ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Mia Fossheim Krohn er den nye daglige lederen for Rammestiftelsen. Hennes jobb framover blir å klargjøre destinasjonen Ramme, med stedets rikholdige innhold. Et spennende publikums­program, med gårdsbutikk, museumsbutikk, kafè og hage vil være noe av det hun skal vise fram når de åpner til sommeren. 

-Mia, du ble ansatt som daglig leder ved Ramme den 01.10.19. Hva går arbeidet ditt ut på?

«Jeg gleder meg over å være nyansatt som daglig leder for Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur. Dette er ikke det samme som Ramme, men organisasjonen som skal ivareta utvikling og gjennomføring av ­Rammes fremtidige publi­kumsprogram, herunder alle kultur­aktiviteter som kunstutstillinger, ­konserter, teaterf­orestillinger, hage og gårdsbruk med mer. Vi bygger et mangfoldig kulturprogram rundt våre fire årstider og det blir mye å glede seg til. Ikke minst skal vi utvikle og etablere to flotte og interessante butikker. Kultur­destinasjonen Ramme vil rent driftsmessig være fordelt på ulike selskaper, hvorav jeg altså skal lede det ene. De andre selskapene er drifts­selskapet for gårdsdriften, Classic Norway som skal drive Ramme fjordhotell og Ramme Eiendom, som er utvikler og eier av kulturdestinasjonen Ramme.»

Illustrasjonsbilde av det framtidige Ramme fjordhotell. 

FOTO: RAMME

-Hva blir fokuset for deg som leder framover, mot åpningsdagen sommeren 2020?

«Hele laget på Ramme er nå konsentrert om å klargjøre destina­sjonen med stedets rik­holdige innehold. Hotellet klargjør sine fasiliteter for overnatting og bespisning, gården tilrette­legger med dyrehold, grønnsaksproduksjon og utvikling av egne foredlede produkter, hage og utearealer forberedes og vil stå i full blomst til åpning, og Munchs eien­dom er snart ferdig restaurert og be­plantet.
Alle avdelingene er like spennende og sentrale i Ramme-universet. For stiftelsens del, og dermed det arbeidet jeg leder, vil det være å ferdigstille og utvikle det solide grunnlaget som er lagt gjennom mange års arbeid på Ramme, til konkrete eventyrlige opplevelser for publikum. Vi er godt i gang med museumsbutikk i forbindelse med utstillings­lokalene og gårdsbutikk i vakkert drivhus som også skal huse kafe. Her blir det god anledning for tilreisende og lokalbefolkning å finne gaveartikler samtidig som vi vil overta ansvaret med å drifte avdelingen for utsalg av gårdsprodukter som grønnsaker, egg og kjøttprodukter. »

-Åpningsdagen var først planlagt i siste del av 2018. Er dere i rute nå, er dere sikker på at åpningen av Ramme blir sommeren 2020?

«Det stemmer at vi har håpet å åpne før, men vi er glade for at vi har kunnet tillate oss denne ekstra tiden for å kvalitetssikre og videreutvikle destinasjonen for å gi publikum ytterligere opp­levelser. Veldig mye faller nå på plass. Vi er godt i rute til å ­ønske publikum «Velkommen til en eventyrlig virkelighet» fra sommeren 2020.»

-Ramme er kalt en av ­Norges mest spennende kultur­destinasjoner og et eventyrland. Hvordan vil du profilere Ramme, hva er det som særlig appellerer til deg?

«Ramme blir kanskje ­Norges mest spennende ­kultur­­­desti­nasjon, og det er nettopp det som tiltaler meg. Muligheten til å få være med å forme denne i samarbeid med alle de dyktige kollegene og sørge for god drift og god publikumsservice gjør oppgaven svært inspirerende.»

Rammestiftelsens ansatte poserer.

Mia Fossheim Krohn sammen med medarbeidere på låvebrua, Ramme.

FOTO: RAMME

-Det står også om Ramme at den skal bli en av Norges mest spennende arbeidsplasser innen kulturfeltet. Hvordan vil du som leder fremme og legge til rette for det?

«Ramme står for kvalitet og nyskapning sam­tidig som vi skal forvalte og formidle en kunst og kultur­arv, et vakkert hageanlegg etablert over 40 år og et variert økologisk gårdsbruk. Som leder for Rammestiftelsen vil en av mine viktigste oppgaver bli å være en god motivator. Både for de som arbeider med tilrettelegging av formidlingsopplegg for barn, unge og voksne, og for de som skal sørge for at vi har et spennende program med konserter, teaterforestillinger og foredrag, samt de som står for utviklingen av butikk konseptene. Samtidig vil god økonomi styring selvsagt være vesentlig. Det er krevende å drive kulturinstitusjon og det fordrer fokus på kostnader så vel som inntjeningspotensialet i alle leveransene våre.»

