ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Vi ønsker å påvirke deg som velger og andre til å bli engasjert i saker som er viktige for deg. Da kan du være med på å bestemme valgutfallet i Vestby ved kommunevalget til høsten. Vi innhenter informasjon fra partiledere som de mener er viktige for oss. Denne gang er det Fremskrittspartiet ved partileder Kenneth Lien Steen som forer oss med nyttig informasjon.

Reporteren vil gjerne komme med noen kommentarer først om samarbeidsforholdet mellom kommunens administrasjon, rådmann og politikere. Det er ønskelig med noen kraftsalver for å skape engasjement, splid og debatt. Kenneth forklarte rolig og kontrollert at saksfremstilling fra rådmannen og hans administrasjon er både grundig og politisk nøytral. Også samarbeide med andre politikere foregår på en vennlig måte både i og utenfor kommunestyresalen. Flere deltar sammen i sportslige og kulturelle aktiviteter i kommunen hvor det politiske engasjementet holdes utenfor. Dette bildet er helt forskjellig fra store personkontroverser i nasjonalt media. Betryggende å høre for de som vurderer å engasjere seg i lokalpolitikken. Vi må bare berømme de som bruker mye av sin fritid til nytte for oss andre i kommunen.

Bakgrunn som FrP-politiker

Kenneth forteller at han allerede som 10-12 åring ble interessert i politikk gjennom en underskriftkampanje om at U-land skulle få slettet sin gjeld. Det syntes han ikke var rettferdig overfor de som måtte betale gjelden. Allerede som 15-åring meldte han seg inn i partiet. Alle partier har passive og aktive medlemmer. På ungdomsstadiet er de fleste i aktivitet og arbeider aktivt for ungdomspartiet FrPU. I voksen alder er det færre aktive medlemmer i partiene. Mange vil gjerne være medlemmer av kommunestyret og viktige utvalg. Kenneth har arbeidet sentralt i partiet i Oslo og har dermed godt innblikk og kompetanse i rikspolitikken

Hvordan har FrP påvirket lokalpolitikken?

Kenneth mener at FrP setter fokus på mange saker selv om posisjonen har flertallet. I noen tilfeller er det en fordel at media tar opp saker som kan følges opp politisk. Dette gjelder særlig små og store byggesaker. Alt fra et lite tomteareale i Garder hvor grunneier skulle bygge garasje og kommunen omgjorde tomten til et LNFområde til en 12 m vegg mot naboene på Brevik skole. Her finner politikere felles løsninger og menneskeliggjør politiske beslutninger. Ofte blir det enstemmige beslutninger etter fornuftige diskusjoner. Man må også finne praktiske løsninger. De nye politivedtektene inneholder bl.a. tomgangskjøring. Det ble et naturlig kompromiss om hvor mange minutter man kan tillate motor i drift under parkering/stans.

Fremover vil FrP arbeide for:

FrP vil ha fokus på sunn økonomi og skille på hva kommunen må ha og vil ha. De viktigste investeringene bør være ungdomsskoler, sykehjem, omsorgsboliger og barnehager. På Grevlingen er ungdomsskolen underdimensjonert, og det tvinger seg fram en ny på Pepperstad, mens det er ledig kapasitet på barneskolene flere år fremover. Her diskuteres rokkering av enkelte barneskoler til ungdomsskoler allerede i dag for å unngå investeringer på 150-200 mill. kr for ny skole. Videre står kommunen ovenfor store investeringer på nytt renseanlegg og opprusting av vann- og kloakknettet, som kan ha en investeringsramme på 500 mill. kr.

Når det gjelder saker og poster i budsjettet som FrP ønsker å endre og forskyve påpeker Kenneth spesielt kulturkvartalet som kan koste opptil 500 mill. kr. Han vil prioritere nødvendige investeringer som nevnt avsnittet over fremfor et kulturbygg. Dersom kommunen hadde tilstrekkelig økonomi kunne man investere i kulturbygg.

Kommunens gjeld

Med en låneportefølje på 2 mrd. kr er det begrenset hvor mye den kan øke. Kenneth mener at kommunens økonomi er under kontroll, med overskudd de siste årene. Vi betaler mye i avdrag og renter og begrenser dermed handlingsrommet. Vi må som tidligere nevnt fokusere på det vi må ha og dersom vi har midler i tillegg kan vi vurdere hva vi gjerne vil ha. Skulle vi investere i anlegg som vi må ha og samtidig ta med vil ha prosjekter, så kan vi fort øke kommunens lån med nye 2 mrd. kr, forklarer han. Noen partier kan fristes til å innføre eiendomsskatt både for nærings- og privateiendommer for å finansiere sine investeringsønsker. FrP er som kjent i mot all form for eiendomsskatt.

Innsats for ressurssvake.

Ikke alle har muligheter til å være med på kostnadskrevende aktiviteter og investeringer. FrP har sammen med resten av kommunestyret vedtatt en Boligsosialplan hvor man kan få et startlån gjennom Husbanken for å komme inn på boligmarkedet. For barn og unge er det enighet om å få på plass en ferieklubb, som er et tiltak som har blitt svært populært i Moss.

Positivt med utvikling gjennom Sentrumsplanen

På spørsmål om hvordan gjennomføring av Sentrumsplanen kan bli påvirket av IKEA`s nei til etablering, svarer Kenneth først at bygg som hotell etc. som forutsatte etableringen, nok ikke blir igangsatt. Ellers vil ikke FrP sette noen brems på dersom investorer ønsker anleggsstart snarest mulig. Han forutsetter at planlagt infrastruktur er finansiert i et spleiselag med utbyggere.

Kenneth ser gjerne noe lenger frem og synes 80-20% regelen begrenser utviklingen i kommunen. Regelen omfatter at 80% av boliger skal sentraliseres nær offentlig kommunikasjon dvs. Vestby stasjon, mens de resterende 20% kan fordeles i kommunen. Dette vil nok medføre høyere bebyggelse i sentrum og tettere rundt Son/Brevik. Ellers ønsker han å bevare de varierende landbruk-, natur- og kulturlandskap som kanskje er hovedårsaken til at så mange har valgt Vestby som bosted.

Da er det bare å stemme på FrP ved kommunevalget til høsten hvis du ønsker at Vestby skal utvikles som Kenneth har informert om.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.