NMBU  juni 2020. Foto: Solveig Grøndalen

Ca. 6000 studenter og 1800 ansatte fyller både nye og gamle bygninger på det store NMBU-området. Nå har også veterinærstudentene fått plass på Ås.

Allerede i 1758 ble ideen om en høyere landbruksutdanning i ­Norge luftet, men det var først 100 år senere, i oktober 1859, at de første elevene kunne møte til en 2-årig utdanning innen jordbruk på Ås. Da var gamle Ås prestegård og sorenskrivergården Volle­bekk kjøpt inn til dette formålet. I 1897 fikk skolen navnet Norges Landbrukshøyskole (NLH). Studietilbudet vokste og i 2004 fikk NLH universitetsstatus og ble til Universitetet for miljø- og bio­vitenskap (UMB), og fra 2014 til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Etter mange års diskusjoner, er også veterinærutdanningen flyttet til Ås som en del av NMBU. NMBU har vokst seg stort og er et eget samfunn i Ås-samfunnet, og her skjer det mye mer enn bare undervisning og forskning.

Studier og sangkor

25 år gamle Johannes Almås kommer fra Ås men har valgt å bo på campus.

25 år gamle Johannes Almås kommer fra Ås men har valgt å bo på campus for å bo sentralt i forhold til skolen. – Det er mye som skjer i miljøet og det er lett å få venner, sier han. Etter å ha fullført bachelorgraden som byggingeniør på Universitetet i Agder og hatt et friår fra studiene, søkte han seg til Vann- og miljøtekniske studier på NMBU. – Vann og avløp har stor betydning for miljøet, vann er vår viktigste ressurs og studiet er dermed viktig i et miljøperspektiv, sier Johannes.

Han jobber mye i laboratorium og sammenligner parametre målt av vannsensorer med dem de selv måler i lab’en. Dataene skal ­brukes til å utvikle et verktøy som kalles «virtuelle sensorer» som forhåpentligvis kan brukes til å finne forurensningstilførsel til overvann. Mastergraden gjør han i samarbeid med Nordre Follo kommune, og pilotprosjektet skal hjelpe til å kartlegge forurensningen til Gjersøen.
Masteroppgaven skal leveres til jul, og dermed er Johannes snart på jakt etter jobb. Han sier at det er få VA-ingeniører i Norge og håper at det ikke vil bli for vanskelig å finne seg en jobb som passer.

Johannes skryter av studentmiljøet på NMBU, både det faglige og det sosiale. Han sier at siden Ås i seg selv er et lite sted, har studentene tatt egne grep for å skape et miljø, det er jo ikke så mye som skjer utenfor skolen.

Det er mange studentforeninger og Johannes mener alle kan ­finne en forening som passer dem. Selv er han med i «Mannskoret Over Rævne», navnet spiller på Bjørnstjerne Bjørnsons «Over Ævne». – Koret synger tradisjonelle mannskorsanger, drikke­viser og nasjonalromantiske stykker, en generell hylling av «Fjell, Øl og Damer», i prioritert rekkefølge, smiler Johannes. – Vi synger bra og leies inn til både julebord og et og annet bryllup.

Ahmed tar mastergrad i folkehelse

37 årige Ahmed Hamed kom til Norge som flyktning fra Eritrea i 2012. Etter ett år i asylmottak flyttet han til Ås hvor han bor med kone og to små døtre.

Det er studenter fra hele verden på NMBU, de fleste studerer kanskje landbruksrelaterte fag, men ikke alle. På campus traff vi 37-årige Ahmed Hamed. – Do you speak Norwegian? – Ja, selvfølgelig, svarer Ahmed på tydelig norsk.
Ahmed kom til Norge som flyktning fra Eritrea i 2012. Etter ett år i asylmottak flyttet han til Ås hvor han bor med kone og to små døtre på 1½ og 6 år. Ahmed er en åpen og utadvendt person, han har jobbet hardt for å mestre språket og finne seg til rette i det norske samfunnet. Han er ut­dannet sykepleier og har blant annet jobbet med rusrelaterte sykdommer i Vestby og Ås.
Nå tar han sin master (på norsk!) innen folkehelse med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Hans drøm er å kunne fortsette å forske på dette området.

