UTGIVELSEPLAN FOR 2024 !

UTGAVE TEMA MATERIELLFRIST UTGIVELSE
Vestby Nytt nr. 1 Sesongstart lag og foreninger Ferdig distribuert 22. – 26. januar
Vestby Nytt nr. 2/3 Vinterferie Ferdig distribuert 19. – 23. februar (Uke 40)
Påskemagasinet 2024 Vestby, Ås og Frogn kommune Ferdig distribuert 18. – 21. mars
Vestby Nytt nr. 4 Våraktiviteter Ferdig distribuert 22. – 26. april
Vestby Nytt nr. 5 Våraktiviteter, 17. mai Ferdig distribuert 06. – 10. mai
Sommermagasinet 2024 Vestby, Ås og Frogn kommune Under distribusjon 10. – 14. juni
Vestby Nytt nr. 6/7 Sommer og ferietid 12. juni, innen kl. 12.00 24. – 28. juni
Vestby Nytt nr. 8 Sesongstart lag og foreninger 01. august 19. – 23. august
Vestby Nytt nr. 9/10 Begivenhetsrik høst 10. august 09. – 13. september
Høstmagasinet 2023 Vestby, Ås og Frogn kommune 10. september 30. 09 – 04.10 sept/oktober
Vestby Nytt nr. 11/12 Førjulsaktiviteter 10. oktober 28. – 01. okt/november
Julemagasinet 2024 Vestby, Ås og Frogn kommune 07. november 25. – 29. november

ETTER 31 ÅR STÅR VESTBY NYTT FORTSATT STERKEST
I DET LOKALE LESERMARKEDET.

Mediasenteret har utgitt Vestby Nytt i over 31 år. Fra den spede start i kjellerlokaler i Randemsletta 14 til dagens lokaler i første etasje over Støkken Elektriske i Kroerveien 3 B. Fra papirlevering med trykking i sort + rødt til dagens 4-farge trykk på blankt fint miljøpapir. Fra 4.200 eksemplarer i 1992 til 8.600 eksemplarer i 2022 og 2024 økte vi opplaget til 9.000. Vi baserer formatet fra undersøkelse i Tyskland. Ukeblader i Norge bruker i dag samme format.

Magasinene leses gjerne over tid og blir ikke gammelt i morgen på samme måte som dagsavisene. Vestby Nytt blir godt lest og brukt over en tidsperiode på ca. 14 dager. Det redaksjonelle er nøye planlagt og skrevet som igjen fører til at våre artikler får høy troverdighet.

Vi kan heller ikke spekulere i innholdet i og med at det er månedsmagasiner – og det som kommer på trykk må være korrekt. Vestby Nytt har 60% redaksjonelt innhold og 40% annonser. Dette gjør at våre magasiner oppfattes som gode leseprodukter.

Samtidig sier nylig utført leserundersøkelse at 73,9 % av leserne leser annonsene som om det er redaksjonelt lesestoff. Vi har mange gode annonser som våre lesere har glede og nytte av.

Alle vil ha – og får Vestby Nytt. Magasinet kan leses gratis her på våre nettsider.


  • Fulldistribusjon til alle husstander, bedrifter og hytteeiere med postadresse i Vestby. Totalopplag: 9.000 eks.
  • Også til alle ca. 50 – 60% som har reservert seg mot postkassereklame. Alle får og vil ha Vestby Nytt.
  • Topp trykkvalitet i 4 farger på glanset fint miljøpapir.

PÅSKE-, SOMMER-, HØST-, OG JULEMAGASINET ER DISTRIKTETS STØRSTE TEMAMAGASINER MED HENSYN PÅ ANTALL SIDER OG OPPLAG.

I 2020 nylanserte vi HØSTMAGASINET! Med fulldistribusjon i Vestby, Ås og Frogn, byr vi på våre store magasiner i fire årstider med en bred lokal distribusjonskraft i fire viktige salgsperioder.


  • Populære leseprodukter med variert og relevant redaksjonelt lesestoff fra Vestby, Ås og Frogn i tillegg til underholdende og tidsaktuelt lesestoff.
  • Totalopplag: 24.400 eks.
  • Topp trykkvalitet på glanset fint miljøpapir.

