ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Mange opplever at de ikke får sagt fra i tide – at de ikke får sagt nei eller sagt meningene sine. Mange legger først merke til at grensene deres er blitt overskredet etter at det er skjedd og da kan det ofte være for sent.

Det er viktig å si ifra og sette grenser. Dette krever at man vet hvor ens egne grenser går i forskjellig situasjoner. Det krever som alt annet trening. Noen ganger kan det være så vanskelig at en trenger hjelp av en terapeut eller coach til å komme videre.

Vanskeligere for noen

For personer med dårlig selvfølelse og dårlig selvtillit, eller høysensitive personer,  kan det være vanskeligere å sette grenser enn for andre mennesker. Det kommer ofte av en manglende evne til å konfrontere andre mennesker og si meningene sine.  I tillegg er de typisk uoppmerksomme på egne behov. Disse personene har ofte en forpliktende følelse overfor andre mennesker og deres behov, og bekymrer seg mye over hva andre tenker om dem. I disse tilfellene er det derfor enda viktigere å lære grensesetting. Det krever i første omgang at man kan erkjenne sine svake sider og bruke sine sterke sider for å forbedre sine svake sider.

Utfordringer med grensesetting kan også komme fra oppveksten og hvordan man har blitt oppdratt. Hvis man ikke er vant til å bli satt grenser for under oppveksten kan det være vanskeligere å håndtere situasjoner hvor det er nødvendig, siden det ikke er noe man er vant til. Det gjelder også personer som har vokst opp med foreldre som har misbrukt dem eller har psykiske lidelser. Noen vokser opp med følelsen av at man ikke har rett til å sette grenser for seg selv.

Lær å sette grenser

Å sette grenser handler ikke bare om å si ifra eller si meningene sine til andre mennesker. Det handler i stor grad om å kunne si ifra overfor seg selv også. Det kan være vanskelig i uvante eller uventede situasjoner hvor man ikke tør å si hva man egentlig tenker eller føler. Det er en god start å erkjenne disse utfordringene, og etterpå finne ut hvordan man skal takle disse.

Typiske situasjoner hvor det kan være vanskelig å si ifra er på jobben, i parforhold, i relasjoner og vennskap, i studier og ikke minst i familien, f.eks. overfor ens egne barn. Lærer du deg å sette grenser for deg selv og andre, kan du styrke selvkontrollen din, gjennom bedre å definerer og nå de målene du setter deg i livet. gomentor.no

 

HVERDAGSLIG UTFORDRINGER
HVERDAGSLIGE UTFORDRINGER: GRENSESETTING
VN 0818

Publisert: 07.09.2018

Av GoMentor Tilrettelagt av Hege Krogseth
Foto: Pixabay