ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Prosentandelen av arbeidsdyktige mellom 15 og 24 år uten jobb lå på rundt 11 prosent i 2. kvartal 2016. Da er det flott å se at det blir satt i gang tiltak som viser gode resultater.

Å gi flest mulig unge en mulighet til anstendig arbeid er et av FNs mål for å oppnå en bærekraftig utvikling. Dessuten er ledigang som kjent roten til mye vondt.

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad, og pengene er nå på plass i statsbudsjettet for neste år.

Praktisk arbeid gir best resultater

En ny NAV-analyse viser at antall unge arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere ble redusert med 30 prosent i Drammen og Fredrikstad etter at det ble stilt krav om aktivitet for å motta ytelsen. Kommunene hadde sterke innslag av praktisk arbeid for sosialhjelpsmottakerne. Kommunene Sandnes og Fjell hadde tiltak med vekt på veiledning og kursing, men fikk ikke de samme, gode resultatene.

Også i Vestby har man svært gode erfaringer med at unge som ikke har arbeid blir satt i aktivitet, kommer seg ut i jobb.

ung dame utenfor et jhusHuset

Vi besøker Huset i Støttumveien, som er et tilbud hvor NAV Vestby gir bl.a. ungdom mellom 18 og 25 år en rekke muligheter. Mariell på 23 er en som følger opplegget der, og hun finner bare positive ting å si om å være aktiv i hverdagen.

-Jeg har vært uten jobb i ca. 1 år, og har søkt og søkt jobber både her og i Sandefjord, hvor jeg bodde en periode. Jeg hadde et kort vikariat i en butikk der, helt til butikken la ned.

-Hva er bra ved tilbudet her på Huset?

-Det blir fryktelig kjedelig, og en blir nedfor av, å gå hjemme og bare sitte ved PC’n og søke jobber. Her blir det ikke ensformige dager, sier Mariell. -I tillegg til å jobbe med egen CV, søker jeg på jobber. Dessuten er det mange andre ting jeg kan være med på. F.eks. matlaging og baking, snekring, maling og annet vedlikehold, raking osv.

-Er du her hver dag?

-Jeg er her hver dag mellom 9 og 15 fire dager i uka, siden en dag er stengt.

Meningsfylt og jobbrelatert

Driftsleder Malin Andersson veileder og aktiviserer ungdommene. Er det noen som ikke dukker oppen morgen til frokosten de lager og spiser sammen klokka 9, tar hun kontakt og hjelper vedkommende med utfordringen den måtte ha den dagen.

-Det er viktig at gjøremålene ungdommene holder på med er så meningsfylte som mulig og at de kvalifiserer til å gå ut i arbeidslivet. Mange er innom her veldig kort før de finner seg noe å gjøre, mens andre trenger lengre tid.

Hun legger til at hun har et godt samarbeid med NAVs konsulenter som gjør vedtakene og med kommunen som altså er pålagt aktivitetsplikten fra 1. januar 2017. Vestby har allerede vært i gang med tiltakene et par års tid, og er tidlig ute. Likevel stilles det større krav fra nyåret når kommunene er pålagt denne ordningen.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.