VESTBY NYTT
FORMATER / PRISER 2024 OPPLAG: 9.000 EKS

Format Høydeformat(B x H i mm) Breddeformat(B x H i mm) Priser
1/1 side 210 x 274 210 x 274 13.400,-
3/4 side 143 x 250 190 x 159 11.600,-
1/2 side 93 x 250 190 x 121 9.500,-
1/3 side 93 x 161 190 x 76 7.500,-
1/4 side 45 x 250 93 x 121 5.400,-
1/6 side 45 x 182 93 x 90 4.500,-
1/8 side 45 x 121 93 x 60 3.700,-
1/12 side 45 x 90 93 x 45 2.400,-
1/16 side 45 x 60 93 x 30 1.600,-
Spesialplassering: side 2–3, midtoppslag 26.300,-
Dobbeltside 20.200,-
Bakside 14.500,-

Annonseprisene er eks. mva. Formatstørrelser i mm. Hovedformat: 210 x 274 mm.

Vestby Nytt – opplag 9.000 eks. distribueres til alle husstander i Vestby kommune.

SESONGMAGASINENE DE FIRE ÅRSTIDENE TIL PÅSKE, SOMMER, HØST, OG JUL
FORMATER / PRISER 2024 OPPLAG: 24.400 EKS

Format Høydeformat(B x H i mm) Breddeformat(B x H i mm) Priser
1/1 side 214 x 274 214 x 274 19.000,-
3/4 side 160 x 274 214 x 180 14.300,-
1/2 side 104 x 274 214 x 134 10.700,-
1/3 side 104 x 220 214 x 88 8.800,-
1/4 side 104 x 134 214 x 64 6.600,-
1/6 side 48 x 222 104 x 80 5.400,-
1/8 side 48 x 138 104 x 65 4.100,-
1/12 side 48 x 88 104 x 40 2.600,-
1/16 side 48 x 60 104 x 20 2.100,-
Spesialsider – ring i god tid! (Begrenset antall annonsesider):
Spesialplassering. Side 2-3. Midtoppslag 235 x 300 235 x 300 30.500,-
Spesialsider: 2, 5, 7, 11 og 13 470 x 300 470 x 300 21.000,-
Dobbeltside 470 x 300 470 x 300 28.000,-
Bakside 235 x 300 235 x 300 23.900,-

Annonseprisene er eks. mva. Formatstørrelser i mm. Hovedformat: 235 x 300 mm.

Sesongmagasinene “DE FIRE ÅRSTIDER” – opplag 24.400 eks. distribueres til alle husstander i Vestby, Ås og Frogn kommune.

Ferdig materiell kan sendes som pdf-format til post@mediasenteret.no. Annonsemateriell kan utarbeides av oss etter avtale. for videre bruk av annonsene i andre medier – kun etter avtale med Mediasenteret as

TA KONTAKT I DAG FOR ET HYGGELIG ÅRSTILBUD

VESTBY NYTT: 1-3 innrykk: -45%. 3-5 innrykk: -50%. 6-8 innrykk: -55%.
PÅSKE- SOMMER- HØST- OG JULEMAGASINET: 1 innrykk: -45%. 2 innrykk: -50%. 4 innrykk: -55%

  • Hele 70-80% av våre annonsører har fast avtale gjennom året. Det gjør det mer forutsigbart for dere som annonsør og for oss som utgiver.
  • Som fast annonsør får du god gjenkjennelse i annonsene dine, og oppnår høy oppmerksomhet og god respons.
  • Det er totalt 8 utgivelser av Vestby Nytt og 4 utgivelser av sesongmagasinene “DE FIRE ÅRSTIDENE”.

Velkommen som annonsør i våre populære medier. – Det kan bli en lønnsom investering!

Ring Ronny på tlf. 64 98 52 84 eller
send e-post til post@mediasenteret.no

Ring Hilde på tlf. 64 98 52 82 eller
send e-post til hilde@mediasenteret.no