ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Det nye Dyresykehuset på Ås er en del av NMBU Veterinærhøgskolen og behandler de fleste dyrearter. Vi fikk være med når hunden Cilla skal undersøkes og høre om forskning på lundehunder

ultralyd

Ved hjelp av ultralyd blir det tatt en biopsi fra hunden Cilla sin lever

-Cilla som er en 11 år gammel labrador retriever kom inn til dyresykehuset fordi hun var i dårlig form, kastet opp og ikke ville spise. Blodprøver og ultralyd viste høye leververdier og en lever som ikke var helt normal, forteller veterinær og spesialist Sivert Nerhagen. Hunden fikk behandling, men er ennå ikke helt bra, så i dag er hun tilbake på sykehuset for å ta en biopsi- en vevsprøve av leveren. Sivert Nerhagen er diplomat / spesialist i indremedisin og jobber på indremedisinsk avdeling på Dyresykehuset - smådyr, som er et sykehus for hund og katt og andre smådyr. I tillegg underviser Sivert studenter.

NMBU Veterinærhøgskolen flyttet fra Adamstua i Oslo til Campus Ås i fjor. Med veterinær- og dyrepleierstudie og dyreklinikkene som er blitt til Dyresykehuset. Prosessen med å flytte veterinærhøgskolen til Ås har vart i flere år. Nå har Dyresykehuset vært i drift siden januar i fjor og ansatte og studenter er fornøyde med nye flotte lokaler i den store Veterinærbygningen og nye fasiliteter og morderne utstyr.

Dyresykehus

-Vi har en poliklinikk, som er som en vanlig dyreklinikk. Her kan folk bestille time for vaksine eller undersøkelser. Og så er det sykehuset med spesialister, og hit blir pasienter henvist fra poliklinikken og andre dyreklinikker rundt omkring i landet, forteller Sivert. Dyresykehuset består også av en akuttavdeling som er åpen 24 timer i døgnet året rundt. Denne blir som en legevakt. Her kan alle dyr som er akutt syke få hjelp.  

Det nye dyresykehuset har fått mye mer og topp moderne utstyr i forhold til tidligere. Blant annet MR-maskin og mye annen type bildediagnostikk og flere diagnose -og behandlingsmuligheter for både smådyr og hest. Sivert nevner flere typer endoskoper, og muligheter til flere typer operasjoner. Sykehuset er delt inn i flere avdelinger, som rehabilitering med motstrømsbasseng og vanntredemølle, og onkologiavdeling der dyr kan få kreftbehandling, egen blodbank, infeksjonsavdeling for å nevne noe. Det kan i grunnen sammenlignes med et sykehus for mennesker.

Et helt team for hunden Cilla

Labradoren Cilla er nå blitt klargjort og lagt i narkose for å ta biopsi fra leveren med ultralyd. Vi er med som flue på veggen i ultralyd-rommet. Og et helt team er med på prosedyren i dag. Det er et anestesi-team med spesialist, dyrepleier og veterinærstudenter, en spesialist i billeddiagnostikk som veileder en Resident- som er under spesialistutdanning, og Sivert- spesialisten i indremedisin. Residenten får veiledning med å ta biopsi fra leveren med en stor nål, vevsprøvene blir puttet i glass som senere skal analyseres av laboratoriet og patologer på huset.

Veterinærstudentene får veiledning i hvordan de skal overvåke pasienten som ligger i narkose. Når de er ferdige med prøven prater Sivert med studentene om undersøkelsen og viser frem biopsinåla. Labradorer er predisponerte for en lidelse som kalles kobber hepatopati, der kobber lagres i leveren. Prøvene skal blant annet undersøkes for denne lidelsen. Eieren av hunden er ikke tilstede, hun er også veterinærstudent, men er på Dyresykehuset - hest for å få undervisning i dag. Og vanligvis er ikke eierne med på undersøkelser og behandlinger på sykehuset. Slik blir det mer ro og anledning til å undervise veterinær- og  dyrepleierstudentene. Det er alltid en veterinær eller dyrepleier som har det overordnede ansvaret og følger opp dyret, men studentene får være med og hjelpe til, og får på denne måten verdifull praktisk erfaring. På poliklinikken er vanligvis også eierne med når dyret er til undersøkelse.

Hunden Cilla våkner raskt og blir tatt med til et oppstallingsrom for hunder der hun skal overvåkes frem til ettermiddagen. Hunden er i gode hender med to veterinærstudenter og en dyrepleier. Studentene Runi Rogne og Ida Karlsen Lillebø forklarer at de følger med på hundens temperatur, hjertefrekvens og slimhinner.     

Forskning på lundehunder

Vi møter på lundehundene Trym (4) og Casper (3) i Dyresykehusets resepsjon og venteområdet for hunder. Dyresykehuset har også eget venterom og egne undersøkelsesrom for katter. Ved å ha egne undersøkelsesrom for katter, slipper både hunder og katter å bli stresset når de skal inn til veterinæren.

Hundene Trym og Casper er med i et forskningsprosjekt. – Mange lundehunder er plaget av en tarmsykdom, forteller Ellen Skancke, førsteamanuensis i indremedisin. Denne lidelsen (intestinal lymfangiektasi) kan være litt vanskelig å diagnostisere. Lundehundene kan også ha forandringer i tarmen uten at de viser kliniske symptomer på sykdommen. De kan altså ha lidelsen uten at de nødvendigvis er syke. - Nå ønsker vi å se om vi ved hjelp av kapselendoskopi, som tar film i tarmen kan påvise disse tarmforandringene på klinisk friske huder. Da kan vi evt benytte denne metoden i utvelgelsen av hunder for videre avl,  forklarer Ellen.

I første omgang er 10 hunder med i prosjektet. Dette er frivillige deltagere som får undersøkelsen gratis.  Norsk lundehund er en sjelden rase. De er nesten utryddet forteller eieren. Eier Rosa Vaagbø fra Hølen forteller at hundene er veldig knyttet til eieren sin, men også en perfekt og kosete familiehund. Trym er en litt mer usikker hund enn Casper. Trym er glad i livet, men ikke så glad i veterinærer.

I dag skal hundene ta blodprøve og ultralyd. -Vi skal se om vi kan se forandringer i tarmen bare med ultralyd, det hadde vært det enkleste, forteller Ellen. I morgen kommer hundene tilbake og skal svelge kapselen, som skal filme og gå igjennom tarmsystemet og komme ut med avføringen. Eier skal plukke den opp og så skal opptakene avleses.

Veterinærhøgskolen er en institusjon både for forskning og undervisning. Studentene Anette Botilsrud og Linda Høie hjelper til med Lundehundene i dag. Veterinærstudentene går siste året på spesialisering smådyr. I forhold til veterinærhøgskolen i Oslo synes studentene det er blitt en stor oppgradering med lokaler og utstyr. -Det er veldig kjekt å være student ved NMBU. Og begge to sier de har lyst til å jobbe med smådyr når de er ferdig med studiene.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.