ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Fra tid til annen hører vi om fjernvarme. Gjerne i Oslo som har et stort forbrenningsanlegg med produksjon av fjernvarme. Hva med oss i Vestby? Joda, vi har flere varmesentraler som forsyner næringskunder med sine varmebehov. Siden fjernvarme er et lovpålagt bruk i konsesjonsområder har vi tatt kontakt med leder for Vestby Fjernvarme Trond Svae for å få mer informasjon.

Trond opplyser at organisering av fjernvarmen har siden starten i 2008 vært gjennom flere faser før funksjonen nå ligger under eiendom i kommunen. Det skulle sikre seriøsiteten og langsiktigheten i varmeleveransen. Grunnlaget for starten av fjernvarme var politisk styrt. Myndighetene mente at en eventuell knapphet på strøm kunne reduseres ved at en stor del av varmebehovet ble basert på bioenergi som pellets, flis etc. Dermed fikk man også en miljøgevinst ved å fase ut mange oljekjeler. I tillegg ble strøm vurdert som mer verdifullt enn varme. Strøm til lys, motorer og videreforedling, mens varmebehovet kunne dekkes av andre energibærere.

Fjernvarme krever høye investeringer i forhold til inntjening. Priser til kunder skal være lavere enn gjeldende strømpriser inklusiv nettleie og avgifter. Dermed vil kommunens investeringer ha en lengre tilbakebetalingstid enn normalt. Stigende elpriser vil gjøre det mer lønnsomt. Ifølge Trond har kommunen i dag 3 såkalte satelittstasjoner på skoler hver på 540 kW pluss 950 kW på næringsparken. For oss dødelige er 1 kW lik 1000W som er varmen fra en middels panelovn.

Med store nye næringsbygg vil det alltid være en usikkerhet om varmebehovet og utviklingen fremover. For å dekke to store næringsbygg har man montert en kjele på 4 MW (=4000 kW) basert på gass. Hva er det verste som kan inntreffe? Det er jo bortfall av strømtilførselen. Man kan jo tenke seg ramaskriket på skolene ved iskaldt dusjvann og kalde klasserom. Mange næringskunder har egne strømaggregater som kan dekke et lavt energibehov. Ved utfall av fjernvarme, har de fleste bygg elektrokjeler som gir nødvendig varme.

Trond påpeker at den teknologiske utviklingen innen energi- og varmeproduksjon medfører tilpasning av fjernvarmeproduksjonen. Varmepumper med luft til luft, luft til vann, geovarme, jordvarme, solceller etc. skaper nye utfordringer. Alle har i utgangspunktet tilknytningsplikt i konsesjonsområdet. Noen bedrifter kan ha spesielle behov, og eventuelle unntak fra tilknytningsplikten må være basert på miljøfordeler. Her har kommunen beslutningsmyndighet.

Utviklingen fremover bestemmes av byggsatsingen med næringsbygg. På inntektssiden vil høyere strømpriser føre til bedre inntjening. Satsing på elbiler og spesielle avtaler ved vindkraftverk som har leveringsplikt også i perioder uten vind, kan medføre økte spotpriser. Det er ikke økonomisk grunnlag med varmeleveranser til privat forbruk. Pr. boenhet er energibehovet for lite i forhold til kostnader. For 2018 opplyser Trond at Vestby Fjernvarme trolig vil få et 0-resultat. Det tar nok noen år til før ordføreren kan sitte og telle penger fra denne virksomheten, men på sikt vil man nok tenke tilbake på oppstartsperioden og mene at man var fremsynt den gangen.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.