ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Et nytt år med fokus på alt det fine med folkehøgskolen og litt mindre fokus på korona. Det håper og tror rektor Jan Martin Medhaug om skoleåret som nettopp er startet. Vi møter ham sammen med stipendiaten Jennifer Dral og eleven Korab Rama, og prater om det å bli trygg, raus og vågal i folkehøgskoleåret og hvordan de har håndtert koronaen. Rektoren gleder seg i tillegg til høsten og feiring av 100 års jubileumet til skolen.

Korab Rama, Jennifer Dral og rektor Jan Martin Medhaug på folkehøgskolens område.

Korab (19) ser frem til et år der han kan møte likesinnede og kule folk, bedre seg i kunsten sin og vokse som menneske. Han driver aktivt med hiphop dans og har begynt på Hiphop-linja.

Skoleåret begynte bare for 3 dager siden. – Vi kjenner ikke hverandre, men kjenner hverandre litt likevel, forteller Korab. Når du bor så tett, blir du raskt kjent. Det er litt av det å gå på folkehøgskole.

Follo folkehøgskole i Vestby tilbyr et år uten karakterpress og eksamener, men mulighet for å fordype seg i fag og interesser, og bo sammen med de andre elevene på internat. Skolen har flere musikk og danselinjer, samt personlig trener og filmlinje.

Jennifer (21) har allerede et folkehøgskoleår bak seg. Dette året er hun såkalt stipendiat –  hun går her et år til på Band og Vokallinje og er samtidig en miljøarbeider og støttespiller til de nye elevene. Hun vil gjerne pushe elevene til å tørre litt mer, enn hva de er vant med både faglig og sosialt. Og skape et fint år med gode minner for de som starter her, og vise dem hva folkehøgskolen står for.

Trygg raus og vågal

Hva står folkehøgskolen for?
– Vi har en slags motor som er Trygg, raus og vågal, forklarer Jennifer. Folkehøgskoleåret skal skape trygghet, alle skal føle seg som en del av noe og inkludert i samholdet i skolen. Og ikke mist å tørre å dumme seg litt ut. Ingenting er teit.
– Det er ikke noe rolleforskjell mellom stipendiater, elever og lærere her, legger Korab til. – Alle her er på like linje. Akkurat som du stikker til en venn for å få hjelp, så kan du stikke til en stipendiat som har erfaring. De er nesten akkurat som oss og kjempekule.

Rektor Jan Martin Medhaug

Rektor blir fascinert av å høre hvordan de to prater om «oss». – Ja, min tittel er rektor, men det er bare en tittel. Jeg styrer og administrerer. Men sammen med Korab og Jennifer så er jeg Martin, vi er likeverdige. Det er det vi tilstreber, at de skal kjenne på den opplevelsen at et menneske er et menneske. Det er ikke noe forskjell på deg og meg. Forskjellen er bare at vi har ulike roller og kanskje er på ulike steder i livet.

– Og hvis elevene får den tryggheten Jennifer snakker om, er det også lettere å være raus med andre. Og når du først er blitt raus, så tør du lettere å ta standpunkt og være litt vågal, på en positiv måte. Til å vise engasjement og ta valg til å lede andre, og få andre med deg på et positivt vis. Det er en trappetrinnstankegang vi har med trygg, raus og vågal, forklarer rektoren begeistret.
På åpningsdagen hadde personalet et åpningsnummer der de sang og danset til hitten ­«Happy». De klinket til og bydde på seg selv. – Det er ikke perfekt, men vi viser vi har tryggheten i oss til å feile og hoppe ut i det. Det smitter veldig. Når de ser at rektor kan synge i mikrofonen og bomme litt på tonen, og kanskje også få det til litt, så blir de også inspirert til å tørre. Det skaper en trygghet.

Det skal sies at rektoren fra Vestlandet er musikklærer i bunn, har jobbet som lærer på folkehøgskole og jobbet på Follo de siste 12 årene. Han brenner for folkehøgskolene og forteller om skolens andre motto; Scenen er din – verden er vår. Elevene har ulike scener de får vist seg frem på og får vist hva de har lært og kan til hverandre. I et større perspektiv er vi alle en del av en stor verden. Elevene har for eksempel vanligvis reist til fjerne strøk med fly på skoletur. Men i år vil skoleturene til våren gå med tog nedover Europa til ulike destinasjoner. Rektor forteller de har bestemt seg for å slutte med flyreisene og satse på tog av et miljøperspektiv. Koronaepidemien hjalp skolen å ta dette valget.

Korona

Håndvasker utenfor spisesalen ble montert opp på grunn av koronapandemien.

Skolen er glad for å kunne starte opp med hovedfokus på selve folkehøgskolen. I fjor var alt fokus på korona og smittevern. – Nå er det 85 prosent skole og 15 prosent korona i hodene våres. Alt dette fokuset på pandemien har gjort at skolen har fått gode systemer på plass til å ta de tiltakene som trengs til enhver tid, forteller Jan Martin. De fleste elevene har fått en vaksinedose og alle vil kunne bli fullvaksinert før høstferien. Rektor roser samarbeidet med Vestby kommune og kommuneoverlege Stian Lunde i spissen. – Vi har fått god hjelp og støtte, og alt i henhold til smittevern, kohorter og reiser er gjort i dialog med kommunen. Vi har fått mye erfaring, og heldigvis ingen smitte. Det har vært «Lock down» på andre folkehøgskoler, men på Follo har verken ansatte eller elever blitt smittet med korona det siste skoleåret. Rektor tror det skyldes gode rutiner, og tiltak med å blant annet holde seg på skolen etter ferier. Han trekker også frem håndvasker som er blitt satt opp ved inngangen til spisesalen.
Foreløpig er alle linjene hver sin kohort. Men om alt går i orden blir det en liten Norges og-bli kjent tur til Aurlandsdalen i september med både ansatte og elever som en stor gruppe.

Tilbud til Vestbys befolkning

Korte kurs som har pleid å være åpne for alle, som keramikkurs, knivkurs og trekurs er ikke blitt holdt det siste året på grunn av pandemien. Jan Martin håper de kan starte opp igjen med slike kurs i november. Folkehøgskolen har dessverre mistet statsstøtten for slike kurs, så det blir vanskelig å opprettholde samme pris som før. Ellers ønsker skolen å få i gang konserter og forestillinger for lokalbefolkningen igjen. –  Vi har noe å vise frem og gi til befolkningen og vi trenger publikum! Den tradisjonelle julelunsjen for pensjonister satser de også på at blir noe av i år.

Folkehøgskolen 100 år

I november blir det stor feiring og markering av skolens 100 års jubileum. Fra starten av var Follo folkehøgskole en omreisende amtsskole (fylkesskole fra 1919). Fylkesskole var skolen til 1949. I 1921 ble skolen fast beliggende i Vestby. Karen Sundby hadde tatt initiativet til å få samlet inn penger for å få skolen til Vestby. Mye takket være donasjonene fra henne og tre andre, beløp som dekket (mye av) byggekostnadene, ble Vestby valgt som sted for den nye fastskolen. Skolens grunn var det imidlertid Thorvald Ombudstvedt som eide. Han medvirket til å få skolen til Vestby gjennom avståelsen av egen tomtegrunn. Overdragelsen til fylket skjedde i 1920. En bok på over 300 sider skrevet av Christian Killengreen, tidligere leder på vokallinja med hele historien er i slutt­fasen og blir klar til jubileet. Det er bare å glede seg!

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.