ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

mann holder tale. Holder mikrofon

Ordføreren holdt et langt og innholdsrikt innlegg

pensjonistene sitter ved bordene, hører på ordføreren

Det var flere av de ca. 30 tilstedeværende som hadde saklige, gode spørsmål til ordføreren

Medlemsmøtet til pensjonistforeningen den 20. april var godt planlagt. Bjørnar Ottesen som er leder for foreningen, hadde god kontroll på forsamlingen og ordføreren. Sistnevnte var booket i lang tid i forveien. Ludvigsen holdt et engasjerende, nyttig foredrag på nesten en time om alt hva kommunen foretar seg og skal gjøre i tiden fremover. I denne sammenheng hadde han mest fokus på de eldre og deres behov.

mann sitter og hører på tale

Leder i Vestby Pensjonist-forening Bjørnar Ottesen

Pensjonistforeningen har ca. 240 medlemmer i jubileums-året.

Stiftelsesåret var 1962 og foreningen hadde nok en litt annet utgangspunkt den gangen. Foreningen skal være nøytral og upolitisk. Det er nok ikke alltid like lett for de som føler seg mindre ivaretatt. Når det gjelder lønnsoppgjøret så har ikke pensjonistene forhandlingsrett.

– Men, skal du streike da, hvis du ikke vil motta pensjonen din, sier Jan Oscar Svae litt ironisk.

Det blir stadig flere pensjonister.

I Vestby kommune så er det ca. 650 som er over 80 år. Dette tallet vil være ca. 2.500 i år 2050. De eldre blir stadig flere, friskere og lever lengre. Hvis vi da klarer å forebygge i stedet for å behandle eldre, så vil vi da kunne spare samfunnet økonomisk, og den enkelte vil få bedre livskvalitet.

 

– Hva må da gjøres for å tilrettelegge for denne eldrebølgen?

Pr. i dag har vi nok kapasitet og sykehjemsplasser. Det bygges 67 heldøgns baserte omsorgsboliger på Solhøy i Son. Rommene og innredningene begynner nå å komme på plass. Når disse blir ferdig utbygd, vil vi med nåværende planer ha dekning frem til 2035. Men kommunen har ikke nok omsorgsboliger pluss eller vanlige omsorgsboliger. Det er det planer om i forbindelse med sentrumsutviklingen. I dag har kommunen 104 sykehjemsplasser og det kommer 67 plasser på Solhøy. Det er 75 boliger på Steinløkka i Son og i Speiderveien nord i kommunen. Det er 45 ordinære omsorgsboliger rundt omkring i kommunen. Det må dermed bygges flere omsorgsboliger.

 

– Hva gjør kommunen i forhold til eldre omsorgen?

Det blir viktigere å skape et miljø for å bo hjemme så lenge som mulig. Der vi er bosatt føler vi oss hjemme. Det må legges til rette for dette, slik at det blir fysisk mulig å bo hjemme. Men, også at kommunen stiller opp med den ekstra hjelpen som skal til for at du skal kunne bo hjemme lenge. Steinar Setten jobber med en eldreplan som de skal bli ferdig med i år. Så får vi håpe at han får mange konstruktive innspill.

– Det er mange tilbud i kommunen; • Randem stua dagsenter, hva er nå det?

Det er et tilrettelagt samværs- og aktivitetstilbud tilrettelagt for hjemmeboende med demens og kognitiv svikt.

• Dagsenteret ved Son bo og servicesenter, er et aktivitetssenter for de med nedsatte funksjonshemninger.

• Hjelpemiddelsentralen er veldig viktig i forhold til små og store ting.

• Frivilligsentralen er også et tilbud som kommunen samarbeider veldig godt med.

Det er mange slike tilbud i kommunen som du finner på kommunens nettsider.

– Så kommer ordføreren inn på det nye kulturkvartalet som han drister seg til å kalle «Folkets hus».

Med tippemidler og alt som er, så er det ikke 600-700 millioner dette koster for kommunen. Prisen for kommunen blir 400 millioner kroner. Ellers kan du lese mer om disponeringen av bygget på side 12 i denne utgaven. Bygget skal være ferdig sommeren 2023.

– I sentrumsplanen som er planlagt er det 550 mål.

I fra Coop Extra i syd til Montér og «Asola» bygget i nord. Det er enstemmig vedtatt at det skal bygges ut 6.500 boenheter. I tillegg er det satt av til butikker og næringsarealer i første og andre etasje rundt om i sentrum. Det er også tomter i dette området der det skal bygges omsorgsboliger. Omsorgsboliger skal også i fremtiden bygges i og rundt sentrum. Nettopp fordi nærhet til alle tjeneste- og butikktilbud er viktig for de eldre. En av disse tomtene er Nordby gård som er regulert for muligheten til å bygge omsorgsboliger.

– Hvis man ser på hva som er av næringsvirksomhet i kommunen så har vi fått til mye på Deli skog. Kommunen har over 80% egendekning av arbeidsplasser i forhold til yrkesaktive.

– Før var det slik at man måtte flytte ut av kommunen for å skaffe seg en leilighet, nå kan vi tilby alle type boliger. Enten det er enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leiligheter. Det er positivt for å beholde den befolkningsstrukturen vi har i kommunen. Det skal bygges 80% av boliger i sentrum og 20% utenfor sentrum.

– Noe som også er hyggelig for kommunens innbyggere er at det ikke har blitt innført eiendomsskatt.

Så godt som alle kommuner rundt oss har innført eiendomsskatt. Det er ikke noe politisk flertall for å innføre eiendomsskatt i kommunen. Årsaken er at vi har befolkningsøkning og at det er innført eiendomsskatt på næringsbygg. Sistnevnte eiendomsskatt gir kommunen inntil 60 millioner pr. år. Deli skog utbyggingen har ikke gått på bekostning av dyrket mark. Det morsomme er at når ordføreren snakker med ASKO som er den største skatteyteren i denne sammenheng, så sier de at det er hyggeligere å betale skatt til Vestby kommune enn til staten. Fordi de da betaler skatt til den kommunen der de driver sin virksomhet. – Og det sier faktisk alle sammen på Deli. Disse pengene går enten til nedbetaling av lån eller til investeringer. Etter 6,5 år så er kulturkvartalet nedbetalt.

– Det er 155 frivillige organisasjoner i kommunen.

Kommunen kan gjøre hva de vil, men uten det frivillige arbeidet som gjøres, så ville ikke kommunen overlevd en j… dag! Det er derfor viktig at de frivillige engasjerer seg og lar høre fra seg nå i frivillighetens år. Takk for oppmerksomheten, avslutter en alltid engasjert og positiv ordfører.

To personer spiller trekkspill

Else Tannum og Jon Andersen (88 år) klemte til med allsang

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.