-Du kommer fra en jobb for leder for Thune Gullsmed og Urmaker. Og så er du opprinnelig svensk. Vil denne forskjellen i kulturbakgrunn by på noen utfordringer? Hva kan være et pluss i jobben din som leder for Rammestiftelsen?

«Jeg kommer fra en lederstilling i Thune ­Gullsmed og Ur­maker med gode erfaringer og resultater gjennom mange år. Bransjen er en annen, men felles for begge selskapene er deres fokus på kvalitet, estetikk, utmerket kundeservice og høy kompetanse i alle ledd. Jeg har hatt gleden av å tilbringe store deler av min oppvekst i både Sverige og ­Norge, med en norsk far og svensk mor. Min far er oppvekst på gård i Aurland, Sogn og Fjordane der bestefar var ordfører med stort engasjement for kultur. Det var alltid hyggelig å være på besøk sammen med familien. Nå har jeg bodd i Norge i mange år og trives veldig godt med hjem i Son og jobb i Hvitsten. Jeg føler sterk tilhørighet og nærhet til svensk og norsk kultur, opplevelser med tradi­sjoner og vakre landskap. Familien min har alltid vært kultur­interessert og etter at jeg for 25 år siden traff min mann Oleg har jeg også gjennom hans familie fått sterkere til­knytning til det norske kulturfeltet. Hans oldefar Xan Krohn og mor Sonja Krohn var og er dyktige og samfunns­engasjerte kunstnere.»

-Hvem blir dine viktigste samarbeidspartnere i jobben som daglig leder?

«Laget på Ramme vil være mine viktigste samarbeidspartnere. Sammen skal vi ferdigstille og åpne denne fantastiske kulturdestinasjonen. Videre vil det selvsagt være viktig med en ­lokal forankring og samarbeid med blant annet skolene i Vestby og omliggende kommuner for å tilrettelegge for at de oppvoksende genera­sjoner kan komme hit og få opplevelser som er i samsvar skolenes læreplaner. Dette siste er vi allerede godt i gang med, og i fremtiden vil ungdommen i ­Vestby kunne komme til ­Ramme og lære om blant annet Edvard Munchs fascinerende liv på ­Ramme.»

-Har du mulighet til å fungere selvstendig som leder, eller må du følge Petter Olsen som er eier og hovedansvarlig for Ramme?

«Rammestiftelsen ble etablert i 2014, og i den forbindelse ble stiftelsens ambisiøse vedtekter nedfelt. Som daglig leder vil jeg samarbeide med styret og staben i stiftelsen om å rea­lisere de mange planene som er utformet over en årrekke, og bidra til å legge ­ytterligere planer for det fremtidige publikumstilbudet. Petter Olsen vil ha en rolle i dette strategiske arbeidet gjennom sin rolle som styreleder for Ramme­stiftelsen.»

-Det sies at Ramme skal bli Norges mest spektakulære reiselivsprosjekt. Hvilke konkrete planer har du/dere for at dette skal bli virkelighet framover?

Illustrasjonsbilde av det framtidige Ramme fjordhotell. 

FOTO: RAMME

«Som nevnt satser vi tungt på et mang­foldig og rikt kulturprogram. Vi vil samarbeide med noen av landets fremste utøvende kunstnere innen teater og konsertfeltet. Videre er sam­arbeidsprosjekter med Munchmuseet og Akershus fylkeskommune viktige for oss for å rea­lisere utstillinger og prosjekter av høy ­kvalitet. Spesielt gleder vi oss til den omfattende utstillingen som Ramme skal vise i forbindelse med åpningen ­– «Edvard Munch og Aula­dekorasjonene tilbake på Ramme». Bildene vi skal vise malte Munch på Ramme og eies av Oslo kommune. Dette blir en storslått og viktig utstilling som styrkes ved et besøk til Munchs hus og ­eiendom nede ved sjøen. Slik får man anledning til å fordype seg i ­Munchs univers personlig og ­direkte.»

– I hvor stor grad vil dere knytte kontakt og samarbeide med andre aktører i Vestby kommune, eventuelt utenfor kommunen, f.eks innen næringsliv, reiseliv og kultur?

«Vi håper å kunne bli en interessant og attraktiv destinasjon for både lokalmiljøet, regionen, nasjonen Norge og et stort internasjonalt kulturpublikum. Det er vårt håp at flere fra regionen vil kunne finne en arbeidsplass her i fremtiden, og at vi kan sam­arbeide tett med ulike aktører i næringslivet. Vi vil være en aktuell arena for kurs, konferanser og selskaper – og alt vil tilbys i kombinasjon med kulturopplevelser. Ramme vil med blant annet sin rike arv knyttet til Munchs liv og virke, bli en betydelig forvalter av vår internasjonale kulturarv. Gjennom dette vil vi samarbeide med kommunen om å befeste Vestbys posisjon som en viktig Munch – kommune.»

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.