ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Takket være våre innbetalinger av elektrisitetsavgiften på 15,83 øre/kWh i 2019, kan Enova som får pengene, tildele midler til prosjekter med energieffektive løsninger. I utgangspunktet skal prosjektene ikke være lønnsomme for å få støtte. Hadde de vært det ville de blitt realisert med egne midler. Prosjekter skal med midler fra Enova være utløsende for å bli realisert dvs. blir lønnsomme med tilskudd. Vi har sakset informasjon fra Enova om prosjektene i vårt område.

Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten. Enova støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner.
Store batterier om bord og høyspentlading ved kai i Horten gjør at ferja inntil videre vil bli ca. 64,5 prosent elektrifisert, med tilhørende redusert dieselforbruk og utslipp. De årlige utslippene kuttes med 3 874 tonn CO2, tilsvarende utslippene fra 3 400 nye bensinbiler.

ASKO planlegger selvkjørende fartøy som skal frakte gods over Oslofjorden.

– Dette prosjektet blir en døråpner for utslippsfrie transportløsninger til sjøs. Her viser ASKO hvordan sjøtransport kan konkurrere med lastebil også på kortere distanser, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.
To selvkjørende ro/ro-fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal gå mellom Moss og Holmestrand og fortøyes automatisk i havn. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler vil frakte godset mellom havnene og ASKOs varelagre.
– Her snakker vi altså om en sammenhengende transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri både på land, til sjøs og i omlastingen. Dette er noe vi ikke har sett maken til tidligere, sier Nakstad.
Transportkjeden vil kutte årlige utslipp med 5000 tonn CO2 og sparer veiene for rundt to millioner kjørte kilometer i året. ASKO er i dialog med andre potensielle brukere av fartøyene, med mål om full utnyttelse av godskapasiteten begge veier. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt.

Forventet oppstart gitt investerings­beslutning er i 2021, med mål om full drift i 2024.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.