller som likemann for å hjelpe andre i samme situasjon. – Vi kan henvise videre til fagfolk, og vi kan knytte kontakter lokalt. Folk på opptrening hos fysioterapeut i kommunen er blitt anbefalt å kontakte oss i LHL Vestby. Jeg vil oppfordre per­soner som har hatt eller har en dia­gnose innen slag, hjerte, lunge, astma og allergi om å ta kontakt via email, så får vi se hva vi kan bidra med. Daglig leder Steinar Setten avslutter denne LHL-økten med reporteren mens han minner om de viktige, helsebringende skrittene…

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.