ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Flere Miljøfyrtårn i kommunen

Det er ikke mange fyrtårn langs Vestbys kyststripe. Når det gjelder antall Miljøfyrtårn er saken en helt annen. Nå har rundt 40 bedrifter blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, og kan stolt henge det godt synlige diplomet på veggen i kantina.

Og idet januar ebbet ut kunne ordfører Tom Anders Ludvigsen nok engang invitere til utdeling av diplomer til fem nye bedrifter som hadde kommet seg gjennom sertifiserings-nåløyet. For det er ikke bare å melde seg på for diplomutdeling. Nei, det er stadig strengere kriterier, tilpasset hver enkelt bransje, som skal oppfylles før en bedrift kan ta ordføreren i hånda og takke for det flotte miljø-diplomet.

Ganske så kry

Det var da også en svært ordrik ordfører som ordla seg på ypperste vis da bedriftene Helthjem Netthandel AS, Breivik Eiendom AS, Møblia AS, NHN Isolering AS og Vestby Elektroservice AS stilte med sine representanter i det nye kulturhuset for å motta utmerkelsen. I tillegg kunne bedriftene Hersleth Entreprenør AS og Kaffehuset – Joh. Johansen stolt vise til at et Miljøfyrtårn ikke slokner så lett. De ble begge re-sertifisert som Miljøfyrtårn.
Reinert Hersleth fikk sitt Miljøfyrtårn diplom for 10 år siden, Kaffehuset kunne motta sitt diplom i 2012. Garvete fyrtårn med andre ord, og som fortsatt har miljø-lyset tent og det grønne skifte høyt oppe på dagsordenen.

– Vi setter stor pris på dette miljøengasjementet, kunne Ludvigsen fortelle. – Og for å vise dette ønsker vi å lage en litt høytidelig markering hvor det overrekkes håndfaste bevis for satsningen. Det har bedriftene det gjelder fortjent.

Hvert tredje år

Ludvigsen kunne fortelle at bedrifter som er sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift, blir sett etter i sømmene av en uhildet og kritisk komité hvert tredje år. Det er med andre ord ikke anledning til å hvile på laurbærene. Da plukkes diplomet ned fra veggen.
– Nei, det gjelder å være på tå hev, understreker Reinert Hersleth som er stolt over å bli re-sertifisert. – Vi legger mye krefter i ulike miljøtiltak, og setter stadig nye krav til oss selv med tanke på å bli bedre, forteller han.
Ludvigsen mener bestemt at bærekraft lønner seg. Ikke bare for miljøet generelt, men også for bedriftenes bunnlinje og ikke minst omdømme. Som en Miljøfyrtårn-bedrift anerkjent av EU, er dette viktig og positiv dokumentasjon i anbudsdokumenter. Og det er når bedriften først mottar Miljøfyrtårn sertifikatet at jobben begynner, understreker han.

Litt om hver bedrift

Før diplomet ble utdelt fortalte Ludvigsen litt om hvilke miljøtiltak både de fem nye Miljøfyrtårn bedriftene, og de to som ble re-sertifisert, har satt ut i livet. Det var nok ikke bare ordføreren som lot seg imponere.
Gjennomgangsmelodien hos mange var nøye utvalgte materialer, og det gjaldt både eksteriør og interiør. Helthjem er i ferd med å prosjektere solcellepanel på hele taket og store deler av fasaden. I tillegg legger de stor vekt på gjenbruk og å utvikle nye arbeidsverktøy.
Breivik Eiendom har energisparing i sine næringseiendommer som en viktig utfordring, og satser på å redusere energibruken med 30% allerede innen neste år. I tillegg er økt bruk av el-biler og egne miljøstasjoner med kildesortering viktige elementer i det grønne skifte.
En bevisstgjøring av miljøvalg hos de ansatte enten det gjelder innkjøp, arbeidsmiljø, energibruk, søppelhåndtering og transport til kunde er viktige satsningsområder for Møblia.

Ordfører Tom Ludvigsen utdelte diplomene. Her er det
Breivik Eiendom som mottar sitt displom.

HNH Isolering har organisert en stilling som materialforvalter i bedriften. Denne stillingen følger nøye med i alle prosjekter og har gjenbruk og riktig bruk av materialer som sine hovedoppgaver. På denne måten brukes det aller meste av overskuddsmaterialet på en miljøvennlig måte. Lite blir kastet.
Naturlig nok tenker Vestby Elektro, (nå Østfold Elektro avd. Vestby) energisparing. Både i produksjon og transport. I tillegg er kildesortering og riktig behandling av avfall viktige satsningsområder.

Hersleth Entreprenør har i 10 år tenkt miljø, og jobber målrettet for å redusere fotavtrykket sitt.
– Fra byggeplassene blir kapp fra trevirke omgjort til flisfyrings-oppvarming i flere av bedriftens lokaler, forteller Reinert Hersleth. – Dette har vi gjort i 10 år. Energibesparende varmepumper, en høy grad av kildesortering generelt, gjenbruk og bevisst reduksjon av avfall er andre ting vi fokuserer på, legger han til.
Kaffebrenneriet i Vestby betegnes av Ludvigsen som et av vedens mest miljøvennlige kaffebrennerier. Også et av de, om ikke det største bygget i Norge som er bygget av tre. Det er solceller både på tak og fasader, en rekke klimasmarte løsninger som har redusert co2 utslippet med 85% i forhold til tradisjonelle bygg og kaffebrennerier som bruker andre energikilder. Bedriften benytter seg i dag av 100% fornybare energikilder.
– Er det noe rart jeg er stolt når jeg kan lese opp alle disse miljøtiltakene fra de syv bedriftene som er representert her i dag, konkluderte Tom Anders Ludvigsen. Før han fortjent satte tennene i nok en blåbærmuffins.

Fra v. Reinert Hersleth i Hersleth Eiendom, Ole. Kristian Mosvoll og Ana
Maria Barzu fra Kaffebrenneriet ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.