ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
To menn ved siden en overhead

Svend Ola Brænd og Benjamin Lindbergh Broch

Vi er kjent med de store endringene som vil finne sted de neste årene. Vestby sentrum vil etter hvert bli et mer attraktivt sted for beboere, handlende, og næringsdrivende. Det er ikke enkelt for innbyggere å få et forhold til lange prosesser. Dette har kommunen løst ved et informasjonssenter – Bylab Vestby – i etasjen under biblioteket i Sentrumsveien 13. Hver mandag mellom 14-18 er senteret betjent med fornuftige folk fra kommunen. Under vårt besøk fikk vi informasjon og svar av Sven-Ola Brænd fra planavdelingen og Benjamin Lindberg Borch fra sentraladministrasjonen.

Du kan påvirke sentrumsutviklingen.

Benjamin og Sven-Ola forklarer at senteret ble åpnet i november og har som formål å informere om planer, vedtak, status og fremdrift i sentrumsutbyggingen samt besvare aktuelle spørsmål. Det er ofte utfordrende for kommuner å gi tilstrekkelig informasjon til innbyggere. Bylab Vestby gjør at innbyggere kan dra innom for å få besvart det de lurer på. De tar også imot innspill fra besøkende for videre behandling. En flott lysbildepresentasjon gir gode visuelle effekter av bygg, prosjekter og struktur fremover. I tillegg har senteret ulike dokumenter, planer og presentasjoner som er tilgjengelig for besøkende.

Noe er avklart……

Vi spør først om kulturhuset som er det mest aktuelle prosjektet for tiden. Benjamin og Sven-Ola forklarer at detaljplanleggingen er under utarbeidelse. I slike prosesser kan man gjennom offentlig ettersyn komme med merknader til prosjektet. Da kan innbyggere komme med forslag og foreslå endringer. Det er ikke sikkert at ditt innspill blir tatt med videre, men det er veldig viktig med prosesser i samspill med innbyggere.

Broen over jernbanen skal etter planen bli revet i løpet av sommeren. Deretter vil arbeidet med bygging av ny bro begynne. Arbeidet med den nye sentrumsbroen er komplisert og innebærer et samspill mellom Vestby kommune, entreprenør, Bane Nor, Veidirektoratet, Statens Vegvesen, Viken, m.m. for at broen skal bli godkjent. Samtidig er den planlagte 5-armede rundkjøringen ved Osloveien foreløpig lagt på is etter at IKEA planene ble skrinlagt og den planlagte rundkjøringen ikke lenger var aktuell. Det er foreløpig planlagt en utvidelse ved avkjøringen fra Garderveien til Osloveien som skal lette trafikken.

Områdene mellom ­byggene.

Vi blir informert om at områdene mellom byggene med parker og grønne områder vil være med på å skape attraktive miljøer for innbyggerne. Arealpress i sentrumsområdet gjør at parkering i hovedsak skal løses gjennom parkeringsløsninger over eller under bakken, men det er også planlagt gateparkering i Vestby sentrum.

Sentrumsplanen legger opp til at Vestby sentrum skal bli et attraktivt sted for beboere og andre som ferdes i Vestby sentrum, men i noen år må vi være forberedt på at det blir mye byggevirksomhet i sentrum.
Benjamin og Sven-Ola forteller at det er planlagt et Avfallssugsystem for beboere og næringsdrivende i Vestby sentrum. Nedkastautomater vil sørge for at avfall blir sugd til en renovasjonsterminal på utsiden av Vestby sentrum.

Om du lurer på noe knyttet til sentrumsutviklingen, dra innom Bylab Vestby og slå av en prat mandager mellom 14 og 18.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.