ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

YX tog

Follobanen åpner desember 2022

Søndag 11. desember tas Follobanen i bruk. Reisetiden mellom Oslo og Ski blir halvert for regiontogene til Halden/Göteborg og lokaltogene til Moss og Mysen/Rakkestad.

 

Da Smaalensbanen åpnet i 1879 brukte toget en time mellom Ski og Kristiania, som hovedstaden vår het den gang. I 1910 tok reisen 45 minutter med de raskeste togene. Nå bruker regiontogene 21 minutter, mens lokaltogene til Moss og Mysen bruker 23 minutter. Disse togene skal kjøre på Follobanen når den åpner i desember, og da blir kjøretiden 11 minutter. Åpning av Follobanen er en forutsetning for å kunne kjøre flere tog på Østfoldbanen.

 

Halvtimesruter på linje L21 Oslo S - Moss

Lokaltogene på linje L21 Oslo S - Moss skal kjøre hver halvtime hele driftsdøgnet, også på lørdager og søndager. Det blir ikke kjørt ekstra innsatstog i rushtiden morgen og ettermiddag. Avgangstidene fra Oslo S blir 20 og 50 minutter over hel time. Eksempelvis kl. 12.20 og 12.50. Rutemessig avgang fra Ski blir på minuttall 03 og 33. I Ski vil togene ha to minutters opphold.

 

Fra Sonsveien vil togene ha avgang på minuttall 06 og 36. Fra Vestby på minuttall 12 og 42 og fra Ås på minuttall 18 og 48. Bussene til og fra stasjonene får også nye rutetider som er tilpasset togtidene. Fra Sonsveien skal det kjøres busser til Son i korrespondanse med lokaltogene hver halvtime, og mellom Son, Hølen og Vestby skal det kjøres buss også på søndager. Regiontogene til Halden og lokaltogene til Mysen vil fremdeles kjøre hver time, men hver halvtime morgen og ettermiddag på hverdager.

 

Nordens lengste jernbanetunnel

Det har kostet 35 milliarder kroner å bygge den 22 km lange Follobanen. 20 km av banen går i tunnel, og dette er den lengste jernbanetunnel i Norden. Den 17. juni 2015 ga Stortinget klarsignal til oppstart av anlegget, og tunnelboringen startet i 2016. I hvert av de to tunnelløpene har to enorme boremaskiner boret gjennomsnittlig 12-15 meter daglig. Ski stasjon har blitt utvidet og fullstendig ombygget.

 

Egentlig skulle Follobanen vært ferdig i desember 2021, men åpningen er blitt et år forsinket. Follobanen er bygget for toghastighet opp til 250 km/t, men togene vil kjøre i maks 200 km/t på Follobanen. Det gjenstår sluttarbeider på Oslo S med sammenkobling mellom Follobanen og Oslotunnelen Oslo S-Skøyen. Dette vil først være ferdig til ruteskiftet i desember 2023, og derfor må togene som kjører på Follobanen snu på Oslo S fram til det. Reisende til Nationaltheatret og Skøyen må bytte tog på Oslo S.

 

Den gamle strekningen Oslo - Ski

Dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, samt en linjeomlegging om Hauketo, foregikk etappevis i 1920- og 30-årene. Dobbeltspor til Ski ble fullført i 1939. Samtidig pågikk elektrifisering av banen, og lokaltogene Oslo-Ski fikk avgang hver halvtime, med ekstra innsatstog i rushtiden. Når Follobanen åpner, skal lokaltogene kjøre hvert kvarter mellom Ski og Lysaker/Stabekk på den gamle Østfoldbanen. Annethvert tog skal kjøre til Stabekk, mens de andre skal snu på Lysaker. Også godstogene skal kjøre på den gamle strekningen Oslo-Ski.

 

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.