ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Skolestrukturen i kommunen må endres for at alle elevene skal få plass på skolene i fremtiden. Ved sist kommunestyremøte ble det stemt over alternativer “utvalg for utarbeidelse for skolebruksplan” har kommet frem til og som Rådmannen anbefaler. Vi har pratet med Mona Ludvigsen (Ap), leder i utvalget, om alternativene og resultatene.

Mona Ludvigsen

Mona Ludvigsen

Med befolkningsvekst i kommunen viser prognoser at det er behov for mer plass på Vestby, Hølen og Grevlingen skole for fremtidige elever. Vi har tre andre skoler i kommunen som har god plass til flere, Bjørlien, Son og Brevik.

– Et alternativ har vært å busse elever over til disse skolene, forteller Mona Ludvigsen. – Men det handler også om miljø, nærmiljø og mulighet til å gå på den skolen man tilhører.

Engasjert politiker

Mona Ludvigsen ble valgt inn til kommunestyret i høst, og er mest opptatt av saker som gjelder barn og unge, spesielt skole og fritids­aktiviteter for ungdom. Hun har selv to barn i barnehage og skolealder. Helt siden hun var liten har hun vært engasjert i samfunnsspørsmål, og det er ikke så rart når hun har vokst opp i en politikerfamilie der samfunn og politikk var vanlige samtaleemner ved mid­dagsbordet. Både far ordfører Tom Anders og bror Martin er aktive i politikken. Mona har vært engasjert som foreldre i FAU og SU, men det er først de siste årene Vestby-jenta er blitt aktiv i politikken. Hun kaller seg selv en Vestby-patriot og setter pris på å prate med folk og få høre innbyggernes innspill og meninger.

Utvalg for utarbeidelse for skolebruksplan

Mona forteller om prosessen utvalget var igjennom for å komme frem til alternativene for fremtidig skolestruktur og utbyggingen. Utvalget besto av kommunepolitikere fra flere partier. De satte seg inn i saksdokumenter og prognoser sammen med skolesjefen, dro på befaring til de aktuelle skolene og pratet med ansatte og elever og sendte forslagene sine ut på høring til blant annet fagforeninger, FAU og elevråd. Rådmannen kom så med sine innstillinger og ved sist kommunestyremøte ble det vedtatt hvilke alternativer det skal jobbes videre med.

Ny barneskole på Randem i fremtiden

For å få plass til elever som bor i området til Vestby skole var alternativene at 7. trinn skulle gå på Bjørlien skole, bygge en ny modulskole på Vestby skole ­eller bygge en helt ny barneskole på Randem. – På Vestby skole er det allerede trangt om plassen. Både musikkrom og data­rom brukes som klasserom. Og lærerne sitter nærmest oppå hverandre i administrasjonen, forteller Mona. Utvalget var og tittet på hvordan en plassbygd modulskole som fungerer ved Ås skole. En modulskole kan leies eller kjøpes, og har bedre standard enn såkalte brakke­bygg. Bygningen vil være på ca. 2000 kvadratmeter og ha plass til ett trinn inkludert grupperom, toaletter osv. Parkerings­plassen rett ved barneskolen vil være best egnet plass for bygningen. På denne måten blir også lekeområder og grøntarealene ved skolen skånet. Både utvalget og Rådmannen så dette alternativet som den beste løsningen som også ble vedtatt i kommune­styret.

Ved å leie en slik modulskole de neste årene vil kommunen få bedre oversikt over befolkningsveksten og behov for å bygge en ny barneskole på Randem. Mona Ludvigsen tror det likevel ikke er lenge til det vil bli aktuelt å bygge den nye skolen. Det koster ca. 17 milli­oner per år å drive en skole. Og disse pengene spares ved å vente med utbygging til vi ser behovet kommer med barn som kan fylle skolen.

Parkeringsplassen på sørøst-siden av Vestby barneskole vil være den mest egnede plassen for en modulskole

Omgjøring av lagerrom på Hølen skole

Da utvalget var på befaring ved Hølen skole ble de gjort oppmerksomme på et stort lagerrom i 2. etasje som kan passe å gjøres om til klasserom. Prognosene sier at det eventuelt bare trengs ett nytt klasserom ved Hølen. Det er dette alternativet som også ble vedtatt i kommunestyret. Andre alternativer har vært at elevene ved 7. trinn går på Son skole. Det har også vært snakk om å bruke gamle Hølen skole. Men det gamle bygget har små rom og en standard som ikke oppfyller krav for dagens skoler. – Bygget bør brukes til noe annet, for eksempel kultur eller lager, mener Mona, og henviser til utvalget for kommunale bygg som ser på hva bygget og andre eldre bygg i kommunen kan brukes til.

Omgjøring og utvidelse ved Grevlingen ungdomsskole

Grevlingen skole er bygget som en baseskole der de ansatte er spredt gruppevis på skolen. De får ikke arbeidet godt nok sammen på denne måten, forteller Mona. Det var en av grunnene til at alternativet med å utnytte eksisterende bygningsmasse der noen av team-rommene blir til klasserom og ny administrasjonsfløy blir bygget for de ansatte ble valgt. Det andre alternativet var å la elevene fra Hølen barneskole begynne på Vestby ungdomsskole i stedet for Grevlingen. Dette ble ikke anbefalt, da behovet for å etablere ny ungdomsskole nord i kommunen fremskyndes fra 2034 til 2024. I tillegg er det tradisjon i at elevene fra Hølen går på ungdomsskolen sammen med elevene fra Son.

– Om vi utfører de valgte forslagene på de tre skolene med befolkningssprognosene vi har nå, så vil skolekapasi­teten vare frem til 2039 på Grevlingen og Hølen og frem til 2028-2030 på Vestby skole, forteller Mona.

Høringsinstansene var stort sett positive til utvalgets forslag. Mona Ludvigsen er fornøyd med at utvalgets og Rådmannens anbefalinger ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Neste steg blir handlingsplan og gjennomgang av budsjett. Hva som blir vedtatt i handlingsprogrammet blir klart før jul. Mona tror på en god jul i år og at arbeidet med skolene vil være i gang til neste år.

Mona Ludvigsen og sønnen Aksel (3) koser seg ved Vestby skole. Det er ennå noen år til han blir skolegutt her.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.