ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Da Godset etter hardt arbeid og år med forberedelser åpnet 10. juni 2016, var det stor stas. I Frivilligsentralen og for folk flest. Ordfører Ludvigsen “kastet glans” og sa i åpningstalen at denne butikken/ møte- og arbeidstreningsplassen selvfølgelig var kommet for å bli.

Mange av forberedelsene hadde bestått i å søke prosjektmidler til oppstart og til innkjøring av dette miljørettede og samfunnsviktige satsningsområdet. Og pengene kom inn. Arbeidsdirektoratet støttet driften av prosjektet i 3 år, og var fremsynte og rause nok til å utvide med 2 år til. Sparebank 1 Akershus og Østfold, Sparebankstifelsen og Extrastiftelsen var også velvillige og ga tusenvis av kroner som har monnet bra. Dette gjorde at Godset har kunnet ha ansatte i 2 betalte stillinger. Nå kan det være slutt på driften sånn den er i dag. Kommunen som man trodde ville komme inn med midler når prosjektmidlene tok slutt, har sagt nei til å bidra.

En trygg og oppbyggende arbeidsplass

Resultatene har vært synlige. Ikke i form av store overskudd på kontoen, men ved at mange har fått arbeidstrening og et nytt liv ved å ha et sted å gå til. Et sted å være sosiale. Et sted å øve seg på å møte andre mennesker. Et sted å høre til. Er dagen for tøff, er muligheten der til å jobbe bak i butikken – på lageret, i snekkerbua, med å pusse opp møbler eller sy i systua, evt. gå hjem tidlig. Ved Godset har man fått en ny sjanse dagen etter eller dagen etter der, og på denne måten bygge opp mestringsfølelsen i stedet for å føle at man har mislykkes igjen.

Uføre og pensjonister kan fylle dagene med noe, og arbeidsledige får arbeidstrening i butikken. Andre jobber frivillig med å selge brukte ting, tang, møbler og klær som er vasket, strøket, sydd om eller malt – av sysselsatte ved Godset.
-Rundt 40 mennesker totalt er engasjert med ulike typer arbeid her, sier Heidi Augustsson, en av de ansatte.
-Flere fra dagsenteret ved Rehabiliteringsavdelingen i kommunen, hjelper også til, skyter den andre ansatte, Maria Hansen, inn. -De pusser f.eks. sølv, behandler skinnvesker og sko, samler kongler til insekthotellene etc.. Det ligger mye arbeid og tilrettelegging bak den fine og presentable og populære butikken. Og noen må administrere og lede arbeidet, sier hun.
-Det er mange grunner til at folk jobber frivillig. Bl.a. at de ikke vil ha så mye ansvar. Da hadde de vært i en vanlig jobb, sier Sandvig.

Godset kan spare samfunnet for mange kroner

Den daglige lederen ved Frivilligsentralen, Berit Sandvig, er opprørt over at kommunen på et kommunestyremøte nylig stemte ned noen som helst støtte til Godset i fortsettelsen. Bare Krf, Høyre, Frp og MDG hadde satt av kr 500.000 i sine budsjetter for 2019 til videre drift. Dette til tross for at det ble understreket ved åpningen at det var en selvfølge at dette prakteksemplaret av en geskjeft var kommet for å bli.
-Argumentet for ikke å gi støtte til drift av Godset er at Vestby frivilligsentral får mer penger enn andre sentraler, sier Sandvig.
-Da har politikerne misforstått. Frivilligsentralen er en skål, Godset er en annen, riktignok drevet av sentralen. Ved at folk får en sjanse med en såpass lav terskel som vi har, kan samfunnet faktisk spare mange penger på sikt. Rådmannen sa i sitt saksfremlegg til handlings – programmet at han ikke ser at det er kommunens oppgave å overføre tilskudd til frivilligsentralen for drift av Godset brukthandel. Sentralen ba om et tillegg til ordinær støtte på 900 tusen kroner til drift av stedet som er så mye mer enn en brukthandel. Rådmannen anerkjenner frivilligsentralens innsats, men ser at den også har tatt til seg oppgaver som den ikke lenger kan løse.

Det pussige er, sier damene og mannen vi snakker med, er at NAV skriver ut henvisninger og sender folk hit på arbeidstrening, men at de ikke får et øre i kompensasjon for kartlegging, oppfølging, tilrettelegging og medvirkning i samarbeids og ansvarsgruppemøter for hvert enkelt bruker. I begynnelsen bidro NAV Vestby med et minimumstilskudd til hver bruker over en 3 måneders periode, men dette ble stoppet av NAV sentralt ved regelendringer.

Det hører til historien at Saglia legesenter ved dr. Christian Ulsten Sælen har skrevet en erklæring hvor de bekrefter hvor viktig Godset er for svært mange av deres pasienter at dette stedet. Kort sagt sier de i erklæringen at stedet fremmer folkehelse på alle plan.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.