ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Logistikksenter på 44.000 m2 er store dimensjoner. Det er 200m langt og 220m bredt fylt med logistikk- og materielIstyringssystemer. Interessant å møte noen personer som er ansvarlige for driften av bygget ved Bjørn Røstad som er leder/gründer av eierselskapet SR-Group AS og Joachim Branko Hansen som er direktør i Prime Cargo AS.

Vi kommer inn på et lite kontor som er relativt beskjedent noe jeg gir uttrykk for. Da forklarer Bjørn at selskapet har en veldig flat struktur som skaper gode arbeidsforhold. Han påstår til og med at direktøren har trucksertifikat og kan kjøre truck.

HVA ER ET LOGISTIKKSENTER?

Joachim forklarer at selskapet er en 3. parts logistikkpartner som henter varer i Europa, og Asia etc. for sine kunder og frakter godset med fly, tog, båt og bil til sine logistikksentre i hele Norge hvorav ett senter er i Vestby. Basert på ordrer fra kundene blir varene fordelt og sendt til mottagere. Kundemassen er fra store industrikunder til små næringskunder. Naturlig nok er netthandel en stor pådriver for etterspørsel av logistikkfunksjoner.

NOEN EIER OG ANDRE LEIER.

Ved åpningen var også byggherren og eier av bygget Logicenters (NREP) tilstede, et kapitalsterkt selskap med europeiske og amerikanske forsikrings- og pensjonsfond i ryggen. De er i dag Nordens største utvikler og eier av moderne logstikkbygg, men utvikler også annen type eiendom, blant annet boliger for studenter, familier og eldre. Innmaten i bygget er stort sett leietakers ansvar, da det kan være endringer i behov fra startfasen til operativ drift og videre utvikling hos leietaker. Som eier og utbygger er Logicenters (NREP) opptatt av bærekraft og har en egen avdeling som fokuserer på å forbedre byggenes miljømessige påvirkning. Tiltak for energieffektivisering av eksisterende bygg med bl.a. optimalisering av varme og ventilasjon, samt nye energieffektive bygg og solcellepaneler er viktige elementer fremover. Selskapet gir også 10% av sitt overskudd til veldedige formål.

VESTBY ER HOVEDSTADEN FOR LOGISTIKK!

Tom Anders Ludvigsen, Bjørn Røstad og Joachim Branko Hansen foran en vegg med logen til Prime Cargo Ordfører Tom Anders Ludvigsen flankert av Bjørn Røstad CEO i eierselskapet SR-Group til høyre og Joachim Branko Hansen adm. dir. i Prime Cargo.Vi spør Bjørn hvorfor Vestby ble valgt, og han hadde svaret i munnen allerede. Vestby er jo hovedstaden for logistikkvirksomhet. Bare noen hundre meter fra senteret transporteres store godsvolum fra kontinentet og Gøteborg forbi Moss, og mye skal fordeles og videresendes til Oslo og andre steder i Norge. Bjørn legger vekt på at driften av logistikktjenester må være basert på overskudd, være seriøse og ærlige, forholde seg til lovverket og ha dokumentert kvalitet og sertifiseringer (ISO9002). En annen del av hans virksomhet er 150 vogntog hvorav 80 trailere er beskjeftiget med transport i petroleumssektoren med norske sjåfører og store krav til pålitelighet. En forsinkelse i denne sektoren kan forårsake store tap ved at supply-båter med høye dagsrater blir liggende.

I tillegg til Vestby har Prime Cargo logistikksentre i Stavanger, Bergen Kristiansund, Trondheim, Tromsø og Alta og selvsagt avdeling på Gardermoen.

Joachim poengterer at de arbeider med miljøtiltak ved at de forbereder et nytt selskap som skal ta i mot returvarer grunnet feil. I stedet for å kassere varer kan det være aktuelt å omsette disse gjennom en nettbutikk.

Til slutt nevner Bjørn at det har vært et positivt samarbeide med kommunen, og at kommunen har vært med på å etablere 80 arbeidsplasser. Ordfører Tom Anders Ludvigsen poengterte også behovet for arbeidsplasser for Vestbys innbyggere ved åpningen av bygget. Det er allerede i full drift med arbeidstid 24/7 i tre skift. Vi ser at de nå har en operativ drift og ønsker alle i virksomheten lykke til videre.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.