ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Det finnes råd om du har dysleksi og språkvansker. Mange verktøy er kommet på markedet som kan hjelpe deg og gjøre skole- eller studieprosessen lettere. Vi har hatt kontakt med Pedagogiske tjenester som er spesialister på området.

Vi besøker Mona Authen som har drevet og bygget opp Pedagogiske tjenester siden 2011. Hun har kontor i Vestby og jobber i tillegg som spesialpedagog i skolen. Med bakgrunn som lærer og spesialpedagog og bred erfaring siden 1992 innenfor grunnskole, voksenopplæring og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), så hun behovet for en slik tjeneste, da mange faller utenfor «systemet» og ikke har rett til utredning. Blant annet gjelder dette studenter. De bistår også med spesialpedagogisk og logopedisk veiledning innenfor alle aldersklasser.

«Dyktige» elever

Authen samarbeider med Dysleksi Norge som er en interesseorganisasjon innenfor fagfeltet. Personer som ønsker hjelp tar som regel selv direkte kontakt med oss, men vi jobber også i samarbeide med NAV, studiesteder og arbeidsgivere. Hun forteller at mange elever er så “dyktige” at de klarer å skjule sine vansker ved å jobbe ekstra hardt og dermed får til det samme som andre elever. Når de kommer til studier på høyskoler eller universitet, blir det for krevende. Det er ofte da Authen blir kontaktet, sier hun. At studenter bryter sammen når de endelig blir møtt og hørt og de kan få hjelp, er ikke uvanlig. Det er mange sterke historier om hvor hardt de unge har drevet seg selv som spesialpedagogen må forholde seg til, og forsøke å bidra støttende til. Svært mange sier at de i alle år har trodd at de har vært «dumme», og det er en lettelse å få vite at det ikke stemmer.

I Pedagogisketjenester kartlegger vi om vedkommende har dysleksi eller andre vansker ved å bruke gode, anerkjente tester. Testene viser eller utelukker hva studenten sliter med. Kort fortalt, etter de tidkrevende, brede testene vi gjennomfører, dokumenterer vi resultatene som studenten kan fremvise ved studiestedet. Studenten vil deretter få en rekke hjelpemidler de har krav på, forteller Authen. – Vi har kommet langt når det gjelder verktøy i dag; digitale hjelpemidler som lydbøker, skriveprogram med mer, og ikke minst får man bedre tid ved eksamen når man kan dokumentere at man har en lese/skrivevanske.

Foto: Privat
Mona Authen brenner for å bistå dyslektikere og mennesker med språkvansker.

Dysleksi, dyskalkuli og språkvansker

Av Norges befolkning har ca. 5 % spesifikke lese- og skrivevansker, kalt dysleksi. (Noen forskere oppgir opp mot 10 %). ca. 5 % har spesifikke matematikkvansker, kalt dyskalkuli og ca. 5 % har utviklingsmessig språkforstyrrelse, sier Dysleksi Norge på sine hjemmesider.

Mona utdyper:
Skolene har blitt flinke til å fange opp dysleksi og til å sette inn tiltak, men det er ikke alltid like lett å fange opp alle da det finnes mange grader av dette, i tillegg er tid er også et aspekt, det kan være ventetid på å få utredning. Noen foreldre som jo kjenner barna sine best, kan føle at det haster og tar kontakt med oss. Vi kan da supplere kommunen siden vi har anledning til å ta imot fortløpende.

Pedagogisketjenester er kvalifisert til å jobbe med dyskalkuli for voksne, men prioriterer dysleksi og språkvansker. Firmaet har utvidet og vil utvide i nærmeste fremtid med nok en spesialpedagog. En logoped som sitter på Kolbotn, hjelper barn og unge med lese- skrive og språkvansker. I Stavern sitter en spesialpedagog og kartlegger lese- og skrivevansker.

Pedagogisketjenester har smått om senn blant annet blitt kjent på grunn det gode samarbeidet de i mange år har hatt med Dysleksi Norge. Mennesker tar kontakt fra flere steder i landet, ikke minst fra storbyer hvor det er universiteter og høgskoler.
– Da det kom mange henvendelser fra Vestfold, er jeg glad for å ha fått Hilde Vedvik Vestmoen, som er sertifisert dysleksi-utreder, på plass i Stavern som en del av staben. På Kolbotn er vi tilknyttet logoped Karianne Kjellemo som har lang erfaring som logoped innenfor lese- skrive – og språkvansker og er sertifisert dysleksi-utreder. Hun er også sertifisert for FLORO/ og kan teste flerspråklige.

Dysleksi er en livslang lesevanske

I en artikkel i Dagsavisen leser vi at å skaffe dokumentasjon på en lese- og skrivevanske i voksen alder, fort kan bli forbeholdt ressurssterke mennesker som har råd til å betale for en privat utredning.

Videre skriver de:
“Dysleksi er en livslang lesevanske. Men dersom det ikke ble oppdaget da du gikk på skolen, har du ingen steder å henvende deg for å få vansken dokumentert som voksen. Videre skriver de at utfordringen er at dersom man i voksen alder får behov for å dokumentere lesevansker, har man ingen steder å henvende seg. Man har rett og slett ingen rettigheter.

https://www.dagsavisen.no/debatt/2023/04/24/voksne-har-ogsa-dysleksi-men-ingen-steder-a-fa-vansken-dokumentert/

Avslutningsvis sier Authen:
– Dessverre er det mange dyslektikere som faller ut av skolen fordi de ikke får hjelp og støtte gjennom sin skolegang. Det å vite hvorfor og hva en strever med, og få riktig hjelp og støtte er svært viktig for at denne gruppa ikke skal falle ut av skole og arbeidsliv. Dysleksi Norge er en viktig bidragsyter til at elever skal fanges opp tidligere, blant annet jobber de med å gjøre skoler dysleksivennlige, de har rådgivningstjeneste, kurs og faglige oppdateringer.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.