ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

2020 vil sannsynligvis blir året folk flest bruker fritiden sin i skog og mark mer enn noen gang. Sportshandlere varsler om storsalg av teltutstyr og fritidsantrekk. For en frilufskonsulent er det som musikk i ørene.

I Vestby kommune er det Esben Eyde som skal bidra til at folk flest får gode opplevelser ute i det fri. I to år har han bekledd stillingen som frilufts­konsulent.

Lag og foreninger

Han vet godt at mange lokale lag- og foreninger gjør en stor innsats for å aktivere både gammel og ung og en av hans mange oppgaver er å bistå disse når det gjelder å til­rettelegge for aktiviteter, og da primært innenfor friluftsliv.
– Vi har fått god hjelp av Vestby kommune i vårt arbeid med sykkelklubbens papirarbeid, sier leder for Son sykkelklubb Henrik Smith. – Det er en viktig oppgave friluftskonsulenten har når det gjelder å bistå lag- og foreninger som oss. Som jo har hele vår aktivitet ute i det fri.
Som de aller fleste kommuner har også Vestby kommune en delplan for friluftsliv, noe det er Eydes oppgave å følge opp.

Tre aktivitetsområder

– Vi har tre aktivitetsområder som skiller seg, forteller Eyde. – Det ene er strender og sjøaktiviteter.
Vestby har som flere andre kommuner i regionene en lang og populær strandlinje.
– Innbyggerne våre er så heldige å fortsatt ha god tilgang til en rekke strender og sjønære arealer. Dette er viktig rekreasjons­områder for folk flest. Kommunen vedlikeholder og rydder badestrender som Emmerstad, Krokstrand, Hulvika og Kjøvangen, i tillegg til en rekke andre mer utilgjengelige områder. Dette er ofte idylliske områder mange søker til, og som er viktige steder for rekreasjon.
– For å nevne det andre så gjelder det Vestby’s mange fine grusveier det er ypperlig å sykle på. Dette er gamle anleggsveier, gårds- og traktorveier. Her kan folk sykle og være skjermet for trafikk mens man tråkker i og opplever gammelt kulturlandskap. Ofte nær der folk bor, men det oppleves som fjernt fra urban støy.

Merkede turstier

Det tredje Eyde vil nevne er kommunens mange turstier.
– Kommunen har etter hvert fått mange godt merkede turstier for alle de som liker å gå, forteller Eyde videre. – Det er både nærturområder og mer øde stier ute i skog og mark. Her anbefaler jeg å bruke kartportalen; www.kommunekart.com/klient/follo/turkart. – Langs kysten har vi Kyststien som går fra Moss i sør gjennom Vestby og videre inn i Frogn i nord.
Vestby Nytt kjenner til mange fra Frogn som er flittig brukere av Kyststien og som ofte havner svette og fornøyde rundt kaffebordet på Ramme.
– Det er mange merkete av-stikkere fra Kyststien, hvor det fra naturens side er flotte, tilrettelagte oppholdssteder. Området rundt Ødemørk i Mossemarka er flott mål for turen. Det samme er deler av skogsområdene rundt Garder.

Bruk turkart

Eyde oppfordrer folk til å benytte seg av eksisterende digitale turkart. I tillegg til kommunens plattform kan han anbefale www.ut.no www.godtur.no og www.norgeskartet.no
– For at turkart skal ha en verdi er det viktig at kommunens stier og turområder blir korrekt registrert i kartet. Dette er i stor grad et arbeid som er gjennomført av frivillige i Vestby turlag/DNT, og som vi er veldig glad for.
– I tillegg til å registrere stiene har også turlaget laget forslag til turer med god beskrivelse. At kommunens innbyggere involverer seg i kommunens arbeid med turstier, og ikke minst bruker de, bidrar i stor grad til at de sikres og holdes i hevd. Og at kartgrunnlaget er mest mulig oppdatert.
– Da er det bare å ønske alle, god tur, avslutter Esben Eyde blidt.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.