Åpningen av dobbeltsporet jernbane gjennom Moss er utsatt til 2030. Det er nylig funnet enda mer kvikkleire i området enn tidligere antatt.

Byggingen av dobbeltspor i tunneler under Moss og ny Moss stasjon har pågått i flere år. Nå har nylige funn av enda mer kvikkleire i Moss sentrum gjort prosjektet enda vanskeligere enn man hadde regnet med. Nå handler det om å få en bydel på trygg grunn. Det skal utføres flere omfattende områdetiltak, og dette vil være tidkrevende.

Den nye dobbeltsporede strekningen, som skal bli 10 km lang. En ny stasjon i Moss med 4 spor til plattform inngår i prosjektet. De to tunnelene er nå 95 prosent ferdig utsprengt, og i dagsonene går arbeidene som planlagt. Strekningen skulle egentlig ha åpnet i 2024. Så ble åpningen utsatt til 2026, da det viste seg at kvikkleira i området er mer ustabil enn tidligere antatt. Nå viser det seg at det er mer kvikkleire i området enn tidligere antatt, og åpningen er utsatt til 2030.

Fullføringen av dobbeltspor og ny stasjon i Moss er en forutsetning for å kunne kjøre flere tog på strekningen. Utsettelsen innebærer at det høyst sannsynlig ikke vil bli mulig å kjøre flere tog på linje R21 morgen og ettermiddag, ut over de togene som nå kjøres hver halvtime. Det er togene på linje R21 som stanser på stasjonene Ås, Vestby, Sonsveien og Kambo. Flere togavganger i vårt distrikt vil først være mulig når nye Moss stasjon og dobbeltspor gjennom Moss kan tas i bruk.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.