ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

– Jeg er veldig fornøyd med at kommunen er «på hugget» i saken om kvikkleire i Hølenselva. Dette berører mange, sier Carine Johansen, representant for SV i Vestby kommunestyre. Hun ivrer for at kommunen skal følge opp med mer informasjon til innbyggere framover.

SV-politiker Carine Johansen har Hølenselva og rikelig med natur rett utenfor stuedøren sin i Elveveien, mens kvikkleirefaren «truer i (bak)grunnen»

Kommunestyremøtet

– Jeg er blant de berørte i saken, forklarer Carine da reporteren fra Vestby Nytt møter henne i hennes hjemmemiljø i Elveveien, like ved Hølenselva. Det er dagen derpå, og Carine Johansen er fornøyd etter gårsdagens vellykkede kommunestyremøte selv om dagen er kald og grå og både elv og vei er islagt. – Området hvor eiendommen min ligger i er i risikosone tre, dvs høy faregrad, fortsetter hun. Det tar ikke nattesøvnen min, men jeg er klar over alvoret, sier hun bestemt. – Jeg er lettet over at alle partier samlet seg bak et felles forslag og at et enstemmig kommunestyre den 01.02.21 vedtok å avsette fem millioner kroner til sikringsarbeider i Hølenselva. I tillegg vil de gjennomføre grunnprøver i området og om nødvendig i andre deler av kommunen. Carine fikk medhold i sitt forslag om at kommunen, med rådmannen som ansvarlig, skal drive aktivt informasjonsarbeid via alle tilgjengelige fora og på nytt vurdere behovet for et informasjonsmøte om saken, denne gang på nett.

SV-politiker og naturmenneske i Elveveien

Carine Johansen har holdt til i syv år i huset sitt i Elveveien. – Her er det landlig og stille. Son er nærmeste tettsted, der har jeg bodd i 26 år, og der har jeg identiteten min. Opprinnelig kommer jeg fra Oslo, men hver sommer var jeg sammen med familien min på hytta vår i Hulvika i Son, forteller hun. – Jeg liker at folk har glede av å bruke dette turområdet , og i disse koronatider har det vært ekstra stor pågang av turgåere langs veien her, det er artig å treffe folk på denne måten. Carine skifter samtaletema. Som journalist for Østlandets Blad i mange år og med Vestby kommune som dekningsområde, kunne hun ikke «flagge seg» politisk, men nå sitter hun som en av to folkevalgte fra SV i Vestby kommunestyre på andre året. Dette stortrives hun med. Carine er et oppkomme av humør og engasjement, mennesker og natur er hennes spesialområder. Med verv i Oslofjordens Friluftsråd, i Vestby Turlag (DNT) og i Eldreutvalget i Vestby, samt som SV- politiker har hun en innholdsrik hverdag. Carine prater villig om hjertesakene sine; heltidskultur, eldreomsorg, bildeling, flyktninger og natur og miljøvern.

Kommunens informasjonsplikt

– Det er viktig at kommunen er tilgjengelig, at de tar informasjonsplikten på alvor, sier SV-politikeren. – Folk må ikke være redde for å ta kontakt med fagpersoner eller folkevalgte i kommunen, for eksempel ved å ringe eller sende mail, de er veldig hyggelige å prate med, presiserer Carine – Og med så mange geotekniske uttrykk, kan det være vanskelig for folk som ikke har nok kompetanse å skjønne alt som skrives eller sies i saken. Derfor ivrer hun for et digitalt folkemøte der folk kan komme med spørsmål, spesielt etter at fjorårets møte ble satt på vent på grunn av koronasituasjonen. Men Carine er stolt over at kommunen tross alt satte kvikkleire-faren på dagsorden på et tidlig tidspunkt.

Bakgrunn

Med dette skiltet har folk synlige bevis for funn av kvikkleire i Hølendalen langs Såna, her under Hølendalen bruer. SV-politikeren viser til informasjon kommunen har sendt ut om kvikkleirekartlegging i området.

Allerede i 2016, da det var en utglidning i Øgården, i nærheten av Hølendalen bruer ved E6, ble det satt i gang et grundig utredningsarbeid. Både NVE, Statens vegvesen, Hafslund og Multiconsult Norge AS har vært involvert. I ettertid er det kartlagt seks nye faresoner langs Hølenselva. Dette er områder med dårlige grunnforhold og fare for kvikkleire, med høy faregrad.

Sikringsarbeider i Hølenselva er under planlegging, men mudringsarbeidet, nord og syd for Kolåsbrua, nederst ved utløpet i Son er satt på vent. Det viktigste nå er full kontroll over situa sjonen i området Hølendalen-Elveveien-Son, skriver Vestby kommune i sine sakspapirer. De har hatt fokus på dialog med berørte parter, både i boligområdene og hvor der er gårdseiendommer. I 2016 hadde de dialog med grunneiere på begge sider av elva, og i 2019 ble det avholdt et folkemøte om grunnforholdene i Hølen. I 2021 har kommunen fått en rekke henvendelser om kvikkleire, og det jobbes med oppdatert informasjon til innbyggerne. Rapportene fra arbeidene er tilgjengelige på Vestby kommunes nettsider, informasjon fi ns også på deres facebookside.

Elveveien veilag

Både fastboende og hytteeiere, til sammen 44 oppsittere har oppholdssted i Elveveien. Leder av Elveveien veilag, Thore Pettersen beskriver veien som en trivelig gammel grusvei, kalt «blomsterveien », dette på grunn av en rik blomsterflora der sommerstid. – Folk stortrives her, og mange turgåere finner veien hit. I tillegg er den tre km lange Hølenselva en naturperle, den er fl at, særegen og verdt å ta vare på, sier han. Han advarer mot å gjøre folk unødvendig engstelige ved å krisemaksimere saken om kvikkleire. – Dette området har holdt seg i ro i fl ere hundre år, vann finner stadig nye veier, forklarer han. Samtidig anbefaler han folk å være oppmerksomme og følge med om det skjer utglidninger eller forandringer i grunnforholdene i området.

Sikkerhet først

– Dette handler om folks sikkerhet, presiserer Carine Johansen. Hun er glad for å ha med seg et samlet kollegium i Vestby kommunestyre, og hun har en oppfordring. – Dersom du ønsker å gjøre noe som helst på tomten din, som å sette opp bod, anneks eller gjøre mindre forandringer, krever kommunen at du i forkant selv sørger for at det blir utført geotekniske undersøkelser. Dette har vi alle fått brev om, og vi opplever også at kommunen har tatt oss på alvor! Carine på sin side forventer at saklig informasjon fortsatt fremmes i tiden framover slik at de alle kan leve og bo i trygghet langs denne flotte, «verneverdige» og ganske så utsatte Hølenselva. Carine er selv ofte å se på tur i skog og mark. – Jeg har fått skritteller på mobilen, det er utrolig motiverende og gøy og anbefales, sier hun. Kvikkleiresaken er «glemt» for en stakket stund!

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.