Byggeskikkprisen for 2018 vil bli tildelt i kommunestyrets møte 17. juni 2019

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Sparebank1
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Prisen er en hederspris som tildeles huseiere/ byggherrer som, i forbindelse med oppføring av nye/ rehabilitering av eksisterende bygg eller utomhusanlegg, gjennom prosjektet har lagt vekt på visuelle kvaliteter, funksjonalitet, miljømessige og kultur-historiske forhold, tilpasning til landskapet og stedets egenart.

Juryen vil gjerne ha forslag på kandidater med prosjekter som ble ferdigstilt i 2018 eller tidligere.

Send en e-post med følgende innhold:
Jeg foreslår at Vestby kommunes byggeskikkpris for 2018 tildeles:

Byggeprosjektets adresse:
Byggherre /huseier (hvis kjent):
Kort begrunnelse:
Forslagsstillers navn og adresse:

Sendes innen 15.03.2019 til
Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Rådhusgata 1, 1540 Vestby
eller til post@vestby.kommune.no

Byggeskikkprisen er et samarbeid mellom Vestby kommune, Vestby kunstforening og Vestby historielag.