Samfunnet i Ås

Studentsamfunnet i Ås – Samfunnet – er studentenes egen organisasjon og er rammen rundt det meste av det sosiale som skjer blant studentene på Ås. Sam­funnet har røtter tilbake til 1864 og er et av landets eldste studentersamfunn. I dag har samfunnet over 2000 medlemmer og alt ­arbeid gjøres på frivillig basis.

Hedda Mejlænder-Larsen er leder for Samfunnet og kan fortelle om et stort engasjement og stor aktivitet på mange plan.

Hedda Mejlænder-Larsen er leder for Samfunnet og kan fortelle om et stort engasjement og stor aktivitet på mange plan. Hedda er fra Bærum og går 4.året på et integrert masterstudium i industriell økonomi. Dette året jobber hun for Samfunnet noen timer hver dag ved siden av fullt studium.
– Samfunnet er et sosialt møtested, sier Hedda. Det siste halvannet året har vært vanskelig på grunn av pandemien slik det har vært alle steder, og mye har vært gjort i mindre målestokk på grunn av restriksjonene. Men kanskje har Samfunnet hatt enda større betydning nettopp på grunn av restriksjonene.
Semesterprogrammet byr blant annet på konserter, revyer, faglig påfyll av ulik art og ukentlige quiz-kvelder. Både kaféen og bodegaen er populære møtesteder. Også Hedda peker på mangfoldet av lag og foreninger på Ås, hun forteller at mange av disse presenteres på «Graskurs» under fadderuka hver høst. Studentforeningene gir medlemmene et tettere nettverk og gjør det enklere å finne seg til rette på et nytt og stort studiested.

UKA i Ås

UKA i Ås er kjent langt utover studentenes rekker og er Norges lengste studentfestival. Hedda forteller at UKA varer i 26 dager og arrangeres i oktober i partallsår og alternerer med revyen på NTNU i Trondheim. Her skjer mye mer enn den populære UKErevyen. Fjorårets UKA ble nedskalert på grunn av koronaen, men Hedda er stolt over at de klarte å gjennomføre festivalen. Revyen «I full vigør» ble spilt hele 14 ganger med 200 publikummere i salen hver kveld. Nå er styret for neste års UKA valgt og planleggingen er i full gang.

Studentsamskipnaden

Studentskipnaden i Ås (SiÅs) ble etablert i 1955 og har hele tiden hatt fokus på studentenes velferd. Administrerende direktør Einride Berg sier at 80% av virksomheten dreier seg om studentboliger. Litt i underkant av 40% av studentene benytter seg av dette tilbudet, og SiÅs er dermed den samskipnaden som har høyest andel i landet. Berg sier dette kommer av at NMBU ligger såpass landlig til og at det derfor er et begrenset tilbud på det private marked.
SiÅs driver flere spisesteder og en bokhandel med stort utvalg i fagbøker. Berg er ellers stolt over at SiÅs og NMBU har fått til et samarbeid med Ås kommune om helsestasjonstjenester for studentene.

Stolt er han også over det forholdsvis nye 4800 kvadratmeter store Eika Sportssenter. Her er det muligheter for mange typer trening enten man vil trene i gruppe eller på egen hånd. Like i nærheten rehabiliteres nå Storebrand Stadion med blant annet ny gressmatte og løpebaner med tartandekke. Grusbanen Lillebrand oppgraderes også men blir fortsatt grusbane. Dette blir selvfølgelig et tilbud både til NMBU og kommunen ellers. Selv om NMBU på mange måter er et samfunn for seg selv, er universitetet likevel i høy grad del av Ås kommune.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.