ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Når vi spør om hva brukerne tenker om at dagsenteret skal forsvinne delvis eller helt, er svaret et enstemmig “Nei”!

Dagtilbudet på Steinløkka skal blant annet bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring, sier kommunen på sine hjemmesider. Nå spøker det for det populære dagsenteret i den kjente, trygge formen. Gjør kommunen seg selv en bjørnetjeneste?

Dagtilbudet på Steinløkka tilbyr personer som bor i omsorgsboligene på stedet og i hele Vestby kommune å komme sammen. Mange trenger av en eller annen grunn å komme ut av hjemmet. Ved senteret spiser de frokost når de kommer, er med på aktiviteter og spiser middag før de blir kjørt hjem. Dette er et sosialt og veldig fint tilbud for de eldre som ønsker noe annet enn bare å sitte hjemme. Dette gavner de eldre selv og også de pårørende som får 5 min fri”.

En trist utvikling

I et brev “Tiltakskomitéen for dagsenteret,” bestående av frivillige, skriver til Vestby Nytt, sier de:
“Det trengs blest om dette fordi kommunen har bestemt å legge ned dette fine dagsenteret til sommeren. Det vedtok politikerne på kommunestyremøte 11. desember 2023.
Kommunen har ikke råd til å opprettholde de nesten 3 hele aktivitørstillingene. Nå er to av de sagt opp, og en har fått tilbud om å bli omplassert, men ikke som aktivitør! Det vil si at det er ca. 40 dagpasienter som ikke får et sted å dra til i løpet av uka, når dagsenteret blir lagt ned. Noen er der en dag og noen flere dager (de betaler ca kr 280 pr dag). De eldre blir hentet og levert hjemme i hele kommunen med minibuss. Selve transporten er også veldig viktig.”

Det handler om livskvalitet

Brukerne som er til stede når vi stikker innom dagsenteret er midt i 12-kaffen i dagligstua. Blide kvinner og menn koser seg, ler og prater, og kommentarene kommer kjapt når vi forteller hvorfor vi er der.

– Hva skal jeg gjøre da, sier Ingebrigt Johansen. – Her har vi det så koselig og godt, legger han til. Roar Nilsen henger seg på den og nikker samtykkende. Karene setter veldig stor pris de tre ansatte som er et oppkomme av godt humør. De er stabile personer som er tilstede og som kjenner brukerne godt og kan bidra med det meste.

Anne-Berit Andreasen sier at hun vært ansatt i 49 år, Ellen “Buss” Hoffman i 24 år og Mette Trobe i bare 10 år. De muntre damene sier at de stortrives i jobbene sine, og spesielt Ellen blir fremhevet som en fantastisk selskapsdame både under bussturen og ved senteret. Flere av kaffe­drikkerne gir oss kommentarer:

– Jeg var så glad for å kunne komme hit da mannen min døde. – Det er det mange av oss som har opplevd, skyter en annen inn.

– Det blir dyrere for kommunen å ha flere på sykehjemmet, sier en annen og tar et kjapt regnestykke som sier at utgiftene ved å ha to mennesker på sykehjem langt på vei overstiger det det koster å ha aktivitørene ansatt.

– Jeg ringte og inviterte ordføreren og rådmannen hit en fredag, men de hadde ikke tid, sier Bjørg Paulsen. – Dette er det dummeste de noen gang har gjort. Hjemmetjenesten er flyttet, og kjøkkenet vårt er borte. Mat kommer fra Vestby sykehjem. Vi vil ikke miste noe mer nå!

En annen på huset minner om at tidligere kommune­lege, Morten Laudal, i sin tid konkluderte med at et slikt felles dagtilbud var svært besparende for kommunen og svært helsebringende.

“Vi over 60” i Son har satt i gang en underskriftskampanje for å beholde senteret i sin nåværende form. Vi ser at slike kampanjer har ført frem andre steder i landet.

Løsning

Hva tenker kommunen? Står det så dårlig til med kommuneøkonomien at mange eldre vil få en betraktelig dårligere hverdag, og har kommunestyret gått inn for det?

Vi kontakter ordfører Tom Anders Ludvigsen som sier følgende:
I kommunestyret 11. desember 2023 ble det vedtatt nedleggelse i dagens form kun hvis man får til en dialog om et samarbeid mellom Stiftelsen Solhøy og Steinløkka, kommunen og frivilligheten.

Ludvigsen sier at de så langt har hatt ett møte med Tiltaksgruppa og Stiftelsen, og at et nytt er på trappene om en uke eller to. Han vil gjøre alt for at de eldre fortsatt skal ha et dagsenter, men at formen på det altså ikke er avgjort. Innen sommeren skal man være i mål, og han har et sterkt ønske om at dagsenteret skal bestå. Han understreker at alle aktivitørene har fått tilbud om omplassering i kommunen.

Frivilligheten rundt senteret står sterkt og består av “Vi over 60” i Son og frivillige som nå er organisert i en tiltaksgruppe for dagsenteret. Denne gruppa gjør allerede mye for de eldre. De arrangerer turer, organiserer fester og underholdning, bl.a. via Den kulturelle spaser­stokken. Senior­danserne har fast trening ved senteret og er også et fast, fint innslag/tilbud. Like-vel er det å håpe at minst én ansatt blir værende til å lede de flittige frivillige. De er en fantastisk ressurs, men de jobber frivillig og de færreste ønsker å bli betraktet som ansatte. Det er antagelig usannsynlig at frivillige vil hente og bringe 40 mennesker flere ganger i uka?

Ikke lovpålagt så langt, men anbefalt

Det er ikke lovpålagt å drive dagsenter for eldre, bare for demente. Derfor kan kommunen legge ned dette dagsenteret, sier komitéen i brevet.
På vårt spørsmål til Jacob Svenningsen, kommunikasjonssjef ved det nasjonale senteret “Aldring og helse” om innstramninger som går ut over eldre er et nasjonalt problem. Han svarer følgende:

– Det er det absolutt, men eldrepolitikk er pålagt kommunene, og det er store forskjeller på hvordan kommunene prioriterer. Med mobilisering fra befolkningen ser man at kommunene snur.

Helsedirektoratet, ved pressevakt, viser til Stortingsmeldinga om “BU trygt heime” som ble lansert 16. juni 2023. Oppfølging skal bidra til aldersvennlige samfunn, mer helhet i eldrepolitikken og bedre helsehjelp til eldre i Norge. Helsedirektoratet har det nasjonale ansvaret for koordinering av reformen.

Kan det dermed antas at kommunene i fremtiden blir pålagt å ha et solid tilbud til den eldre delen av befolkningen som stadig øker?

Å være sammen med noen er vesentlig for oss alle.

Ny studie: Ensomhet koster, både for dem det gjelder, men også i kroner og øre for det norske samfunnet.

Det er blitt hevdet at ensomhet er den nye røyken. Ensomhet er et betydelig folkehelseproblem forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseproblemer, særlig blant eldre. Ensomme eldre spiser mindre, sover dårligere, be-veger seg mindre, og har økt risiko for kognitiv svikt og demens. Ensomhet koster, både for dem det gjelder, men også i kroner og øre for det norske samfunnet. Regjeringen jobber nå med en nasjonal strategi for å redusere ensomhet. Vi blir flere eldre de kommende årene, og det er avgjørende med kunnskap om tidstrender i eldres ensomhet og om sårbare grupper.

Kilde: Dagens medisin, ­oktober 2023

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.