ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) arbeider for et samfunn som gir like muligheter for alle, uansett hørsel. Visste du at en million nordmenn hører så dårlig at det går ut over arbeidsliv og livskvalitet? Vi er alle berørt, enten det handler om oss selv, familie, venner eller kolleger.

Om organisasjonen

En million nordmenn har en hørselsutfordring. HLF jobber for å gjøre hverdagen lettere for landets hørselshemmede, og for å forebygge hørselstap i befolkningen. HLF har 65 200 medlemmer og er verdens største i sitt slag.

HLFs oppgave som organisasjon er å sette hørselssaken på den politiske dagsorden. Landsmøtet vedtar hvert tredje år et handlingsprogram som legger grunnlaget for deres politikk. Organisasjonen arbeider for et universelt utformet samfunn, der alle skal ha de samme muligheter til å delta fullt ut i samfunnet. For personer med hørselsutfordringer er tekstbaserte løsninger og visuell informasjon viktig. Alle med behov for tolk skal ha tilgang til det når man trenger det.

HLF har utarbeidet en egen rettighetsguide for deg med hørselsutfordringer. Den tar for seg dine lovfestede rettigheter gjennom ulike livsfaser, som for eksempel når du er under utdanning og i arbeidslivet. Les mer her: www.hlf.no/horselen-din/rettigheter

“Hvert øre teller!” Slagord fra HLFs nasjonale kampanje i 2023 Foto: Pixabay

Hjelpemidler

Hvis du mistenker at du har et hørselsproblem er det viktig at du søker hjelp. Fastlegen din vil kunne henvise deg til en hørselssentral eller en øre-, nese, halsspesialist, I Norge får du dekket utgiftene til høreapparatene gjennom Folketrygden opp til en viss maksgrense. Du har inntil seks måneders utprøvningstid før du trenger å bestemme deg for hvilket høreapparat du skal velge.

Har du allerede høreapparater, får du øvrige hørselshjelpemidler uten videre utredning. Aktuelle hjelpemidler kan være varslingsopplegg, alarmsystemer, samtaleforsterkere, lydoverføring eks. teleslynge, telefoner og telefonutstyr. Din kommunale hørselskontakt kan hjelpe deg med dette.

Lokallag driftes av frivillige

Velkommen til Hørselshemmdes Landsforbund i Ytre Follo, er et av 179 lokallag i forbundet. Lokallaget ble stiftet 12.mars 1985 og har ca. 760 medlemmer. Laget dekker områdene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås.

Lokallagene man finner over hele landet består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselssaken i ditt nærmiljø. I Ytre Follo har de 8 likepersoner som er gode støttespillere for andre mennesker med hørselsrelaterte utfordringer.
En likeperson/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap og egen erfaring kunne hjelpe deg med høreapparatene dine samt gi informasjon om de fleste hørselsrelaterte forhold. Vedkommende selger også rimelige batterier, filter, slanger og nødvendig renseutstyr!
Likepersonen/hørselshjelperen har taushetsplikt og kan eventuelt komme på hjemmebesøk! Hjelpen er gratis!

Hørselstreff

Trenger du en prat om din hørsel eller hjelp med dine høreapparater, kan du møte opp på hørselstreffene som holdes regelmessig i hver kommune. Hørselshjelper/likepersoner fra Ytre Follo vil være til stede for råd og veiledning. Er du medlem, får du info via sms og e-post. For øvrige viser laget til sosiale medier.
Det har etter hvert blitt startet flere facebook-grupper som er relatert til personer med hørselsutfordringer. Her kan du lese og utveksle meningserfaringer med andre mennesker som er i nesten samme situasjon som deg selv.

Fordeler ved medlemskap

Alle medlemmer får forsikring for høreapparatet sitt. Forsikring dekker tap, tyveri og skade. Dessuten får du nyhetsbrev, fagbladet Din Hørsel og andre fordeler som medlem.

Hørselskontaktens oppgaver

Hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og kan bistå hørselshemmede med hørselshjelpemidler ifølge kommunenes hjemmesider. Hørselskontakten kan komme hjem til deg og bistå med kartlegging av behovet for hørselshjelpemidler. Hørselskontakten hjelper deg med å sende søknad til Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler.

Det er gratis å låne hjelpemidler. Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentralen, blir de utlevert av hørselskontakten eller eventuelt servicetekniker, og du vil få opplæring i bruk av hjelpemidlet. Hørselskontakten formidler ikke høreapparat.

Ventetid

Vi spør medie- og kommunikasjonsansvarlig i Hørselshemmedes Landsforbund, Anja Hegg, om det er tilfellet at det tar lang tid å få tilgang til et høreapparat. Hun sier at det er lange ventetider mange steder i landet, flere steder på opptil ett år. Det er to årsaker til det:
- Det kommer av at det er for få audiografer her i landet og for mange som trenger høreapparater. Og antallet som trenger høreapparater er sterkt økende på grunn av en aldrende befolkning. En million nordmenn har utfordringer med hørselen. Audiografer er de som utreder hørselstapet og tilpasser høreapparatene.

Som ellers i helse-Norge finnes private tilbud. Hva tenker Hegg om dette?
- Høreapparater er gratis, finansiert av folketrygden. Dersom folk søker private løsninger er det meget kostbart, avslutter Anja Hegg.

Les gjerne mer her: www.hlf.no
Ytre Follo hørselslag: https://www.facebook.com/ytrefollohlf

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.