ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Store aktører som Statsbygg, Forsvarsbygg og helseforetakene krever og bruker BIM-kompetanse i sine prosjekterte nybygg. Dessuten de store rådgiverne og arkitektkontorene. BIM står for Bygnings Informasjons Modellering.

Fagskolen Oslo Akershus Vestby

I en sidebygning ved Vestby videregående skole holder Fagskolen Oslo Akershus Vestby til. Som den eneste i Follo utdanner de teknikere som det er stadig mer behov for i byggebransjen. Inne i lokalene finner vi studenter i voksen alder som tar den ettårige skolen for å bygge på sitt svennebrev. Enten det er innen installasjon eller konstruksjon. Noen studenter har bakgrunn fra elektro, rørlegging og ventilasjon og sorterer under gruppen kalt “installasjon”. Under gruppen “konstruksjon” finner vi tømrere, murere og betongarbeidere. De to gruppene har mest felles undervisning, men også noen adskilte timer. Studiet er arbeidskrevende og konsentrert og gir fra 2017 studiepoeng, en nyhet som er tatt i mot med glede ved fagskolene.

Fire mennesker sitter rundt et bord. De sitter med hver sin laptop. Storskjerm vises i bakgrunnen.

Prosjektoppgave i gruppe: Til venstre: Nicolay Heyerdahl og Jenny Viktoria Sørensen Wulff. Til høyre: Fredrik Haukeland og Vegard Folkedahl.  

Voksne studenter

Studentene i år kommer bl.a. fra Vestby, Oslo, Larvik, Eidsvoll og er i alderen 21 – 41 år. 4 av dem har gått ved Vestby videregående tidligere. Miljøet i klassen på 15 er godt og motivasjonen høy. Her jobbes med topp moderne, digitalt utstyr, og klassen har flere prosjekter i løpet av skoleåret. De tre lærerne ved skolen hadde bakgrunn fra byggfag ved Vestby videregående, og sier de har vært svært heldige og er veldig takknemlige som fikk ett års tilleggsutdannelse ved fagskolen av Akershus fylkeskommune. De stortrives som lærere for voksne og godt motiverte studenter.

Vi snakker med avdelingsleder Matz Antonsen og lærerne Hans Petter Mysen og Magnus Guddahl. De forteller at utdannings-komitéen på Stortinget mener at innføring av studiepoeng vil bidra til å skape et mer helhetlig utdanningssystem og gi fagskolene en tydeligere plass i utdanningssystemet som høyere yrkesfaglig utdanning. Det vil også gjøre fagskoleutdanning til en tydeligere yrkesfaglig karrierevei.

Videre sier de at det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere. Noen og femti ledige stillinger ligger ute på markedet pr. i dag, forteller lærerne.

BIM-teknikerens funksjon

Studiet gir deg en kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i byggebransjen. Gjennom BIM-studiet har du mulighet til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i bygningsinformasjonsmodellering. En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i forskjellige 3D-modelleringsprogram. Man bruker digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess. Etter gjennomført fagskoleutdanning skal du ha tilegnet deg breddekompetanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.

Visualisering med noen tastetrykk

Ved samhandling koordinert av BIM-teknikere, blir arbeidet lettere og mer presis. Man tegner en modell, og når den skal oppdateres, blir alle tegninger samtidig oppdatert. Mengder kan taes rett ut av modellen som et grunnlag for kalkulasjon. Det er andre og store forventninger i dag til at infrastruktur og alt skal virke, og bruk av BIM-teknikk er svært besparende i forhold til prøvekjøring og omgjøring av prosjekter. I BIM visualiserer man prosjektet på kort tid med bare noen tastetrykk, helt ned til den minste detalj.

En kan som eksempler se om en dør vil kollidere med en utvendig installasjon, hvor mange personer et rom er forsvarlig å kunne romme, brannteknisk sett, og når det gjelder planlegging av vei, kan det beregnes hvor mange biler en rundkjøring vil kunne betjene. (Studiet er lett overførbart til veiprosjektering.)

Norge er tidlig ute med å utdanne BIM-teknikere. Fagskolen har tilbudt utdannelsen i 10 år. Ledelsen ved fagskolen i Vestby er svært godt fornøyd, og håper på sikt å kunne ha en klasse til.