ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Vi har hatt fokus på kommunevalget og presentert de partier som er i kommunestyret i denne perioden. I tillegg er partiene Rødt og Partiet De Kristne Akershus representert ved valget (link). Partienes program finnes på kommunens hjemmeside under politikk. Det bør nevnes at det nye fylkestinget i Viken fra 01.01.2020 skal velges. Det er historisk, og her kan du prege sammensetningen med din stemme. Først litt info om Kirkevalget.

Kirkevalget

Vi benytter oss gjerne av kirkens tjenester ved aktuelle private eller offentlig høytider. Har du spesielle meninger som du vil påvirke, så kan du finne kandidater i din menighet (sokn) på kirkevalget.no. Det er 4 menigheter i Vestby med hver sine kandidater.

Fylkestingvalget

Fra neste år går vi fra Akershus til Viken sammen med Østfold og Buskerud samt Svelvik kommune i dagens Vestfold, og Jevnaker og Lunner kommuner i dagens Oppland. De enkelte partier har egne programmer for fylket. For å få mer informasjon har vi tatt kontakt med Hilde Merete Feragen som er leder i Vestby Høyre og vært med på å utarbeide Viken Høyre sitt fylkesprogram. På spørsmål om fylkets hoved­oppgaver svarer hun: De viktigste ansvarsoppgavene er samferdsel, videregående skoler, kultur, folkehelse, miljø og regional utvikling. Noen er for og andre imot sammenslåing av kommuner og fylker. Hilde mener at vi unngår store forskjeller i de enkelte kommuner og fylker. Det blir lettere å samarbeide og gjennomføre felles prosjekter. Med en befolkningsmengde på 1,2 millioner innbyggere vil Viken være landets største i antall innbyggere.

Organisering av Viken.

På toppen sitter fylkes­ordføreren som for tiden er Anette Marie Solli fra Høyre. Nils Åge Jegstad fra Vestby Høyre var tidligere fylkesordfører. Han var tidlig ute med forslag om en sentrumsplan på 90-tallet. Som administrativ leder har fylket en fylkesmann. Er vel snart tid for å endre denne stillingsbetegnelsen? Fylket er ofte en klageinstans på vedtak fra kommunene.

Fylkestingprogram

Hilde informerer om at mange partier har utarbeidet et omfattende program for fylket med nye oppgaver. Eksempelvis nevner hun Viken Høyres sitt fylkestingsprogram på 20 sider med ambisjon om Norges beste videregående skoletilbud. For de enkelte fylkesoppgavene har programmet 20-30 aktuelle satsingsområder. Det er en ambisjon at fylket skal ha 0-utslipp på transportsektoren innen 2030. Også innen næringsliv og jobbskaping har Viken Høyre attraktive programforslag. Fylket er geografisk stort med flere offentlige reisetilbud. Viken Høyre arbeider for et sømløst billettsystem – hvor du kan reise fra Halden til Hallingdal på en billett.
Det skal bli spennende å følge fylkestingvalget og sammensetningen av tilhengere og motstandere under etableringen og drift. Fylkeskommunens visjon er: – Viken viser vei!

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.